2. Letopisa 27:1-9

27  Jotam+ je imao dvadeset i pet godina kad je počeo da vlada i vladao je šesnaest godina u Jerusalimu. Njegova majka zvala se Jerusa+ i bila je Sadokova kći.  On je činio ono što je ispravno u Jehovinim očima,+ sve kako je činio i Ozija, njegov otac,+ samo što nije ušao u Jehovin hram.+ Ali narod je i dalje činio zlo.+  Jotam je sagradio gornja vrata+ na Jehovinom domu i izveo mnoge građevinske radove na zidinama Ofela.+  Sagradio je gradove+ u Judinom brdovitom području,+ a u šumama+ je sagradio utvrđenja+ i kule.+  Ratovao je s kraljem Amonovih sinova+ i nadjačao ih je, tako da su mu Amonovi sinovi te godine dali sto talanata* srebra, deset hiljada kora*+ pšenice+ i deset hiljada kora ječma.+ Isto toliko platili su mu Amonovi sinovi i druge i treće godine.+  Tako je Jotam bivao sve moćniji, jer je činio ono što je ispravno pred Jehovom, svojim Bogom.+  Ostala Jotamova+ dela, svi njegovi ratovi i sve što je činio zapisano je u Knjizi+ o Izraelovim i Judinim kraljevima.  On je imao dvadeset i pet godina kad je počeo da vlada i vladao je šesnaest godina u Jerusalimu.+  Jotam je počinuo kod svojih praočeva+ i sahranili su ga u Davidovom gradu.+ Umesto njega počeo je da vlada njegov sin Ahaz.+

Fusnote

 Vidi dodatak 13.
 Kor iznosi 220 litara. Vidi dodatak 13.