2. Letopisa 12:1-16

12  Kad je Rovoam učvrstio svoju kraljevsku vlast+ i kad je postao moćan, napustio je Jehovin zakon,+ a u tome ga je sledio i ceo Izrael.+  Pete godine Rovoamovog+ kraljevanja Sisak,+ kralj Egipta, napao je Jerusalim, jer je narod bio neveran Jehovi,+  sa hiljadu i dvesta bojnih kola+ i šezdeset hiljada konjanika. S njim je iz Egipta došlo nebrojeno mnogo+ Libijaca,+ Suheja i Etiopljana.+  Osvojio je utvrđene gradove u Judi+ i došao do Jerusalima.+  Tada je prorok Semaja+ došao kod Rovoama i kod Judinih knezova, koji su se skupili u Jerusalimu zbog Sisaka, i rekao im: „Ovako kaže Jehova: ’Vi ste ostavili mene,+ pa i ja ostavljam vas+ i predajem vas u ruke Sisaku.‘“  Tada su se knezovi Izraela i kralj ponizili,+ pa su rekli: „Jehova je pravedan.“+  Kad je Jehova video+ da su se ponizili, Semaji+ je došla Jehovina reč: „Ponizili su se.+ Neću ih zatrti, nego ću ih ubrzo izbaviti, i moj gnev neće se izliti na Jerusalim preko Sisaka.+  Ali biće njegove sluge+ da bi videli šta znači služiti meni,+ a šta znači služiti zemaljskim kraljevstvima.“+  Tako je Sisak,+ kralj Egipta, napao Jerusalim i uzeo blago iz Jehovinog doma+ i blago iz kraljevog dvora,+ sve je uzeo. Uzeo je i zlatne štitove koje je napravio Solomon.+ 10  Posle toga, kralj Rovoam je umesto njih napravio bakarne štitove i predao ih na čuvanje zapovednicima telesne straže*+ koja je stražarila+ na ulazu u kraljev dvor.+ 11  Kad god je kralj išao u Jehovin dom, telesna straža je dolazila i nosila ih, a kasnije ih je vraćala u stražarnicu telesne straže.+ 12  Zato što se Rovoam ponizio, Jehovin gnev se odvratio od njega+ i nije hteo da ih zatre.+ A u narodu u Judi našlo se i nešto dobra.+ 13  Kralj Rovoam je učvrstio svoju vlast u Jerusalimu i nastavio da vlada. Rovoam+ je imao četrdeset i jednu godinu kad je počeo da vlada, i sedamnaest godina je vladao u Jerusalimu, gradu+ koji je Jehova izabrao između svih Izraelovih plemena da tamo prebiva njegovo ime.+ Njegova majka zvala se Nama+ i bila je Amonka.+ 14  Ali on je činio zlo,+ jer u svom srcu nije čvrsto odlučio da traži Jehovu.+ 15  Rovoamova dela, od početka do kraja,+ zar nisu kao rodoslovni zapis navedena u zapisima proroka Semaje+ i videoca Ida?+ Sve vreme vodio se rat između Rovoama+ i Jerovoama.+ 16  Rovoam je počinuo kod svojih praočeva+ i bio je sahranjen u Davidovom gradu.+ Umesto njega počeo je da vlada njegov sin Avija.*+

Fusnote

 Ili: „glasnika“. Doslovno: „trkača“.