2. Letopisa 18:1-34

18  Josafat je stekao veliko bogatstvo i slavu.+ On se ženidbom srodio+ s Ahavom.+  Posle nekoliko godina otišao je kod Ahava u Samariju.+ Ahav je prineo na žrtvu mnogo ovaca+ i goveda za njega i za ljude koji su bili s njim. Zatim ga je nagovarao+ da pođe s njim na Ramot u Galadu.+  Tako je Ahav, kralj Izraela, upitao Josafata, Judinog kralja: „Hoćeš li ići sa mnom na Ramot u Galadu?“+ A on mu odgovori: „Ja sam kao i ti, moj je narod kao i tvoj narod, krenućemo s tobom u rat.“+  Ali Josafat još reče kralju Izraela: „Molim te, najpre pitaj+ Jehovu šta će reći.“  Tako je kralj Izraela okupio proroke,+ njih četiristo, i rekao im: „Da li da krenemo u bitku protiv Ramota u Galadu ili da odustanemo od toga?“+ A oni su odgovorili: „Idi, jer će ga istiniti Bog predati kralju u ruke.“  Ali Josafat upita: „Zar ovde nema još nekog od Jehovinih proroka?+ Da pitamo i preko njega.“+  Na to kralj Izraela reče Josafatu:+ „Ima još jedan čovek+ preko kog bismo mogli da pitamo Jehovu za savet, ali ja ga mrzim+ jer mi ne proriče dobro, nego uvek samo zlo.+ To je Miheja, Jemlin sin.“+ Ali Josafat reče: „Neka kralj ne govori tako.“+  Tada je kralj Izraela pozvao jednog dvoranina+ i rekao mu: „Dovedi brzo Miheju, Jemlinog sina.“+  Kralj Izraela i Josafat, Judin kralj, sedeli su svaki na svom prestolu, odeveni u kraljevske haljine,+ na gumnu kod samarijskih vrata, a svi proroci prorokovali su pred njima.+ 10  Sedekija, Hananin sin, načinio je sebi gvozdene rogove+ i rekao: „Ovako kaže Jehova:+ ’Ovim ćeš bosti Sirijce dok ih ne istrebiš.‘“+ 11  I svi drugi proroci prorokovali su isto tako: „Idi na Ramot u Galadu i pobedićeš,+ jer će ga Jehova predati kralju u ruke.“+ 12  Glasnik koji je otišao da pozove Miheju reče mu: „Evo, proroci složno objavljuju dobro kralju. Molim te, neka tvoja reč bude kao i njihova+ i proreci dobro.“+ 13  Ali Miheja reče: „Tako živ bio Jehova,+ Bog moj, šta mi on kaže, to ću govoriti.“+ 14  Kad je došao pred kralja, kralj ga upita: „Miheja, da li da krenemo u bitku protiv Ramota u Galadu ili da odustanem od toga?“ A on mu odgovori: „Idi i pobedićeš, biće vam predati u ruke.“+ 15  Na to mu kralj reče: „Koliko ću te puta zaklinjati+ da mi govoriš samo istinu u Jehovino ime?“+ 16  Tada on reče: „Vidim sve Izraelce rasejane po gorama kao ovce koje nemaju pastira.+ Jehova je rekao: ’Ovi nemaju gospodara.+ Neka se u miru vrate svaki svojoj kući.‘“+ 17  Tada kralj Izraela reče Josafatu: „Zar ti nisam rekao da mi neće prorokovati dobro, nego zlo?“+ 18  Miheja još reče: „Zato čujte Jehovinu reč:+ Vidim Jehovu kako sedi na svom prestolu,+ a sva nebeska vojska+ stoji mu s desne i s leve strane.+ 19  Jehova je rekao: ’Ko će prevariti Ahava, kralja Izraela, da krene na Ramot u Galadu i da tamo padne?‘ Jedan je rekao ovako, a drugi onako.+ 20  Na kraju je došao jedan duh,+ stao pred Jehovu i rekao: ’Ja ću ga prevariti.‘ Jehova ga je upitao: ’Kako?‘+ 21  On je odgovorio: ’Otići ću i biću lažljiv duh u ustima svih njegovih proroka.‘+ A on je rekao: ’Uspećeš da ga prevariš.+ Idi i učini tako.‘+ 22  I evo, Jehova je stavio prevaran duh u usta ovih tvojih proroka,+ ali Jehova ti najavljuje nevolju.“+ 23  Tada Sedekija,+ Hananin sin,+ priđe Miheji,+ udari ga po obrazu+ i reče: „Kako to da je Jehovin duh otišao od mene da bi govorio tebi?“+ 24  Miheja odgovori: „Evo, videćeš to onog dana+ kad uđeš u najskrovitiju sobu da se sakriješ.“+ 25  Tada kralj Izraela reče: „Uzmite Miheju i odvedite ga Amonu, gradskom zapovedniku, i Joasu, kraljevom sinu.+ 26  I recite im: ’Ovako kaže kralj: „Stavite ovog čoveka u zatvor+ i dajte mu po malo hleba+ i po malo vode dok se ne vratim u miru.“‘“+ 27  Miheja na to reče: „Ako se zaista vratiš u miru, onda Jehova nije govorio preko mene.“+ I još reče: „Čujte to svi.“*+ 28  Tako su kralj Izraela i Josafat, Judin kralj, krenuli na Ramot u Galadu.+ 29  Kralj Izraela reče Josafatu: „Ja ću se prerušiti+ kad pođem u bitku, a ti obuci svoje kraljevske haljine.“+ Tako se kralj Izraela prerušio i pošao u bitku.+ 30  Kralj Sirije zapovedio je zapovednicima nad svojim bojnim kolima i rekao im: „Ne napadajte ni malog ni velikog, nego samo kralja Izraela.“+ 31  Kad su zapovednici nad kolima videli Josafata, pomislili su: „To je kralj Izraela.“+ I krenuli su na njega, ali Josafat je povikao tražeći pomoć+ i Jehova Bog mu je pomogao,+ i odmah ih je odvratio od njega.+ 32  Zapovednici nad kolima videli su da to nije kralj Izraela, pa su prestali da ga gone.+ 33  Tada je jedan čovek odapeo strelu i slučajno pogodio+ kralja Izraela tamo gde se oklop sastavlja. Kralj reče svom vozaču:+ „Okreni kola i izvedi me iz boja jer sam teško ranjen.“+ 34  Bitka je tog dana bivala sve žešća. Kralja Izraela morali su da drže u uspravnom položaju u kolima nasuprot Sirijcima sve do večeri. Umro je kad je sunce zalazilo.+

Fusnote

 Hebrejski tekst još dodaje „narodi“.