2. Korinćanima 3:1-18

3  Zar opet počinjemo da sami sebe preporučujemo?+ Ili nam možda, kao nekima, trebaju pisma+ preporuke za vas ili od vas?  Vi ste naše pismo,+ napisano na našim srcima, koje poznaju i čitaju svi ljudi.+  Jer je očigledno da ste vi Hristovo pismo koje smo mi napisali svojom službom,+ koje nije napisano mastilom, nego duhom+ živog Boga, ne na kamenim pločama,+ nego na pločama od mesa, na srcima.+  Posredstvom Hrista to možemo s pouzdanjem+ reći pred Bogom.  Ne smatramo da smo sami od sebe sposobni da išta učinimo,+ nego naša sposobnost dolazi od Boga,+  koji nas je osposobio da budemo sluge novog saveza,+ ne pisanog zakona,+ nego duha.+ Jer pisani zakon osuđuje+ na smrt, a duh oživljuje.+  Ako je zakon koji donosi smrt+ i čija su slova bila uklesana u kamenu+ došao u slavi,+ tako da Izraelovi sinovi nisu mogli da pogledaju Mojsijevo lice zbog slave njegovog lica,+ koja je morala da nestane,  zar neće onda davanje duha+ biti još slavnije?+  Jer ako je zakon koji donosi osudu+ bio slavan,+ mnogo je slavnija+ služba koja donosi pravednost.+ 10  Tako je i ono što je jednom bilo proslavljeno sada lišeno slave,+ kad se uporedi s onim što ima uzvišeniju slavu.+ 11  Jer ako je ono što je trebalo da bude ukinuto došlo sa slavom,+ ono što ostaje biće mnogo slavnije.+ 12  Imajući dakle takvu nadu,+ govorimo s velikom slobodom, 13  a nismo poput Mojsija koji je koprenom+ prekrivao lice, da Izraelovi sinovi ne vide svršetak*+ onoga što je trebalo da bude ukinuto. 14  Ali njihov um je otupeo.+ Jer do današnjeg dana ta ista koprena stoji nepodignuta kad se čita stari savez,+ jer se uklanja samo posredstvom Hrista.+ 15  I tako sve do danas, kad god se čitaju Mojsijevi spisi,+ koprena pokriva njihovo srce.+ 16  Ali kad se neko obrati Jehovi, koprena se uklanja.+ 17  Jehova je Duh,+ a gde je Jehovin+ duh,+ tamo je sloboda.+ 18  I dok otkrivenih lica poput ogledala odražavamo Jehovinu slavu,+ svi se mi+ preobražavamo+ u isti lik,+ odražavajući sve veću slavu,+ onako kako nas preobražava Jehova,+ Duh.

Fusnote

 Ili: „kakav će biti ishod“.