2. Letopisa 4:1-22

4  Napravio je bakarni oltar+ dvadeset lakata dug, dvadeset lakata širok i deset lakata visok.+  Zatim je napravio liveno more,+ koje je od jednog do drugog kraja imalo deset lakata. Bilo je okruglo, visoko pet lakata, a da bi se obuhvatilo bilo je potrebno uže od trideset lakata.+  Okolo, ispod ivice, bili su ukrasi u obliku tikvica,+ po deset ukrasa na jedan lakat okruživalo je more.+ Bila su dva reda ukrasa u obliku tikvica, izlivenih zajedno s morem.  More je stajalo na dvanaest bikova,+ od kojih su tri gledala prema severu, tri prema zapadu, tri prema jugu, a tri prema istoku. More je stajalo odozgo na bikovima, a zadnji deo svih njih bio je okrenut unutra.+  Njegova debljina je iznosila jedan dlan,* a ivica mu je bila izrađena kao ivica čaše, nalik cvetu ljiljana.+ U njega je moglo da stane+ tri hiljade bati.*+  Napravio je i deset velikih posuda za vodu i pet je stavio s desne strane, a pet s leve,+ da služe za pranje.+ Vodom iz njih pralo se što je trebalo za žrtve paljenice.+ A more je bilo namenjeno sveštenicima da se peru vodom iz njega.+  Zatim je napravio deset zlatnih svećnjaka+ prema istom nacrtu+ i stavio ih u hram, pet s desne strane, a pet s leve.+  Napravio je deset stolova i postavio ih u hramu, pet s desne strane, a pet s leve.+ Napravio je i sto zlatnih činija.  Zatim je načinio dvorište+ za sveštenike,+ veliko dvorište+ i vrata u velikom dvorištu, a vrata je obložio bakrom. 10  More je postavio s desne strane, prema jugoistoku.+ 11  Na kraju je Hiram napravio lonce,+ lopate+ i činije.+ Tako je Hiram završio posao koji je radio za kralja Solomona u domu istinitog Boga: 12  dva stuba,+ okrugla oglavlja+ koja su bila na vrhovima dva stuba, dve mrežice+ koje su pokrivale ta dva okrugla oglavlja na vrhu stubova, 13  četiristo narova+ za dve mrežice, za svaku mrežicu po dva reda narova da pokriju dva okrugla oglavlja na vrhovima stubova,+ 14  deset kolica+ i deset velikih posuda+ za vodu na kolicima, 15  jedno more+ i dvanaest bikova ispod njega,+ 16  lonce, lopate,+ viljuške+ i sav drugi pribor+ napravio je Hiram-Aviv+ od uglačanog bakra kralju Solomonu za Jehovin dom. 17  Kralj je dao da se sve to izlije u ilovači, u Jordanskoj dolini,* između Sokota+ i Saride.+ 18  Solomon je napravio izuzetno mnogo sveg tog pribora. Težina bakra nije bila utvrđena.+ 19  Solomon je napravio i sve druge stvari+ za dom istinitog Boga: zlatni oltar,+ stolove+ na koje se hleb stavljao pred Boga, 20  svećnjake+ sa žišcima+ od čistog zlata, koji su se prema propisu palili pred unutrašnjom prostorijom,*+ 21  zlatne cvetove, žiške, mašice,+ sve od najčistijeg zlata, 22  makaze za podsecanje fitilja, činije, čaše, pepeonice, sve od čistog zlata.+ I ulaz u dom,+ unutrašnja vrata Svetinje nad svetinjama i vrata hrama*+ u domu bila su od zlata.

Fusnote

 Dlan je iznosio 7,4 centimetra. Vidi dodatak 13.
 Otprilike 66 000 litara. Radi se o maksimalnom kapacitetu kad je bilo puno do vrha. Uporedi sa fusnotom za 1Kr 7:26 i vidi dodatak 13.
 Vidi fusnotu za Pst 13:10.
 Vidi fusnotu za 1Kr 6:5.
 Vidi fusnotu za 1Kr 6:3.