2. Letopisa 20:1-37

20  Posle toga su Moavovi sinovi+ i Amonovi sinovi,+ a s njima i neki Amonimci,+ zaratili s Josafatom.+  Ljudi su došli kod Josafata i javili mu: „Na tebe dolazi veliko mnoštvo s one strane mora,* iz Edoma.+ Eno ih u Asason-Tamaru, to jest u En-Gadu.“+  Tada se Josafat uplašio,+ i okrenuo lice k Jehovi da ga traži.+ Oglasio je post+ po svoj Judinoj zemlji.  Judini sinovi su se skupili da traže savet od Jehove.+ Iz svih Judinih gradova došli su da traže savet od Jehove.+  Tada je Josafat ustao pred Judinim i jerusalimskim zborom u Jehovinom domu,+ pred novim dvorištem,+  i rekao:+ „Jehova, Bože naših praočeva,+ zar nisi ti Bog na nebesima+ i zar ti ne vladaš nad kraljevstvima svih naroda?+ Zar nije u tvojoj ruci takva sila i moć da se niko ne može održati pred tobom?+  Zar nisi ti, Bože naš,+ oterao stanovnike ove zemlje pred svojim narodom Izraelom+ i dao+ je doveka potomstvu Avrahama, koji te je voleo?*+  Oni su se naselili u njoj i sagradili u njoj svetilište tvom imenu,+ rekavši:  ’Ako dođe na nas nevolja,+ mač, osuda, pošast+ ili glad,+ staćemo pred ovim domom+ i pred tobom, jer je tvoje ime+ u ovom domu, i vapićemo za pomoć u svojoj nevolji, a ti nas usliši i izbavi.‘+ 10  A sada, Amonovi+ i Moavovi+ sinovi i oni iz brdovitog područja Sira,+ kroz čiju zemlju nisi dao Izraelcima da prođu kad su izlazili iz egipatske zemlje, nego su ih zaobišli i nisu ih istrebili,+ 11  oni nam sada uzvraćaju+ time što dolaze da nas oteraju sa tvog poseda koji si nama dao.+ 12  Bože naš, zar im nećeš suditi?+ Jer mi smo nemoćni pred ovim velikim mnoštvom koje dolazi na nas.+ Mi ne znamo šta da radimo,+ nego su naše oči uprte u tebe.“+ 13  Svi Judini sinovi sve vreme su stajali pred Jehovom,+ s malom decom,+ sa svojim ženama i sinovima. 14  Tada je Jehovin duh+ usred zbora sišao na Jazila, sina Zaharije, sina Venaje, sina Jeila, Matanijinog sina, Levita od Asafovih sinova.+ 15  On je rekao: „Poslušajte svi Judini sinovi i stanovnici Jerusalima i ti, kralju Josafate! Ovako vam kaže Jehova: ’Ne bojte+ se i ne plašite se tog velikog mnoštva, jer ovo nije vaš rat, nego Božji.+ 16  Sutra izađite na njih. Oni će se penjati uz brdo Zis, a vi ćete ih sresti na kraju doline pred pustinjom Jeruil. 17  Nećete se vi boriti+ u ovom boju. Zauzmite svoja mesta, stojte+ i gledajte kako će vas Jehova spasti.+ Judo i Jerusalime, ne bojte se i ne plašite se.+ Sutra izađite na njih i Jehova će biti s vama.‘“+ 18  Tada se Josafat poklonio licem do zemlje,+ a i svi Judini sinovi i stanovnici Jerusalima pali su pred Jehovom da se poklone Jehovi.+ 19  Leviti+ od Katovih sinova+ i od Korejevih sinova+ ustali su i na sav glas hvalili Jehovu, Izraelovog Boga.+ 20  Ujutru su rano ustali i krenuli prema pustinji+ Tekoji.+ Kad su izlazili, Josafat je stao i rekao: „Čujte me, Judini sinovi i stanovnici Jerusalima!+ Uzdajte+ se u Jehovu, svog Boga, da biste se mogli održati. Uzdajte se u njegove proroke+ i pobedićete.“ 21  Zatim se posavetovao+ s narodom i postavio one koji pevaju+ Jehovi i one koji mu u svetom ruhu+ upućuju hvale+ da idu pred naoružanim ratnicima,+ govoreći: „Hvalite Jehovu,+ jer večna je ljubav* njegova!“+ 22  Kad su počeli radosno klicati i upućivati hvale, Jehova je postavio zasedu+ Amonovim i Moavovim sinovima i onima iz brdovitog područja Sira koji su došli na Judu, tako da su počeli da se bore jedni protiv drugih.+ 23  Amonovi i Moavovi sinovi ustali su na stanovnike brdovitog područja Sira+ da ih pobiju* i istrebe. A kad su završili s njima, udarili su jedni na druge i međusobno se poubijali.+ 24  Kad su Judini sinovi došli do stražarske kule u pustinji+ i pogledali prema mnoštvu, gle, leševi su ležali po zemlji,+ niko se nije spasao. 25  Josafat je sa svojim ljudima došao da pokupi plen+ i našli su kod njih mnogo blaga, odeće i dragocenih stvari. Pokupili su s njih toliko plena da više nisu mogli da nose.+ Tri dana su kupili plen, jer ga je bilo mnogo. 26  Četvrtog dana skupili su se u dolini Veraki i tamo su blagosiljali Jehovu.+ Zato su toj dolini dali ime+ Veraka,* koje nosi do danas. 27  Zatim su se svi Judini sinovi i oni iz Jerusalima, s Josafatom na čelu, radosno vratili u Jerusalim, jer ih je Jehova razveselio pobedom nad njihovim neprijateljima.+ 28  Tako su došli u Jerusalim u Jehovin dom+ s harfama,+ drugim žičanim instrumentima+ i trubama.+ 29  Strah+ od Boga obuzeo je sva kraljevstva drugih zemalja kad su čuli da se Jehova borio protiv Izraelovih neprijatelja.+ 30  Tako je Josafatovo kraljevstvo bilo u miru jer mu je njegov Bog dao mir na svim njegovim granicama.+ 31  Josafat+ je vladao nad Judom. Imao je trideset i pet godina kad je počeo da vlada i vladao je dvadeset i pet godina u Jerusalimu. Njegova majka zvala se Azuva+ i bila je Silejeva kći. 32  On je hodio putem svog oca Ase,+ i nije odstupio od njegovog puta, nego je činio ono što je ispravno u Jehovinim očima.+ 33  Samo što obredne uzvišice+ nisu bile uklonjene. Narod još nije bio pripremio svoje srce da služi Bogu svojih praočeva.+ 34  Ostala Josafatova dela, od početka do kraja, zapisana su u zapisima Juja,+ Ananijevog sina,+ koji su uvršteni u Knjigu+ o kraljevima Izraela. 35  Zatim se Josafat, Judin kralj, udružio s Ohozijom,+ kraljem Izraela, koji je činio zlo.+ 36  Udružio se s njim da bi napravio brodove koji će ploviti u Tarsis.+ Tako su napravili brodove u Esion-Geveru.+ 37  Ali Elijezer, sin Dodava iz Marise, prorokovao je protiv Josafata i rekao: „Zato što si se udružio s Ohozijom,+ Jehova će razoriti tvoja dela.“+ Tako su se brodovi razbili+ i nisu mogli da plove u Tarsis.+

Fusnote

 To jest Mrtvog mora.
 Ili: „tvog prijatelja“.
 Ili: „verna ljubav“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Ili: „pobiju kao herem“.
 „Veraka“ znači „blagoslov“.