2. Kraljevima 10:1-36

10  Ahav je imao sedamdeset+ sinova u Samariji.+ Zato je Juj napisao pisma i poslao ih u Samariju jezraelskim knezovima,+ starešinama+ i starateljima Ahavovih sinova, i poručio im:  „Sada, kad dobijete ovo pismo — vi kod kojih su sinovi vašeg gospodara i koji imate bojna kola, konje,+ utvrđen grad i oružje —  vidite ko je najbolji i najdostojniji od sinova vašeg gospodara pa ga postavite na presto njegovog oca+ i borite se za dom svog gospodara.“  Oni su se mnogo uplašili i rekli su: „Evo, dva kralja+ nisu mogla da mu se odupru, pa kako mi da mu se odupremo?“+  Zato su upravitelj dvora, zapovednik grada, starešine i staratelji+ poručili Juju: „Mi smo tvoje sluge i učinićemo sve što nam kažeš. Nikoga nećemo postaviti za kralja. Učini šta misliš da je dobro.“  Juj im je napisao drugo pismo, u kome je stajalo: „Ako ste moji+ i slušate moj glas, uzmite glave sinova+ svog gospodara i sutra u ovo doba dođite kod mene u Jezrael.“+ A kraljevi sinovi, njih sedamdeset, bili su u gradu kod uglednih ljudi koji su ih odgajali.  Kad im je stiglo pismo, uzeli su kraljeve sinove i pobili ih, njih sedamdeset.+ Zatim su njihove glave stavili u korpe i poslali ih Juju u Jezrael.  Tada je došao glasnik+ i javio mu: „Doneli su glave+ kraljevih sinova.“ A on je rekao: „Stavite ih u dve gomile kod gradskih vrata da stoje do jutra.“+  Ujutru je izašao, stao pred ceo narod i rekao: „Vi ste pravedni.+ Evo, ja sam skovao zaveru+ protiv svog gospodara i ubio ga.+ Ali ko je pobio sve ove? 10  Znajte, dakle, da neće ostati neispunjena*+ nijedna Jehovina reč koju je Jehova izrekao protiv Ahavovog doma.+ Jehova je učinio sve što je rekao preko svog sluge Ilije.“+ 11  Juj je pobio sve koji su preostali od Ahavovog doma u Jezraelu, sve njegove ugledne ljude,+ njegove prijatelje i njegove sveštenike,+ tako da niko njegov nije ostao živ.+ 12  Zatim je ustao i krenuo u Samariju. Na putu je prolazio pored pastirske kuće u kojoj se vežu ovce. 13  Tamo je Juj naišao na braću+ Ohozije,+ Judinog kralja. On ih upita: „Ko ste vi?“ Oni odgovoriše: „Mi smo Ohozijina braća i idemo da se raspitamo jesu li dobro kraljevi sinovi i sinovi kraljice majke.“ 14  Tada Juj reče: „Pohvatajte ih žive!“+ I pohvatali su ih žive pa su ih pobili pored bunara* uz kuću u kojoj se vežu ovce, njih četrdeset i dvojicu. Nijedan nije ostao živ.+ 15  Otišavši odande, naišao je na Jonadava,+ Rihavovog sina,+ koji mu je izašao u susret. Nakon što ga je blagoslovio,+ upita ga: „Jesi li svim srcem sa mnom kao što sam ja svim srcem s tobom?“+ Jonadav odgovori: „Jesam.“ „Ako jesi, pruži mi ruku.“ Jonadav mu pruži ruku, a on ga uze k sebi u kola.+ 16  Zatim Juj reče: „Pođi sa mnom i videćeš da neću dozvoliti da iko bude suparnik+ Jehovi.“ Tako se Jonadav odvezao s njim u njegovim bojnim kolima. 17  Kad je došao u Samariju, pobio je sve iz Ahavovog doma koji su još preostali u Samariji. Istrebio ih je,+ prema reči koju je Jehova rekao Iliji.+ 18  Zatim je Juj skupio ceo narod i rekao mu: „Ahav je malo obožavao Vala.