2. Letopisa 3:1-17

3  Tako je Solomon počeo da gradi Jehovin dom+ u Jerusalimu na brdu Moriji,+ gde se Jehova pokazao njegovom ocu Davidu,+ na mestu koje je pripremio David, na gumnu Ornana+ Jevusejina.  Počeo je da ga gradi drugog dana drugog meseca četvrte godine svog vladanja.+  Temelji koje je Solomon položio za gradnju doma istinitog Boga bili su dugi šezdeset lakata, po staroj meri lakta,* a široki dvadeset lakata.+  Predvorje+ s prednje strane doma bilo je dugo dvadeset lakata, koliko je bio širok dom, a visoko sto dvadeset lakata. Iznutra ga je obložio čistim zlatom.  Veliki dom*+ je obložio drvetom smreke, a zatim ga je obložio čistim zlatom.+ Onda je napravio ukrase u obliku palmi,+ kao i lančiće.+  Dom je obložio skupocenim kamenom i tako ga ukrasio.+ Zlato+ je bilo iz zemlje zlata.  Tako je zlatom obložio dom: krovne grede, pragove, zidove i vrata.+ Na zidovima je izrezbario ukrase u obliku heruvima.*+  Napravio je i Svetinju nad svetinjama.+ Bila je duga dvadeset lakata, koliko je bio širok dom, i široka dvadeset lakata.+ Obložio ju je sa šeststo talanata čistog zlata.  Zlato za klinove+ bilo je teško pedeset sikala.* I gornje sobe obložio je zlatom. 10  U unutrašnjosti Svetinje nad svetinjama napravio je dva heruvima,+ vajarski rad, i obložio ih zlatom.+ 11  Krila tih heruvima+ bila su duga dvadeset lakata. Jedno krilo, dugo pet lakata, dodirivalo je zid doma, a drugo krilo, dugo pet lakata, dodirivalo je krilo drugog heruvima.+ 12  Tako je i jedno krilo drugog heruvima, dugo pet lakata, dodirivalo zid doma, a drugo krilo, dugo pet lakata, dodirivalo je krilo prvog heruvima.+ 13  Raširena krila tih heruvima imala su dvadeset lakata. Heruvimi su stajali na nogama, licem okrenuti prema unutrašnjosti doma. 14  Načinio je i zavesu+ od plavog prediva,+ vune purpurne boje, grimiznog prediva i finog platna, i na njoj je izvezao heruvime.+ 15  Ispred doma je napravio dva stuba+ dugačka trideset pet lakata, a na svakom je bilo oglavlje*+ od pet lakata. 16  Zatim je napravio lančiće+ izrađene poput ogrlice i stavio ih na vrh stubova. Napravio je sto narova+ i stavio ih na lančiće. 17  Stubove je postavio ispred hrama, jedan s desne strane, a drugi s leve. Desni* je nazvao Jahin,* a levi* Voas.*+

Fusnote

 ’Stara mera lakta‘ verovatno je isto što i dugi lakat, koji je iznosio 51,8 centimetara. Vidi fusnotu za Jzk 40:5 i dodatak 13.
 „Veliki dom“ se verovatno odnosi na Svetinju.
 Heruvimi su anđeli koji imaju visok položaj.
 Vidi dodatak 13.
 Ili: „kapitel“.
 Ili: „južni“, to jest desni posmatraču koji gleda na istok.
 „Jahin“ znači „on će utemeljiti“.
 Ili: „severni“, to jest levi posmatraču koji gleda na istok.
 „Voas“ verovatno znači „jačina; u snazi“. Po svemu sudeći imena oba stuba čitala su se u celini, zdesna nalevo.