2. Letopisa 35:1-27

35  Josija+ je u Jerusalimu proslavio Pashu+ u čast Jehovi, i četrnaestog+ dana prvog+ meseca zaklali su pashalnu žrtvu.+  Postavio je sveštenike u njihove službe+ i ohrabrio+ ih da služe u Jehovinom domu.+  Levitima, koji su poučavali+ ceo Izrael i bili posvećeni Jehovi, rekao je: „Stavite sveti+ kovčeg u dom+ koji je sagradio Solomon, sin Davida, kralja Izraela. Neće on više biti breme na vašim ramenima.+ Sada služite+ Jehovi, svom Bogu, i njegovom narodu Izraelu.  Pripremite se po domovima svojih praočeva,+ po svojim redovima,+ kako je propisao+ David, kralj Izraela, i Solomon, njegov sin.+  Stojte+ na svetom mestu po levitskim+ redovima da biste služili svojoj braći, ovom narodu, što dolazi po svojim redovima+.  Zatim zakoljite pashalnu+ žrtvu, posvetite+ se i pripremite svoju braću da bi se postupalo po Jehovinoj reči, koju je uputio preko Mojsija.“+  Josija je dao narodu, svima koji su tamo bili, ukupno trideset hiljada jaganjaca i jarića, za pashalne žrtve, i još tri hiljade goveda.+ Sve je to bilo od kraljevog imetka.+  Njegovi knezovi+ su dobrovoljno dali žrtvu narodu,+ sveštenicima i Levitima. Helkija,+ Zaharija i Jehilo, poglavari u domu istinitog Boga, dali su sveštenicima za pashalne žrtve dve hiljade i šeststo jaganjaca i jarića i trista goveda.  Honanija i njegova braća Semaja i Natanailo, zatim Asavija, Jeilo i Jozavad, poglavari Levita, dali su Levitima za pashalne žrtve pet hiljada jaganjaca i jarića i petsto goveda. 10  Sve je bilo spremno+ za službu, sveštenici su stajali+ na svojim mestima+ i Leviti po svojim redovima,+ kako je kralj zapovedio.+ 11  Klali su pashalnu žrtvu.+ Sveštenici+ su škropili+ oltar krvlju koju su primali iz ruku Levita, a ovi su drali kožu+ sa životinja. 12  Zatim su pripremili žrtve paljenice da ih daju narodu po redovima+ njegovim+ da prinesu+ žrtvu Jehovi, kao što je zapisano u Mojsijevoj knjizi.+ Tako su učinili i sa govedima. 13  Pripremili+ su pashalnu+ žrtvu na vatri kao što je bio običaj. Posvećene stvari pripremali+ su u loncima, kotlovima i činijama, a onda su ih brzo raznosili celom narodu.+ 14  Zatim su pripremili pashalno jelo sebi i sveštenicima,+ jer su sveštenici, Aronovi sinovi, prinosili žrtve paljenice+ i salo+ sve do noći, pa su Leviti pripremili+ jelo sebi i sveštenicima, Aronovim sinovima. 15  Pevači,+ Asafovi sinovi,+ bili su na svojim mestima, po zapovesti Davida,+ Asafa,+ Emana+ i Jedutuna,+ kraljevog videoca.+ Vratari+ su stajali na svakim vratima.+ Oni nisu prekidali svoju službu, jer su njihova braća Leviti sve pripremili+ za njih. 16  Tako je tog dana bila uređena sva Jehovina služba da se proslavi Pasha+ i da se prinesu žrtve paljenice na Jehovinom oltaru, kao što je zapovedio kralj Josija.+ 17  Izraelovi sinovi koji su tamo bili slavili su Pashu+ u to vreme, a slavili su i Praznik beskvasnih hlebova sedam dana.+ 18  Takva Pasha nije se slavila u Izraelu još od vremena proroka+ Samuila i nijedan drugi kralj Izraela+ nije proslavio Pashu kao što ju je proslavio Josija sa sveštenicima, Levitima, i svim Judinim i Izraelovim sinovima koji su bili tamo i sa stanovnicima Jerusalima. 19  Ta Pasha je proslavljena osamnaeste godine Josijinog vladanja.+ 20  Posle svega toga, kad je Josija uredio hram, pošao je Nehaon,+ kralj Egipta,+ da se bori kod Harkemisa+ na Eufratu. Tada je Josija+ izašao na njega.+ 21  On mu je poslao glasnike i poručio mu: „Zašto si izašao na mene, kralju Jude? Ne idem danas na tebe, nego na dom s kojim sam u ratu i za koji mi je Bog rekao da udarim na njega.* Bolje ti je da odustaneš od borbe da te Bog, koji je sa mnom, ne zatre.“+ 22  Ali Josija se nije odvratio od njega,+ nego se prerušio+ i otišao da se bori s njim, i nije poslušao Nehaonove+ reči koje su izašle iz Božjih usta. Tako je došao da se bori u dolini Megido.+ 23  Ali strelci+ su pogodili kralja Josiju, pa je kralj rekao svojim slugama: „Skinite me s kola, jer sam teško ranjen.“+ 24  Njegove sluge su ga skinule s kola i stavile u druga bojna kola koja je imao, i odvezli ga u Jerusalim.+ Tamo je umro+ i bio je sahranjen na groblju svojih praočeva.+ Svi u Judi i Jerusalimu tugovali+ su za Josijom. 25  Jeremija+ je naricao+ za Josijom, i svi pevači i pevačice+ spominju Josiju u svojim naricaljkama sve do danas. Pevanje tih naricaljki postao je običaj u Izraelu i one su zapisane među naricaljkama.+ 26  Ostala Josijina dela+ i sve što je u svojoj dobroti* činio,+ kao što je zapisano u Jehovinom zakonu,+ 27  sva njegova dela, od početka do kraja,+ sve je to zapisano u Knjizi+ o Izraelovim i Judinim kraljevima.

Fusnote

 Doslovno: „da ga zaplašim“.
 Ili: „u vernoj ljubavi“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.