2. Samuilova 8:1-18

8  Posle toga David je napao Filisteje+ i pokorio ih.+ Tako je David uzeo Meteg-Amu iz ruku Filisteja.  Porazio je i Moavce+ i izmerio ih užetom. Polegao ih je na zemlju, pa je odmerio dve dužine užeta onih koji će se pogubiti i jednu punu dužinu užeta onih kojima će se poštedeti život.+ Tako su Moavci postali Davidove sluge+ i plaćali mu danak.+  David je porazio i Adad-Ezera,+ Reovovog sina, kralja Sove,+ kad je ovaj išao da povrati vlast na reci Eufrat.+  David je zarobio hiljadu sedamsto njegovih konjanika i dvadeset hiljada pešaka.+ Svim konjima+ upregnutim u bojna kola David je presekao žile na nogama,+ a ostavio je samo sto konja.  Kada su Sirijci iz Damaska+ došli u pomoć Adad-Ezeru, kralju Sove, David je pobio dvadeset i dve hiljade Sirijaca.+  Zatim je David postavio vojsku+ u Damasku, u Siriji, i Sirijci su postali njegove sluge i plaćali mu danak.+ Jehova je čuvao Davida kud god je on išao.+  David je uzeo okrugle štitove+ od zlata koje su nosile Adad-Ezerove sluge i doneo ih u Jerusalim.  Kralj David je odneo veoma mnogo bakra iz Vetaha* i Virotaja, Adad-Ezerovih gradova.+  Toj, kralj Emata,+ čuo je da je David porazio svu Adad-Ezerovu vojsku.+ 10  Zato je Toj poslao svog sina Jorama kod kralja Davida da ga pozdravi+ i da mu čestita što se borio protiv Adad-Ezera i porazio ga, jer je Adad-Ezer često ratovao s Tojem. Joram je doneo predmete od srebra, zlata i bakra.+ 11  To je kralj David posvetio Jehovi, kao što je posvetio srebro i zlato koje je uzeo od svih naroda koje je pokorio,+ 12  od Sirijaca, Moavaca,+ Amonovih sinova, Filisteja,+ Amaličana+ i od plena koji je uzeo od Adad-Ezera, Reovovog sina, kralja Sove.+ 13  David je stekao slavu kada se vratio pobivši osamnaest hiljada+ Edomaca u Slanoj dolini.+ 14  Rasporedio je svoju vojsku u Edomu.+ Po celom Edomu rasporedio je vojsku, i svi Edomci postali su Davidove sluge.+ Jehova je štitio Davida kud god je on išao.+ 15  Tako je David vladao nad svim Izraelom.+ U celom svom narodu David je sprovodio zakon i pravdu.+ 16  Joav,+ Serujin sin, zapovedao je vojskom, a Josafat,+ Ahiludov sin, bio je letopisac. 17  Sadok,+ Ahitovov sin, i Ahimeleh,+ Avijatarov sin, bili su sveštenici, a Seraja je bio pisar. 18  Venaja,+ Jodajev sin, bio je zapovednik nad Heretejima+ i Feletejima,+ a Davidovi sinovi bili su državni upravitelji.*+

Fusnote

 U 1Le 18:8 „Tivat“.
 Doslovno: „bili su sveštenici“.