2. Kraljevima 11:1-21

11  Kad je Gotolija,+ Ohozijina+ majka, videla da joj je sin mrtav, ustala je i pobila sav kraljevski rod.+  Ali Josaveja,+ kći kralja Jorama, Ohozijina sestra, uzela je Joasa,+ Ohozijinog sina, i otela ga između kraljevih sinova koje su ubijali. Ona je sakrila+ od Gotolije njega i njegovu dojilju u spavaću sobu, tako da on nije bio pogubljen.  On je ostao šest godina sakriven kod nje u Jehovinom domu, dok je Gotolija vladala zemljom.+  Sedme godine Jodaj+ je pozvao poglavare nad stotinama ljudi od karijske+ telesne straže* i poglavare ostale telesne straže,+ pa ih je doveo kod sebe u Jehovin dom. Sklopio je savez+ s njima i zakleo+ ih u Jehovinom domu, a zatim im je pokazao kraljevog sina.  Onda im je zapovedio: „Ovako ćete učiniti: Trećina vas doći će na sabat i čuvaće stražu na kraljevom dvoru,+  trećina će biti kod Vrata temelja,+ a trećina kod vrata koja su iza telesne straže. Tako naizmenično čuvajte dom.+  Dve vaše grupe kojima se služba završava na sabat neka ostanu da čuvaju stražu u Jehovinom domu zbog kralja.  Okružite kralja, svaki s oružjem u ruci, i pogubite svakoga ko pokuša da prođe kroz vaše redove. Budite uz kralja i kad izlazi i kad ulazi.“  Poglavari nad stotinama+ učinili su sve kako im je zapovedio sveštenik Jodaj. Svaki od njih uzeo je svoje ljude kojima je služba započinjala na sabat+ i one kojima se završavala na sabat, pa su došli kod sveštenika Jodaja. 10  Sveštenik je tada poglavarima dao koplja i okrugle štitove kralja Davida, koji su bili u Jehovinom domu.+ 11  A stražari telesne straže+ stajali su svaki s oružjem u ruci, od desne* strane doma sve do leve* strane doma, kod oltara+ i kod doma, tako da su sasvim okružili kralja. 12  Tada je Jodaj izveo kraljevog sina,+ stavio mu krunu*+ i položio na njega Svedočanstvo.+ Tako su ga postavili za kralja+ i pomazali ga.+ Pljeskajući rukama,+ vikali su: „Živeo kralj!“+ 13  Kad je Gotolija čula kako narod trči i viče, došla je kod naroda u Jehovin dom.+ 14  Tamo je ugledala kralja kako po običaju stoji kod stuba,+ i pored kralja poglavare i trubače,+ a ceo narod* se veselio+ i trubio u trube. Tada je Gotolija+ razderala svoje haljine i povikala: „Zavera! Zavera!“+ 15  Sveštenik Jodaj je zapovedio poglavarima nad stotinama, zapovednicima vojske:+ „Izvedite je iz svojih redova, i ko god pođe za njom neka se pogubi mačem!“+ Jer sveštenik je rekao: „Neka se ne pogubi u Jehovinom domu.“ 16  Oni su je uhvatili i odveli kroz ulaz za konje+ do kraljevog dvora+ i tamo su je pogubili.+ 17  Tada je Jodaj sklopio savez+ između Jehove,+ kralja+ i naroda, da će narod biti Jehovin narod, a sklopio je savez i između kralja i naroda.+ 18  Zatim je ceo narod otišao u Valov hram i srušio njegove oltare.+ Njegove likove su sasvim izlomili,+ a Matana,+ Valovog sveštenika, pogubili su pred oltarima.+ Zatim je sveštenik Jodaj postavio nadglednike nad Jehovinim domom.+ 19  On je skupio poglavare nad stotinama, karijsku+ telesnu stražu, ostalu telesnu stražu+ i ceo narod, pa su doveli kralja iz Jehovinog doma. Ušli su u kraljev dvor kroz vrata+ telesne straže i Joas je seo na kraljevski presto.+ 20  Ceo narod se radovao+ i grad je bio u miru, a Gotoliju su pogubili mačem u kraljevom dvoru.+ 21  Joas+ je imao sedam godina kad je počeo da vlada.+

Fusnote

 Ili: „glasnika“. Doslovno: „trkača“.
 Ili: „južne“, to jest desne posmatraču koji gleda na istok.
 Ili: „severne“, to jest leve posmatraču koji gleda na istok.
 Ili: „dijademu“.
 „Narod“ (i u stihovima 18-20) — doslovno: „narod zemlje“ (hebrejski: am haarec).