2. Samuilova 12:1-31

12  Jehova je poslao Natana+ kod Davida. Kad je došao kod njega,+ rekao mu je: „U jednom gradu živela su dva čoveka, jedan je bio bogat, a drugi siromašan.  Bogataš je imao veoma mnogo ovaca i goveda,+  a siromah nije imao ništa osim jedne ovčice koju je kupio.+ Hranio ju je i ona je rasla uz njega i njegove sinove. Jela je od njegovog zalogaja, pila iz njegove čaše i spavala mu na nedrima. Bila mu je kao kći.  Posle nekog vremena, jedan čovek je došao kod bogataša u posetu. Bogatašu je bilo žao da dira u svoje ovce ili svoja goveda da bi pripremio nešto za putnika koji je došao kod njega, pa je uzeo ovčicu onog siromaha i pripremio jelo tom čoveku koji je došao kod njega.“+  Tada se David žestoko razgnevi na onog čoveka,+ pa reče Natanu: „Tako živ bio Jehova,+ čovek koji je to učinio zaslužuje smrt!+  A ovčicu neka nadoknadi+ četvorostruko,+ zato što je učinio tako nešto i nije imao samilosti.“+  Tada Natan reče Davidu: „Ti si taj čovek! Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: ’Ja sam te pomazao+ za kralja nad Izraelom i ja sam te izbavio+ iz Saulove ruke.  Dao sam ti dom tvog gospodara,+ žene tvog gospodara+ stavio sam u tvoje krilo i dao sam ti Izraelov dom i Judin dom.+ I ako to ne bi bilo dovoljno, dao bih ti još.+  Zašto si onda prezreo Jehovinu reč i učinio ono što je zlo+ u njegovim očima? Mačem si pogubio Uriju Hetejina,+ a njegovu ženu uzeo si za sebe.+ Ubio si ga mačem Amonovih sinova. 10  Zato se mač+ doveka neće udaljiti od tvog doma,+ jer si me prezreo uzevši ženu Urije Hetejina da ti bude žena.‘ 11  Ovako kaže Jehova: ’Podignuću na tebe nevolju koja će doći iz tvog doma.+ Uzeću tvoje žene na tvoje oči i daću ih tvom bližnjem,+ a on će leći s tvojim ženama naočigled svima.+ 12  Ti si radio u tajnosti,+ a ja ću to uraditi pred celim Izraelom,+ tako da svi vide.‘“+ 13  Tada David reče+ Natanu: „Zgrešio sam Jehovi.“+ Natan reče Davidu: „Jehova je oprostio tvoj greh.+ Nećeš umreti.+ 14  Ali zato što si svojim postupcima prezreo Jehovu,+ umreće sin koji ti se rodio.“+ 15  Tada je Natan otišao svojoj kući. Jehova je bolešću udario+ dete koje je Urijina žena rodila Davidu. 16  David se molio istinitom Bogu za dečaka i strogo je postio,+ a kada je dolazio kući da prenoći ležao je na zemlji.+ 17  Starešine njegovog doma stale bi oko njega i htele da ga podignu sa zemlje, ali on nije hteo, a nije hteo ni da jede+ s njima. 18  Sedmog dana dete je umrlo. Davidove sluge su se bojale da mu kažu da je dete umrlo, jer su govorili: „Dok je dete još bilo živo, govorili smo mu, a on nas nije slušao. Kako da mu sada kažemo: ’Dete je umrlo‘? Učiniće neko zlo.“ 19  Kada je David video da njegove sluge šapuću među sobom, shvatio je da je dete umrlo. Zato je upitao svoje sluge: „Da li je dete umrlo?“ A oni su mu odgovorili: „Umrlo je.“ 20  Tada se David podigao sa zemlje, oprao se, namazao+ uljem i obukao druge haljine, a zatim je otišao u Jehovin dom+ i tamo se poklonio.+ Onda se vratio svojoj kući i zatražio nešto da jede, a oni su brzo postavili sto pred njega i on je jeo. 21  Njegove sluge su ga upitale: „Šta sad ovo znači? Dok je dete bilo živo, postio si i plakao, a sad, kad je dete umrlo, ti si ustao da jedeš.“ 22  A on je odgovorio: „Dok je dete bilo živo, postio+ sam i plakao+ jer sam mislio: ’Ko zna, možda će se Jehova smilovati na mene pa će dete ostati živo.‘+ 23  A sada, kada je umrlo, zašto da postim? Mogu li da ga vratim?+ Ja ću otići k njemu,+ ali se ono neće vratiti k meni.“+ 24  David je tešio svoju ženu Vitsaveju.+ Onda je otišao kod nje i legao s njom. Ona je rodila sina+ kome su dali ime Solomon.*+ Njega je Jehova voleo+ 25  i zato je poslao proroka Natana+ da ga nazove Jedidija,* jer ga je Jehova voleo. 26  Joav+ se i dalje borio protiv Rave+ koja je pripadala Amonovim sinovima i na kraju je osvojio taj kraljevski grad. 27  Zato je Joav poslao glasnike Davidu i poručio mu: „Napao sam Ravu+ i osvojio deo grada u kom se nalazi voda. 28  Zato okupi sada ostalu vojsku, opkoli grad i osvoji ga, da ga ne bih ja osvojio pa da grad nosi moje ime.“ 29  David je okupio svu vojsku i krenuo na Ravu. Napao je grad i osvojio ga. 30  Skinuo je s Malhomove* glave krunu+ od zlata tešku jedan talant,* ukrašenu dragim kamenjem. Zatim su tu krunu stavili na Davidovu glavu. David je odneo iz grada veoma velik plen.+ 31  Zatim je odveo narod koji je bio u tom gradu i postavio ga da radi s testerama za kamen, oštrim gvozdenim alatkama,+ gvozdenim sekirama i da izrađuje cigle. Tako je učinio u svim gradovima Amonovih sinova. Na kraju se David sa svom vojskom vratio u Jerusalim.

Fusnote

 Poznat i kao Solomun, Salomon. Njegovo ime znači „miroljubiv“.
 „Jedidija“ znači „onaj kog Jah voli“.
 Po svemu sudeći, radi se o amonskom Bogu koji se drugde naziva Moloh.
 Talant je težio 34,2 kilograma. Vidi dodatak 13.