2. Kraljevima 13:1-25

13  Dvadeset i treće godine vladanja Joasa,+ Ohozijinog sina,+ Judinog kralja, Joahaz,+ Jujev sin,+ postao je kralj nad Izraelom u Samariji i vladao je sedamnaest godina.  On je činio ono što je zlo u Jehovinim očima+ i poveo se* za gresima Jerovoama,+ Navatovog sina, kojima je naveo Izrael na greh.+ Nije odstupio od njih.  Jehova se žestoko razgnevio+ na Izrael, tako da ih je za sve to vreme predao u ruke Azailu,+ kralju Sirije, i u ruke Ven-Adadu,+ Azailovom sinu.  Ali Joahaz je umilostivio*+ Jehovino lice i Jehova ga je uslišio,+ jer je video nevolju Izraela+ zato što ga je tlačio kralj Sirije.+  Zato je Jehova dao Izraelu spasitelja,+ tako da su se Izraelovi sinovi oslobodili sirijske vlasti i nastavili da žive u svojim domovima kao i ranije.+  Ali nisu odstupili od greha Jerovoamovog doma kojima je Jerovoam naveo Izrael na greh,+ nego su ustrajali* u njegovom grehu.+ Obredno deblo*+ je još uvek stajalo u Samariji.  Joahazu je od vojske ostalo samo pedeset konjanika, deset bojnih kola i deset hiljada pešaka,+ jer je ostalu vojsku kralj Sirije razbio+ i pretvorio u prah kao u vreme vršidbe.+  Ostala Joahazova dela, sve što je činio i svi njegovi poduhvati, zar nije sve to zapisano u letopisima+ kraljeva Izraela?  Joahaz je počinuo kod svojih praočeva i sahranili su ga u Samariji.+ Umesto njega počeo je da vlada njegov sin Joas.+ 10  Trideset i sedme godine vladanja Joasa, Judinog kralja, Joas,+ Joahazov sin, postao je kralj nad Izraelom u Samariji i vladao je šesnaest godina. 11  On je činio ono što je zlo u Jehovinim očima.+ Nije odstupio ni od jednog greha Jerovoama, Navatovog sina, kojima je Izrael naveo na greh,+ nego je ustrajao u njima. 12  Ostala Joasova dela, sve što je činio, svi njegovi poduhvati i kako je ratovao+ sa Amasijom, Judinim kraljem, zar nije sve to zapisano u letopisima+ kraljeva Izraela? 13  Joas je počinuo kod svojih praočeva, a na njegov presto seo je Jerovoam.*+ Joas je bio sahranjen u Samariji kod kraljeva Izraela.+ 14  Kad se Jelisej+ razboleo od bolesti od koje je kasnije i umro,+ došao mu je Joas, kralj Izraela, i plačući nad njegovim licem, rekao mu: „Oče moj,+ oče moj! Izraelova bojna kola i njegovi konjanici!“+ 15  Jelisej mu reče: „Uzmi luk i strele.“ I on uze luk i strele. 16  Tada Jelisej reče kralju Izraela: „Nategni luk.“ On je nategao luk, a Jelisej je stavio svoje ruke na kraljeve ruke,+ 17  i rekao: „Otvori prozor prema istoku.“ On ga je otvorio. Na kraju Jelisej reče: „Odapni strelu!“ I on ju je odapeo. Zatim Jelisej reče: „Jehovina strela spasenja, strela koja spasava+ od Sirije! Kod Afeka+ ćeš potpuno poraziti Siriju.“ 18  Onda reče: „Uzmi strele.“ Kad je kralj Izraela uzeo strele, Jelisej mu reče: „Udaraj o zemlju.“ On je udario tri puta, a onda je stao.+ 19  Tada se Božji čovek+ naljuti na njega i reče: „Trebalo je da udariš pet ili šest puta! Tada bi potpuno porazio Siriju, a ovako ćeš samo tri puta razbiti Siriju.“+ 20  Zatim je Jelisej umro i sahranili su ga.+ Čete+ moavskih+ razbojnika obično su početkom godine napadale zemlju. 21  Kad su jednom neki ljudi sahranjivali jednog čoveka, ugledali su razbojnike pa su bacili mrtvaca u Jelisejev grob i otišli. Kad se mrtvac dotakao Jelisejevih kostiju, odmah je oživeo+ i stao na svoje noge.+ 22  Azailo,+ kralj Sirije, tlačio+ je Izraelce dokle god je bio živ Joahaz. 23  Ali Jehova im se smilovao+ i bio je milosrdan,+ i pogledao je na njih radi svog saveza+ s Avrahamom,+ Isakom+ i Jakovom.+ Nije hteo da ih istrebi+ i nije ih odbacio od svog lica do sada. 24  Na kraju je Azailo, kralj Sirije, umro, a umesto njega počeo je da vlada njegov sin Ven-Adad. 25  Joas, Joahazov sin, vratio je iz ruke Ven-Adada, Azailovog sina, gradove koje je Azailo u ratu uzeo njegovom ocu Joahazu. Joas ga je tri puta porazio i tako je vratio izraelske gradove.+

Fusnote

 Doslovno: „hodio je“.
 Doslovno: „smekšao“.
 Doslovno: „nego su hodili“.
 Ili: „Ašera“.
 Radi se o Jerovoamu II.