2. Samuilova 2:1-32

2  Posle toga David je upitao Jehovu za savet:+ „Da li da pođem u neki od Judinih gradova?“ Jehova mu je odgovorio: „Pođi.“ Zatim je David rekao: „Kuda da pođem?“ On mu je odgovorio: „U Hevron.“+  Tako je David otišao tamo, a s njim i njegove dve žene, Ahinoama+ iz Jezraela i Avigeja,+ Navalova žena, iz Karmila.  David je poveo i sve ljude+ koji su bili s njim, zajedno s njihovim porodicama, pa su se nastanili u gradovima oko Hevrona.  Tada su došli Judini+ sinovi i tamo pomazali+ Davida za kralja nad Judinim domom.+ Davidu je stigla vest da su ljudi iz Javisa u Galadu sahranili Saula.  Onda je David poslao glasnike da idu kod ljudi u Javis u Galadu+ i poručio im: „Neka vas Jehova blagoslovi,+ jer ste pokazali milost*+ prema svom gospodaru Saulu time što ste ga sahranili.+  Neka Jehova i prema vama pokaže milost*+ i vernost, a i ja ću vam činiti dobro jer ste tako postupili.+  Budite jaki i hrabri!+ Jer iako je vaš gospodar Saul mrtav, Judin dom je pomazao mene za svog kralja.“+  Ali Avenir,+ Nirov sin, zapovednik Saulove vojske, uzeo je Isvosteja,+ Saulovog sina, odveo ga preko u Mahanaim+  i postavio ga za kralja nad Galadom,+ Asurcima, Jezraelom,+ Jefremom,+ Venijaminom+ i nad svim Izraelom. 10  Isvostej, Saulov sin, imao je četrdeset godina kada je postao kralj nad Izraelom i kraljevao je dve godine. Samo je Judin dom+ stao uz Davida. 11  David je sedam godina i šest meseci kraljevao u Hevronu nad Judinim domom.+ 12  Posle nekog vremena Avenir, Nirov sin, otišao je sa slugama Isvosteja, Saulovog sina, iz Mahanaima+ u Gavaon.+ 13  Joav,+ Serujin sin,+ izašao je s Davidovim slugama i sreo se s njima kod gavaonskog jezera. Jedni su stali s jedne strane jezera, a drugi s druge strane. 14  Tada Avenir reče Joavu: „Neka ustanu ljudi i neka se bore pred nama!“ A Joav reče: „Neka ustanu!“ 15  Tako su ustali i odredili koliko će ljudi učestvovati u borbi: dvanaest ljudi od Venijaminovog plemena za Isvosteja,+ Saulovog sina, i dvanaest od Davidovih slugu. 16  Svaki je uhvatio svog protivnika za glavu i zabio mu mač u bok, tako da su popadali svi zajedno. Zato je to mesto prozvano Halkat-Asurim,* a nalazi se kod Gavaona.+ 17  Tog dana bio je žestok boj i Davidove sluge porazile su Avenira+ i Izraelce. 18  Tu su bila i tri Serujina sina:+ Joav,+ Avisaj+ i Asailo.+ Asailo je bio brzonog kao gazela+ u polju. 19  Asailo je krenuo u poteru za Avenirom i u stopu ga je sledio, ne skrećući ni desno ni levo. 20  Avenir se osvrnuo i rekao: „Jesi li to ti Asailo?“ A on odgovori: „Ja sam.“ 21  Tada mu Avenir reče: „Skreni desno ili levo i uhvati nekog od ljudi pa uzmi sve sa njega.“+ Ali Asailo nije prestajao da ga goni. 22  Avenir opet progovori Asailu: „Prestani da me goniš! Zašto da te zbrišem s lica zemlje?+ Kako da onda pogledam u oči tvom bratu Joavu?“ 23  Ali on nije hteo da odstupi od njega. Zato ga Avenir zadnjim krajem koplja udari u stomak,+ tako da mu je koplje izašlo kroz leđa. Tu je on pao i na mestu ostao mrtav. Svi su se zaustavljali na mestu gde je Asailo pao i umro.+ 24  Joav i Avisaj krenuli su u poteru za Avenirom. U vreme zalaska sunca, došli su do brda Ame, koje leži naspram Gije, na putu prema gavaonskoj pustinji.+ 25  Venijaminovi sinovi su se okupili iza Avenira, svrstali se u jednu četu i stali na vrh jednog brda. 26  Tada Avenir viknu Joavu: „Hoće li mač doveka proždirati?+ Zar ne znaš da će na kraju gorčina ostati?+ Kad ćeš već jednom reći svojim ljudima da prestanu da gone svoju braću?“+ 27  A Joav odgovori: „Tako živ bio istiniti Bog,+ da nisi progovorio,+ ljudi bi tek ujutru prestali da gone svoju braću.“ 28  Tada Joav zatrubi u rog+ i sva vojska stade. Tako su prestali da gone Izrael i više nisu započinjali boj. 29  Avenir i njegovi ljudi su cele te noći išli kroz Aravu,+ prešli su Jordan,+ prošli celom dolinom i na kraju su stigli u Mahanaim.+ 30  Kada je prestao da goni Avenira, Joav je okupio svu vojsku. Od Davidovih slugu nedostajalo je devetnaest ljudi i Asailo. 31  A Davidove sluge pobile su trista i šezdeset ljudi od Venijamina i od ostalih Avenirovih ljudi.+ 32  Poneli su Asaila+ i sahranili ga u grobu njegovog oca+ u Vitlejemu.+ Joav i njegovi ljudi hodali su celu noć i kad se razdanilo, stigli su u Hevron.+

Fusnote

 Ili: „vernu ljubav“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Ili: „vernu ljubav“.
 „Halkat-Asurim“ znači „polje kremenih noževa“, ili „polje bokova“.