2. Kraljevima 19:1-37

19  Čim je kralj Jezekija+ to čuo, razderao je svoje haljine,+ obukao se u kostret+ i otišao u Jehovin dom.+  Zatim je poslao upravitelja kraljevog dvora Elijakima,+ pisara Somnu+ i svešteničke starešine obučene u kostret kod proroka Isaije,+ Amosovog sina.+  Oni su mu rekli: „Ovako kaže Jezekija: ’Ovaj dan je dan nevolje,+ ukora+ i drskog ruganja,+ jer je došlo vreme da se sinovi rode,+ a nema snage za to.+  Možda će Jehova, tvoj Bog, čuti+ sve reči ravsaka,* koga je kralj Asirije, njegov gospodar, poslao da se ruga+ živom Bogu, pa će ga Jehova, tvoj Bog, pozvati na odgovornost za reči koje je čuo.+ Pomoli+ se za ostatak+ koji je još živ.‘“  Kad su sluge kralja Jezekije došle kod Isaije,+  on im je rekao: „Ovako kažite svom gospodaru: ’Ovako kaže Jehova:+ „Ne boj+ se reči koje si čuo, kojima su sluge kralja Asirije hulile na mene.+  Evo, ja ću mu dati takav duh+ da će čuti vest+ i vratiće se u svoju zemlju. I učiniću da padne od mača u svojoj zemlji.“‘“+  Kad je ravsak+ čuo da je kralj Asirije otišao iz Lahisa,+ vratio se k njemu i našao ga kako se bori protiv Livne.+  Naime, kralj je čuo da je Tirak, kralj Etiopije, krenuo u boj protiv njega. Zato je ponovo poslao glasnike+ kod Jezekije i poručio mu: 10  „Ovako recite Jezekiji, Judinom kralju: ’Ne daj da te vara tvoj Bog u kog se uzdaš+ kad ti kaže: „Jerusalim+ neće biti predat u ruke kralju Asirije.“+ 11  Eto, sam si čuo šta su kraljevi Asirije učinili svim zemljama koje su opustošili,*+ a zar ćeš se ti izbaviti?+ 12  Jesu li narode koje su osvojili moji praočevi izbavili njihovi bogovi+ — Gosance,+ Harance,+ Resefe i Edenove sinove+ koji su bili u Telasaru?+ 13  Gde su kralj Emata,+ kralj Arfada,+ kraljevi gradova Sefarvima, Ene i Ive?‘“+ 14  Jezekija je primio pismo koje su mu doneli glasnici i pročitao ga.+ Zatim je otišao u Jehovin dom i razvio ga pred Jehovom.+ 15  Tada se Jezekija pomolio+ Jehovi: „Jehova, Bože Izraelov,+ koji sediš nad heruvimima,*+ ti si jedini istiniti Bog nad svim kraljevstvima+ na zemlji.+ Ti si stvorio nebesa+ i zemlju.+ 16  Prigni uho, Jehova, i čuj.+ Otvori oči,+ Jehova, i vidi, i čuj Senahirimove reči koje je poručio da bi se rugao+ živom Bogu. 17  Istina je, Jehova, da su kraljevi Asirije opustošili narode i njihovu zemlju.+ 18  I pobacali su njihove bogove u vatru, jer to nisu bili bogovi,+ nego delo ljudskih ruku,+ drvo i kamen. Zato su ih uništili. 19  A sada, Jehova, Bože naš,+ izbavi nas,+ molim te, iz njegove ruke, da bi sva kraljevstva na zemlji znala da si ti, Jehova, jedini Bog.“+ 20  Tada je Isaija, Amosov sin, poručio Jezekiji: „Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog:+ ’Čuo sam tvoju molitvu+ koju si mi uputio+ zbog Senahirima, kralja Asirije. 21  Evo reči koju Jehova objavljuje protiv njega:„Prezire+ te i ruga ti se devica, kći sionska.+Za tobom podrugljivo glavom odmahuje+ kći jerusalimska.+ 22  Kome se ti rugaš+ i na koga huliš?+Na koga podižeš glas svoj+I na koga oholo dižeš pogled svoj?+Na Svetog Boga Izraelovog!+ 23  Preko glasnika+ svojih rugaš se Jehovi i kažeš:+’S mnoštvom svojih bojnih kola+Popeću se na vrh gora,+Na najdalje obronke Livana,+I poseći ću visoke kedrove+ njegove, divne smreke njegove.+Doći ću na njegovo najdalje prebivalište, u gustu šumu njegovu.+ 24  Kopaću i tuđe ću vode piti,I isušiću stopama svojim sve kanale Nila u Egiptu.‘+ 25  Zar nisi čuo+ šta od davnina nameravam da učinim?+Davnih dana to sam smislio.+Sada ću to učiniti.+A na tebi je da opustošiš utvrđene gradove i da ih pretvoriš u ruševine.+ 26  Stanovnicima njihovim ruke će klonuti,+Uplašiće se i postideće se.+Biće kao bilje u polju i mlada zelena trava,+Kao trava po krovovima+ sasušena vetrom istočnim.+ 27  Dobro znam kad sediš mirno,+ i kad bilo šta činiš,+I kako besniš na mene,+ 28  Jer ti besniš na mene+ i rika je tvoja došla do ušiju mojih.+Staviću kuku svoju u nozdrve tvoje i uzde svoje u usta tvoja,+I vratiću te putem kojim si došao.“+ 29  „’A ovo će ti biti znak:+ Ove godine ješće se ono što nikne iz semenja koje se prosulo,+ druge godine ješće se žito koje samo nikne, a treće godine sejte+ i žanjite, sadite vinograde i jedite njihov rod.+ 30  Preživeli iz Judinog doma, oni koji preostanu,+ pustiće koren u dubinu i rađaće rod u visinu.+ 31  Jer će iz Jerusalima doći ostatak+ i preživeli s gore Sion.+ To će učiniti revnost+ Jehove nad vojskama. 32  „’Zato ovako kaže Jehova za kralja Asirije:+ „Neće on ući u ovaj grad,+ niti će ovamo odapeti strelu,+ neće mu se primaći sa štitom, niti će oko njega podići opsadni nasip.+ 33  Vratiće se putem kojim je došao, i u ovaj grad neće ući, govori Jehova.+ 34  Ja ću braniti+ ovaj grad i sačuvaću ga radi sebe+ i radi Davida, svog sluge.“‘“+ 35  Te iste noći Jehovin anđeo je izašao i pobio sto osamdeset i pet hiljada ljudi u asirskom+ logoru.+ Kad su ljudi ustali rano ujutru, oko njih su bili sve sami leševi.+ 36  Posle toga je Senahirim,+ kralj Asirije, ustao i otišao. Vratio+ se u Ninivu+ i tamo ostao. 37  Jednog dana, dok se klanjao u hramu Nisroka,+ svog boga,+ Adrameleh i Sarasar, njegovi sinovi, ubili su ga mačem+ i pobegli u araratsku zemlju.+ Umesto njega počeo je da vlada njegov sin Esar-Adon.+

Fusnote

 Vidi fusnotu za 2Kr 18:17.
 Ili: „opustošili kao herem“.
 Heruvimi su anđeli koji imaju visok položaj.