2. Letopisa 34:1-33

34  Josija+ je imao osam+ godina kad je počeo da vlada i vladao je trideset i jednu godinu u Jerusalimu.+  On je činio ono što je ispravno u Jehovinim očima+ i hodio je putem Davida, svog praoca,+ ne skrećući ni desno ni levo.+  Osme godine svog vladanja, dok je još bio dete,+ počeo je da traži+ Boga svog praoca Davida, a dvanaeste godine počeo je da čisti+ Judu i Jerusalim od obrednih uzvišica,+ obrednih debala,*+ rezbarenih likova+ i livenih kipova.  Pred njim su srušili Valove+ oltare.+ Polomio je kadione stalke+ koji su bili na njima, posekao je obredna debla,+ rezbarene likove+ i livene kipove i pretvorio ih u prah+ koji je prosuo po grobovima onih koji su im prinosili žrtve.+  Svešteničke kosti+ je spalio na njihovim oltarima.+ Tako je očistio Judu i Jerusalim.  U Manasijinim,+ Jefremovim+ i Simeonovim gradovima, i sve do Neftalimovih gradova, svuda po njihovim opustošenim mestima,  rušio je oltare+ i obredna debla,+ razbijao rezbarene likove+ i pretvarao ih u prah.+ Polomio je sve kadione stalke+ u svoj izraelskoj zemlji, a zatim se vratio u Jerusalim.  Osamnaeste+ godine svog vladanja, kad je očistio zemlju i hram, poslao je Safana,+ Azalijinog sina, i Masiju, gradskog zapovednika, i Joaha, Joahazovog sina, letopisca, da poprave+ dom Jehove, njegovog Boga.  Došli su kod prvosveštenika Helkije+ i dali mu novac koji se donosio u Božji dom, koji su Leviti vratari+ sakupili od Manasije+ i Jefrema+ i od sveg ostalog Izraela,+ od sveg Judinog i Venijaminovog naroda i od stanovnika Jerusalima. 10  Zatim su novac predali onima koji su bili postavljeni da nadgledaju poslove u Jehovinom domu,+ a oni koji su radili na Jehovinom domu upotrebljavali su ga za obnovu i popravku doma. 11  Dali su ga graditeljima i zidarima+ da se kupi klesani kamen+ i drvna građa za vezne grede i da se od drvne građe obnove građevine koje su Judini kraljevi+ pustili da propadnu. 12  Ti ljudi su verno radili,+ a nad njima su bili postavljeni Leviti Jat i Avdija, od Merarijevih sinova,+ i Zaharija i Mesulam, od Katovih sinova,+ da nadgledaju radove. Leviti koji su znali da sviraju instrumente,+ 13  bili su nad nosačima+ i nadgledali+ su sve one koji su radili različite poslove. Neki od Levita+ bili su pisari,+ upravitelji i vratari.+ 14  Dok su iznosili novac+ donet u Jehovin dom, sveštenik Helkija+ je pronašao knjigu+ Jehovinog zakona,+ dobijenog preko Mojsija.+ 15  Tada je Helkija rekao pisaru Safanu:+ „Pronašao sam knjigu zakona u Jehovinom domu.“ Helkija je dao knjigu Safanu. 16  Safan je knjigu odneo kralju i izvestio ga: „Tvoje sluge rade sve što im je povereno. 17  Iz kovčega su skupili novac donet u Jehovin dom i predali su ga naimenovanim ljudima i nadglednicima poslova.“+ 18  Pisar Safan je zatim rekao kralju: „Sveštenik Helkija mi je dao+ jednu knjigu.“+ I Safan je počeo da je čita pred kraljem.+ 19  Kad je kralj čuo reči zakona, razderao je svoje haljine.+ 20  Zatim je Helkiji+ i Ahikamu,+ Safanovom sinu, Avdonu, Mihinom sinu, pisaru+ Safanu+ i kraljevom sluzi Asaji+ zapovedio: 21  „Idite i upitajte+ Jehovu za mene+ i za one koji su preostali u Izraelu i Judi. Pitajte za reči zapisane u knjizi+ koja je pronađena, jer je velik Jehovin gnev+ koji će se izliti na nas zato što se naši praočevi nisu držali Jehovine reči niti su činili sve što je zapisano u ovoj knjizi.“+ 22  Tako je Helkija s kraljevim ljudima otišao kod proročice+ Olde,+ žene Saluma, čuvara odeće,+ sina Tekuje, Arasovog sina. Ona je živela u Jerusalimu, u novom delu grada.* Kad su joj kazali zbog čega su došli, 23  ona im je rekla: „Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: ’Recite čoveku koji vas je poslao kod mene: 24  „Ovako kaže Jehova: ’Evo, pustiću nevolju+ na ovo mesto i na njegove stanovnike,+ sva prokletstva+ koja su zapisana u knjizi koju su čitali pred Judinim kraljem,+ 25  jer su me ostavili+ i prinose kâd drugim bogovima+ da bi me vređali+ svim delima svojih ruku.+ Zato će se moj gnev+ izliti na ovo mesto i neće se ugasiti.‘“+ 26  A Judinom kralju koji vas šalje da pitate Jehovu, recite: „Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog,+ za reči+ koje si čuo: 27  ’Zato što ti se srce+ smekšalo pa si se ponizio+ pred Bogom kad si čuo šta je rekao za ovo mesto i njegove stanovnike, zato što si se ponizio preda mnom,+ razderao+ svoje haljine i plakao preda mnom, ja sam te uslišio,+ govori Jehova. 28  Pribraću te tvojim praočevima i u miru ćeš biti položen u svoj grob.+ Tvoje oči neće videti svu nevolju+ koju ću naneti ovom mestu i njegovim stanovnicima.‘“‘“+ Oni su preneli kralju taj odgovor. 29  Tada je kralj poslao da se sakupe sve starešine iz Jude i iz Jerusalima.+ 30  Zatim je kralj otišao u Jehovin dom,+ a s njim i svi ljudi iz Jude, stanovnici Jerusalima, sveštenici+ i Leviti, ceo narod, veliki i mali. I počeo je da čita+ pred njima sve reči knjige saveza koja je pronađena u Jehovinom domu.+ 31  Kralj je, stojeći na svom mestu,+ sklopio savez+ pred Jehovom da će slušati Jehovu i držati se njegovih zapovesti,+ njegovih opomena+ i njegovih propisa+ svim svojim srcem+ i svom svojom dušom,+ i da će izvršavati+ reči saveza koje su zapisane u ovoj knjizi.+ 32  Zatim je pozvao sve koji su se našli u Jerusalimu i u Venijaminovom plemenu da stupe u taj savez. I stanovnici Jerusalima počeli su da postupaju prema odredbama saveza koji su sklopili s Bogom, s Bogom svojih praočeva.+ 33  Onda je Josija uklonio sve gadne+ bogove iz sve zemlje Izraelovih sinova+ i pozvao je sve koji su bili u Izraelu da počnu da služe Jehovi, svom Bogu. Dok je god on bio živ nisu odstupali od Jehove, Boga svojih praočeva.+

Fusnote

 Ili: „Ašera“.
 Ili: „u drugom delu“.