2. Letopisa 14:1-15

14  Avija je počinuo kod svojih praočeva+ i sahranili su ga u Davidovom gradu.+ Umesto njega počeo je da vlada njegov sin Asa.+ U njegovo vreme zemlja je bila u miru+ deset godina.  Asa je činio ono što je dobro i ispravno u očima Jehove, njegovog Boga.  Uklonio je oltare tuđih bogova+ i obredne uzvišice,+ oborio obredne stubove+ i posekao obredna debla.*+  Zapovedio je Judinim sinovima da traže+ Jehovu, Boga svojih praočeva, i da se drže zakona+ i zapovesti.+  Uklonio je iz svih Judinih gradova obredne uzvišice i kadione stalke.+ Pod njegovom vlašću vladao je mir+ u kraljevstvu.  Sagradio je utvrđene gradove u Judi,+ jer je u zemlji vladao mir. Tih godina niko nije ratovao protiv njega, jer mu je Jehova dao mir.+  Zato je on rekao Judinim sinovima: „Sazidajmo te gradove i opašimo ih zidinama,+ napravimo kule,+ dvokrilna vrata i prevornice.+ Jer zemlja je još uvek naša, zato što smo tražili Jehovu, svog Boga.+ Tražili smo ga, i on nam je dao mir na svim našim granicama.“+ Tako su gradili i imali su uspeha.+  Asa je imao vojsku od trista hiljada ljudi iz Judinog plemena,+ koji su nosili velike štitove+ i koplja,+ i dvesta osamdeset hiljada iz Venijaminovog plemena,+ koji su nosili male štitove+ i lukove. Svi su bili hrabri junaci.  Na njih je izašao Zara Etiopljanin*+ s vojskom od milion ljudi+ i s trista bojnih kola i došao je do Marise,+ 10  a Asa je izašao pred njega. Svrstali su se u bojne redove u dolini Sefati kod Marise. 11  Asa je zavapio k Jehovi, svom Bogu,+ i rekao: „Jehova, ti možeš da pomogneš kako silnom tako i nejakom narodu.+ Pomozi nam, Jehova, Bože naš, jer se na tebe oslanjamo+ i u tvoje ime+ smo izašli na ovo mnoštvo. Jehova, ti si naš Bog,+ ne daj da smrtni čovek bude jači od tebe.“+ 12  Tada je Jehova porazio+ Etiopljane pred Asom i pred Judom, i Etiopljani su pobegli. 13  Asa i narod koji je bio s njim terali su ih sve do Gerara.+ Etiopljani su padali i nijedan nije ostao živ, jer su bili razbijeni pred Jehovom+ i pred njegovom vojskom.+ Asa i narod su odneli veoma velik plen.+ 14  Zatim su osvojili sve gradove oko Gerara koje je obuzeo strah+ od Jehove, i oplenili su sve te gradove, jer je u njima bio veliki plen.+ 15  Udarili su i na pastirske šatore,+ tako da su zaplenili+ mnogo sitne stoke i kamila.+ Zatim su se vratili u Jerusalim.

Fusnote

 Ili: „Ašere“.
 Hebrejski: „Hušanin“.