2. Kraljevima 24:1-20

24  U njegovo vreme došao je Navuhodonosor,+ kralj Vavilona, i Joakim mu je bio sluga+ tri godine. Zatim mu se suprotstavio i pobunio se protiv njega.  Jehova je slao na Joakima čete haldejskih+ razbojnika, sirijskih razbojnika, moavskih+ razbojnika i razbojničke čete Amonovih sinova. Slao ih je na Judu da ga unište, prema Jehovinoj reči+ koju je objavio preko svojih slugu, proroka.  To je snašlo Judu jer je Jehova tako naredio, da bi ga odbacio+ od sebe zbog Manasijinih greha,+ zbog svega što je on učinio  i zbog nedužne krvi+ koju je prolio, kad je nedužnom krvlju napunio Jerusalim. Zato Jehova nije hteo da mu oprosti.+  Ostala Joakimova+ dela i sve što je činio, zar nije sve to zapisano u letopisima+ Judinih kraljeva?  Joakim je počinuo kod svojih praočeva,+ a umesto njega počeo je da vlada njegov sin Joahin.  Kralj Egipta nije više+ izlazio iz svoje zemlje,+ jer je kralj Vavilona uzeo sve što je pripadalo kralju Egipta,+ od doline+ reke Egipat pa do reke Eufrat.+  Joahin+ je imao osamnaest godina kad je počeo da vlada i vladao je tri meseca u Jerusalimu.+ Njegova majka zvala se Neusta i bila je kći Elnatana iz Jerusalima.  On je činio ono što je zlo u Jehovinim očima, sve onako kako je činio i njegov otac.+ 10  U to vreme sluge Navuhodonosora, kralja Vavilona, krenule su na Jerusalim i opkolile grad.+ 11  A i Navuhodonosor, kralj Vavilona, došao je da napadne grad dok su ga njegove sluge držale pod opsadom.+ 12  Tada je Joahin, Judin kralj, izašao pred vavilonskog kralja+ sa svojom majkom,+ svojim slugama, svojim knezovima i svojim dvoranima. I kralj Vavilona zarobio ga je osme+ godine svog kraljevanja. 13  Zatim je odneo sve blago iz Jehovinog doma i blago iz kraljevog dvora,+ i polomio je sav zlatni pribor+ koji je Solomon, kralj Izraela, načinio za Jehovin hram, kao što je rekao Jehova. 14  Odveo je u izgnanstvo+ sav Jerusalim, sve knezove,+ sve hrabre junake,+ sve majstore+ i graditelje utvrđenja — deset hiljada ljudi odveo je u izgnanstvo. Nije ostao niko osim siromašnog naroda.*+ 15  Tako je Joahina+ odveo u izgnanstvo u Vavilon+ zajedno s kraljevom majkom,+ kraljevim ženama, njegovim dvoranima+ i najistaknutijim ljudima u zemlji. Sve ih je odveo iz Jerusalima u izgnanstvo u Vavilon. 16  Kralj Vavilona odveo je u izgnanstvo u Vavilon sedam hiljada junaka i hiljadu majstora i graditelja utvrđenja. Sve su to bili odvažni ljudi sposobni za rat.+ 17  Zatim je kralj Vavilona+ umesto Joahina postavio njegovog strica Mataniju za kralja,+ i promenio mu ime u Sedekija.+ 18  Sedekija+ je imao dvadeset i jednu godinu kad je počeo da vlada i vladao je jedanaest godina u Jerusalimu. Njegova majka zvala se Amutala+ i bila je kći Jeremije iz Livne. 19  On je činio ono što je zlo u Jehovinim očima, sve onako kako je činio i Joakim.+ 20  To što se dogodilo u Jerusalimu i Judi izazvalo je Jehovin gnev,+ tako da ih je on odbacio od sebe.+ A Sedekija se pobunio protiv kralja Vavilona.+

Fusnote

 Doslovno: „naroda zemlje“ (hebrejski: am haarec).