+ Juj će ga obožavati više. 19  Zato sada pozovite k meni sve Valove proroke,+ sve one koji ga obožavaju+ i sve njegove sveštenike.+ Neka ne izostane nijedan, jer ću Valu prineti veliku žrtvu. Ko god izostane, neće ostati živ.“ Juj je postupao lukavo,+ jer je hteo da istrebi one koji su obožavali Vala. 20  Juj još reče: „Oglasite svečani zbor u čast Valu.“ I oni su ga oglasili. 21  Zatim je Juj poslao glasnike po celom Izraelu+ tako da su došli svi oni koji su obožavali Vala, nije izostao nijedan. Stizali su u Valov hram+ tako da se Valov hram napunio od jednog kraja do drugog. 22  Tada Juj reče čuvaru odeće: „Iznesi haljine za sve one koji obožavaju Vala.“ I on im je izneo odeću. 23  Zatim je Juj s Jonadavom,+ Rihavovim sinom, ušao u Valov hram i rekao onima koji su obožavali Vala: „Proverite dobro i pobrinite se da ovde među vama ne bude nikoga ko obožava Jehovu, nego da budu samo oni koji obožavaju Vala.“+ 24  Tako su došli da prinesu žrtve paljenice i druge žrtve, a Juj je napolju postavio osamdeset svojih ljudi kojima je rekao: „Ako neko od ovih ljudi koje predajem u vaše ruke pobegne, svojom dušom platićete za njegovu dušu.“+ 25  Kad je prineo žrtvu paljenicu, Juj je rekao telesnoj straži* i ađutantima: „Uđite i pobijte ih! Nikome ne dajte da izađe.“+ Tako su ih stražari i ađutanti+ pobili oštricom mača i pobacali ih napolje. Prodrli su sve do svetilišta* Valovog hrama. 26  Izneli su obredne stubove+ iz Valovog hrama i sve ih spalili.+ 27  Zatim su srušili Valov obredni stub+ i Valov hram,+ i od njega napravili nužnike,+ koji postoje sve do danas. 28  Tako je Juj istrebio Vala iz Izraela. 29  Ali Juj nije odstupio od greha Jerovoama,+ Navatovog sina, kojima je naveo Izrael na greh,+ to jest od obožavanja zlatne teladi.+ Jedno je tele bilo u Vetilju, a drugo u Danu.+ 30  Jehova je rekao Juju: „Zato što si postupao dobro, čineći ono što je ispravno u mojim očima,+ i zato što si Ahavovom domu+ učinio sve što mi je bilo u srcu, tvoji sinovi će sve do četvrtog kolena sedeti na Izraelovom prestolu.“+ 31  Ali Juj nije pazio da celim srcem postupa* po zakonu Jehove, Izraelovog Boga.+ Nije odstupio od Jerovoamovih greha kojima je on naveo Izrael na greh.+ 32  U to vreme Jehova je počeo da oduzima deo po deo izraelske zemlje. Azailo+ je napadao celo područje Izraela, 33  istočno od Jordana, svu galadsku zemlju,+ Gadovo,+ Ruvimovo+ i Manasijino+ pleme, od Aroira,+ koji se nalazi uz dolinu Arnon, i Galad i Vasan.+ 34  Ostala Jujeva dela, sve što je činio i svi njegovi poduhvati, zar nije sve to zapisano u letopisima+ kraljeva Izraela? 35  Juj je počinuo kod svojih praočeva+ i sahranili su ga u Samariji. Umesto njega počeo je da vlada njegov sin Joahaz.+ 36  Juj je dvadeset i osam godina vladao nad Izraelom u Samariji.

Fusnote

 Doslovno: „da neće pasti na zemlju“.
 Ili: „cisterne“.
 Ili: „glasnicima“. Doslovno: „trkačima“.
 Doslovno: „grada“, što se verovatno odnosi na građevinu koja je bila nalik tvrđavi.
 Doslovno: „hodi“.