2. Samuilova 15:1-37

15  Posle toga, Avesalom je sebi nabavio kola, konje i pedeset ljudi koji su kao straža trčali pred njim.+  On bi ustajao rano ujutru,+ a zatim bi stajao pored puta koji vodi prema gradskim vratima.+ Svakog ko je imao neku parnicu i išao kod kralja na sud,+ Avesalom bi pozvao i upitao ga: „Iz kog si grada?“ A kad bi čovek odgovorio: „Tvoj sluga je iz jednog od Izraelovih plemena“,  tada bi mu Avesalom rekao: „Vidiš, tvoja stvar je dobra i pravedna, ali nema ko da te sasluša kod kralja.“+  Zatim bi nastavio: „Kada bih ja bio postavljen za sudiju u zemlji,+ da kod mene dolazi svako ko ima neku parnicu ili spor, ja bih mu udelio pravdu.“+  Kad bi se neko približio da mu se pokloni, on bi pružio ruku, privukao ga k sebi+ i poljubio.  Avesalom je tako činio sa svim Izraelcima koji su dolazili kod kralja na sud. Tako je Avesalom pridobijao srca Izraelaca.+  Kad je prošlo četrdeset godina,* Avesalom je rekao kralju: „Molim te, dopusti mi da odem u Hevron+ da ispunim zavet koji sam dao Jehovi.+  Tvoj sluga se zavetovao+ kad je bio u Gesuru+ u Siriji, rekavši: ’Ako me Jehova vrati u Jerusalim, izvršiću službu Jehovi.‘“+  Kralj mu je odgovorio: „Idi s mirom.“+ Tada je on ustao i otišao u Hevron. 10  Zatim je Avesalom razaslao uhode+ po svim Izraelovim plemenima i poručio im: „Kad čujete zvuk roga, povičite: ’Avesalom je postao kralj+ u Hevronu!‘“+ 11  Iz Jerusalima je s Avesalomom otišlo dvesta ljudi koji su bili pozvani, ništa ne sumnjajući+ i ne znajući šta se sprema. 12  Kada je Avesalom prineo žrtve, poslao je po Ahitofela+ iz Gilona,+ Davidovog savetnika,+ da dođe iz Gilona.+ Zavera+ je uzimala sve više maha i sve više ljudi+ priključivalo se Avesalomu. 13  U međuvremenu, kod Davida je stigao glasnik i javio mu: „Srca+ Izraelaca priklonila su se Avesalomu.“ 14  Tada je David rekao svim svojim slugama koje su bile s njim u Jerusalimu: „Ustanite i bežimo,+ jer nećemo umaći Avesalomu! Požurite, da on ne bude brži i ne stigne nas, pa nam nanese zlo i udari na grad oštricom mača!“+ 15  Tada su kraljeve sluge rekle kralju: „Tvoje sluge učiniće sve što želi naš gospodar, kralj.“+ 16  Tako je kralj otišao sa svim svojim domom.+ Ostavio je samo deset žena, svojih inoča,*+ da se brinu o dvoru. 17  Kralj je otišao sa svim narodom i zaustavio se u Vet-Meraku. 18  Sve njegove sluge prošle su pred njim da bi prešli dolinu Kedron. Svi Hereteji i svi Feleteji+ i svi iz Gata,+ šeststo ljudi koji su ga pratili iz Gata,+ prolazili su pred kraljevim licem. 19  Tada je kralj rekao Itaju+ iz Gata: „Zašto i ti ideš s nama? Vrati se+ i ostani kod kralja. Ti si tuđinac i izgnanik iz svoje zemlje. 20  Juče si došao, pa zar da te danas povedem da lutaš+ s nama, da ideš kuda i ja idem? Vrati se i povedi sa sobom i svoju braću, a Jehova neka ti pokaže milost*+ i vernost!“+ 21  Ali Itaj reče kralju: „Tako živ bio Jehova i tako živ bio kralj, moj gospodar,+ gde god bude kralj, moj gospodar, bilo da se radi o životu ili smrti, tu će biti i tvoj sluga!“+ 22  Tada David reče Itaju:+ „Hajde, prođi!“ Tako je Itaj iz Gata prošao sa svim svojim ljudima i sa svom svojom decom koja su bila s njim. 23  Svi su ljudi tog kraja* glasno plakali+ dok je narod prelazio dolinu.* Kralj je stajao u dolini Kedron,+ a ceo narod prolazio je putem koji vodi u pustinju. 24  Bio je tu i Sadok+ sa svim Levitima+ koji su nosili+ kovčeg+ saveza istinitog Boga. Oni su spustili kovčeg istinitog Boga pored Avijatara+ dok ceo narod nije izašao iz grada. 25  Tada je kralj rekao Sadoku: „Vrati kovčeg+ istinitog Boga u grad.+ Ako nađem milost u Jehovinim očima, on će me dovesti nazad i dopustiće mi da opet vidim kovčeg i njegovo prebivalište.+ 26  A ako kaže: ’Nisi mi po volji‘, neka učini sa mnom šta hoće.“+ 27  Kralj je zatim rekao svešteniku Sadoku: „Zar nisi ti videlac?+ Vrati se u miru u grad s Ahimasom, svojim sinom, i s Jonatanom,+ Avijatarovim sinom. Vratite se i vi i vaša dva sina. 28  Evo, ja ću se zadržati kraj prelaza u pustinji dok od vas ne dođe glasnik i ne donese mi vesti.“+ 29  Tako su Sadok i Avijatar vratili kovčeg istinitog Boga u Jerusalim i tamo su ostali. 30  David se plačući i pokrivene glave+ penjao uz Maslinsku goru.+ Išao je bosonog, a ceo narod koji je bio s njim išao je pokrivene glave plačući.+ 31  Do Davida je stigla vest da Ahitofel takođe učestvuje u zaveri+ s Avesalomom.+ Tada je David rekao:+ „Jehova, molim te, pretvori Ahitofelov savet u ludost!“+ 32  Kada je David došao na vrh gore, tamo gde se narod klanja Bogu, u susret mu je došao Husaj+ Arhijanin,+ razderane haljine i glave posute prašinom.+ 33  David mu je rekao: „Ako pođeš sa mnom, bićeš mi na teretu.+ 34  Ali ako se vratiš u grad i kažeš Avesalomu: ’Tvoj sam sluga, kralju! Ranije sam služio tvom ocu, a sada ću tebi služiti‘,+ tada ćeš moći da osujetiš+ Ahitofelove savete i okreneš ih u moju korist. 35  Zar neće s tobom biti i sveštenici Sadok i Avijatar?+ Sve što čuješ na kraljevom dvoru kaži sveštenicima Sadoku i Avijataru.+ 36  S njima su i dva njihova sina, Ahimas,+ Sadokov sin, i Jonatan,+ Avijatarov sin. Preko njih mi javljajte sve što čujete.“ 37  Tako se Davidov prijatelj Husaj+ vratio u grad, a Avesalom+ je stigao u Jerusalim.

Fusnote

 Verovatno 40 godina otkako je David pomazan za kralja. Vidi 1Sa 16:13.
 Vidi fusnotu za Pst 22:24.
 Ili: „vernu ljubav“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Doslovno: „cela je zemlja; narod zemlje“ (hebrejski: am haarec).
 Vidi dodatak 12.