2. Kraljevima 5:1-27

5  Naman,+ zapovednik vojske kralja Sirije, bio je pred svojim gospodarem velik i veoma cenjen, jer je preko njega Jehova dao pobedu Siriji.+ Ali taj odvažan i silan čovek bio je gubav.  Jednom su čete Sirijaca pošle u pljačku+ i u izraelskoj zemlji zarobile jednu devojčicu+ koja je postala sluškinja Namanovoj ženi.  Ona je rekla+ svojoj gospodarici: „Kad bi samo moj gospodar otišao kod proroka+ koji je u Samariji! On bi ga izlečio od gube.“+  Zatim je Namanovom gospodaru ovako bilo javljeno: „Tako i tako je rekla devojčica+ iz izraelske zemlje.“  Kralj Sirije je rekao: „Hajde, idi! Ja ću poslati pismo kralju Izraela.“ Tako je Naman otišao, ponevši+ deset talanata srebra, šest hiljada zlatnika+ i deset novih haljina.+  On je došao kod kralja Izraela noseći mu pismo+ u kom je stajalo: „Zajedno s ovim pismom šaljem ti Namana, svog slugu, da ga izlečiš od gube.“  Kad je kralj Izraela pročitao pismo, razderao+ je svoje haljine i rekao: „Zar sam ja Bog+ da mogu oduzeti život ili ga sačuvati,+ pa ovaj šalje kod mene čoveka da ga izlečim od gube? Pogledajte, molim vas, kako traži svađu sa mnom.“+  Kad je Jelisej, Božji čovek, čuo da je kralj Izraela razderao+ svoje haljine, odmah je ovako poručio kralju: „Zašto si razderao svoje haljine? Molim te, neka taj čovek dođe kod mene i uveri se da postoji prorok u Izraelu.“+  Tako je Naman došao sa svojim konjima i bojnim kolima i stao na ulaz Jelisejeve kuće. 10  A Jelisej mu je poslao glasnika i poručio mu: „Idi i okupaj+ se sedam puta+ u Jordanu pa će ti telo biti zdravo+ i bićeš čist.“ 11  Tada se Naman naljutio,+ okrenuo se da pođe i rekao: „Gle, ja sam mislio+ da će on izaći pred mene, da će stati i prizvati ime Jehove, svog Boga, pa će preći rukom preko obolelog mesta i izlečiti gubu. 12  Zar nisu Avana i Farfar, reke u Damasku,+ bolje od svih izraelskih voda?+ Zar se ne mogu okupati u njima i biti čist?“+ Zatim se okrenuo i otišao pun gneva.+ 13  Ali tada su mu pristupile njegove sluge i rekle mu: „Oče,+ da je prorok tražio od tebe nešto veliko, zar ne bi to učinio? Pa zašto onda ne učiniš i to što ti je rekao: ’Okupaj se i bićeš čist‘?“ 14  Tada je Naman sišao i zaronio u Jordan sedam puta, prema reči Božjeg čoveka.+ Tada mu je telo postalo čisto+ kao telo malog deteta.+ 15  Zatim se sa svom svojom pratnjom vratio kod Božjeg čoveka.+ Kad je došao, stao je pred njega i rekao mu: „Evo, sada znam da zaista nema Boga nigde na zemlji osim u Izraelu.+ Molim te, primi ovaj dar kao blagoslov od svog sluge .“+ 16  Ali Jelisej reče: „Tako živ bio Jehova+ kome služim, neću to primiti.“+ Naman ga je nagovarao da primi, ali on nije hteo. 17  Na kraju Naman reče: „Ako je tako, onda, molim te, dopusti da se tvom sluzi da malo zemlje,+ koliko mogu poneti dve mazge, jer tvoj sluga više neće prinositi ni žrtve paljenice ni druge žrtve drugim bogovima, nego samo Jehovi.+ 18  Ali neka Jehova tvom sluzi oprosti ovo: Kad moj gospodar uđe u Rimonov+ hram da bi se tamo poklonio,+ pa se nasloni na moju ruku tako da i ja moram da se poklonim+ u Rimonovom hramu, molim te, neka Jehova oprosti+ tvom sluzi kad se pokloni u Rimonovom hramu.“ 19  Tada mu Jelisej reče: „Idi s mirom.“+ Naman je otišao od njega i prešao dobar deo puta. 20  A Gijezije,+ sluga Jeliseja, Božjeg čoveka,+ reče u sebi: „Evo, moj gospodar nije ništa uzeo od tog Sirijca Namana+ i nije hteo da primi iz njegove ruke ono što je on doneo. Tako živ bio Jehova,+ ja ću potrčati za njim i uzeću nešto od njega.“+ 21  Tako je Gijezije otrčao za Namanom. Kad je Naman video da neko trči za njim, siđe s kola, pođe mu u susret i upita: „Je li sve u redu?“+ 22  A on odgovori: „Sve je u redu. Moj gospodar+ me šalje+ i poručuje ti: ’Evo, upravo su došla kod mene dva mladića iz brdovitog područja Jefrema, proročki sinovi.*+ Molim te, daj mi za njih talant* srebra i dve nove haljine.‘“+ 23  Naman reče: „Evo, uzmi dva talanta.“ I nagovarao+ ga je da uzme tako da je na kraju svezao dva talanta srebra u dve kese, zajedno sa dve haljine, i dao je to dvojici svojih slugu da nose pred njim. 24  Kad je stigao na Ofel,* uzeo je stvari iz njihovih ruku i ostavio ih u kuću,+ a ljude je otpustio i oni su otišli. 25  On je došao i stao pred svog gospodara.+ Jelisej ga upita: „Odakle dolaziš, Gijezije?“ On odgovori: „Tvoj sluga nije nigde išao.“+ 26  Ali Jelisej mu reče: „Zar nisam u duhu bio s tobom kad se čovek okrenuo, sišao s kola i pošao ti u susret? Zar je sada vreme da se prima srebro ili da se primaju haljine, maslinjaci, vinogradi, ovce, stoka, sluge ili sluškinje?+ 27  Zato će Namanova guba+ prionuti za tebe i za tvoje potomke doveka.“+ Tako je Gijezije otišao od njega gubav, beo kao sneg.+

Fusnote

 Vidi fusnotu za 1Kr 20:35.
 Talant je težio 34,2 kilograma. Vidi dodatak 13.
 „Ofel“ znači „ispupčenje; brežuljak; izbočina; uzvišica“. Ovaj Ofel se nalazio u Samariji.