1. Solunjanima 1:1-10

1  Pavle i Silvan*+ i Timotej+ skupštini* Solunjana, koja je u jedinstvu+ s Bogom, Ocem i Gospodom Isusom Hristom: Nezaslužena vam dobrota i mir.+  Uvek zahvaljujemo Bogu za sve vas kad vas spominjemo u svojim molitvama,+  jer neprestano imamo na umu vaša dela podstaknuta verom+ i vaš trud podstaknut ljubavlju i vašu istrajnost koja proizlazi iz vaše nade+ u našeg Gospoda Isusa Hrista, pred našim Bogom i Ocem.  Jer znamo, braćo koju Bog voli, da vas je on izabrao,+  jer vam dobra vest koju propovedamo nije došla samo s rečima nego i sa silom+ i sa svetim duhom i s dubokim uverenjem.+ A i sami znate kakvi smo radi vas bili među vama.+  I vi ste se ugledali+ na* nas i na Gospoda,+ jer ste uprkos mnogim nevoljama+ prihvatili reč s radošću koja dolazi posredstvom svetog duha,+  tako da ste postali uzor svim vernicima u Makedoniji* i u Ahaji.*  I ne samo da je Jehovina+ reč od vas odjeknula u Makedoniji i Ahaji nego se i vaša vera+ u Boga posvuda proširila,+ tako da mi ne treba ništa da govorimo.  Jer oni sami pričaju o tome kako smo došli kod vas i kako ste se od svojih idola+ obratili Bogu, da biste robovali živom+ i istinitom+ Bogu 10  i da biste čekali+ da s nebesa+ dođe njegov Sin, Isus, koga je podigao iz mrtvih+ i koji nas izbavlja od gneva koji dolazi.+

Fusnote

 Ili: „Sila“.
 Vidi fusnotu za izraz „skupština“ u Mt 16:18.
 Ili: „počeli da oponašate“.
 Vidi fusnotu za Del 16:9.
 Vidi fusnotu za izraz „Ahaja“ u Del 18:12.