1. Samuilova 23:1-29

23  Posle nekog vremena javili su Davidu: „Evo, Filisteji ratuju protiv Keile+ i pljačkaju gumna.“+  David je upitao+ Jehovu za savet: „Da li da idem i udarim na te Filisteje?“ A Jehova je odgovorio Davidu: „Idi, udari na Filisteje i oslobodi Keilu.“  Tada su Davidu rekli njegovi ljudi: „Mi se plašimo već ovde u Judi,+ a šta će tek biti ako krenemo u Keilu protiv filistejskih četa!“+  Zato je David još jednom upitao Jehovu za savet.+ Jehova mu je ovako odgovorio: „Ustani i idi u Keilu, jer ću predati Filisteje u tvoje ruke.“+  Tako je David otišao sa svojim ljudima u Keilu i borio se protiv Filisteja. Oterao je njihovu stoku, a njima je naneo veliki poraz i oslobodio stanovnike Keile.+  Kada je Avijatar,+ Ahimelehov sin, pobegao kod Davida u Keilu, poneo je u ruci efod.+  Posle nekog vremena javili su Saulu: „David je došao u Keilu.“+ A Saul reče: „Bog mi ga je predao* u ruke,+ jer se sam uhvatio u zamku došavši u grad koji ima vrata i prevornice.“  Saul je pozvao ceo narod u rat, da ide na Keilu i opkoli Davida i njegove ljude.  David je saznao da mu Saul sprema zlo+ i zato je rekao svešteniku Avijataru: „Donesi ovamo efod.“+ 10  David je zatim rekao: „Jehova, Bože Izraelov,+ tvoj sluga je čuo da Saul namerava da dođe u Keilu i da zbog mene razori grad.+ 11  Hoće li me stanovnici Keile predati u njegove ruke? Hoće li doći Saul, kao što je tvoj sluga čuo? Jehova, Bože Izraelov, molim te, reci svom sluzi.“ A Jehova odgovori: „Doći će.“+ 12  David onda reče: „Hoće li stanovnici Keile predati mene i moje ljude u Saulove ruke?“ A Jehova odgovori: „Predaće vas.“+ 13  Tada je David ustao sa svojim ljudima, kojih je bilo oko šeststo,+ i oni su otišli iz Keile i išli kuda su mogli. Kada su Saulu javili da je David pobegao iz Keile, on je odustao od pohoda. 14  David je boravio u pustinji, na skrovitim mestima, i u brdima u pustinji Zif.+ Saul ga je neprestano tražio,+ ali ga Bog nije predao u njegove ruke.+ 15  David se plašio jer je Saul izašao da traži njegovu dušu dok je David bio u pustinji Zif, u Horesu.*+ 16  Tada je Jonatan, Saulov sin, ustao i otišao kod Davida u Hores da ga ohrabri+ u ime Božje.+ 17  Rekao mu je: „Ne boj se,+ jer te neće stići ruka mog oca Saula. Ti ćeš biti kralj+ nad Izraelom, a ja ću biti drugi, odmah do tebe. I moj otac Saul to dobro zna.“+ 18  Tada su obojica sklopila savez+ pred Jehovom. David je ostao u Horesu, a Jonatan se vratio svojoj kući. 19  Jednog dana ljudi iz Zifa+ došli su kod Saula u Gavaju+ i rekli mu: „Zar se David ne krije+ kod nas po vrletima u Horesu,+ na Eheli,+ brdu koje je s desne strane* Gesimona?*+ 20  A sada, kralju, po želji svoje duše+ ti dođi, a mi ćemo ga predati u kraljeve ruke.“+ 21  Saul reče: „Neka vas Jehova blagoslovi+ što ste se smilovali na mene! 22  Molim vas, idite i još više pazite, ispitajte i osmotrite mesta kuda kroči svojom nogom i pronađite ko ga je tamo video, jer se priča da je veoma lukav.+ 23  Pogledajte i proverite sva mesta gde se skriva, pa se vratite kad budete sve pouzdano saznali, i ja ću poći s vama. Ako je negde u ovoj zemlji, pretražiću zbog njega sve Judine hiljade.“+ 24  Tako su ustali i otišli u Zif+ pre Saula, a David je sa svojim ljudima bio u pustoši Maon+ u Aravi,*+ južno od Gesimona. 25  Kasnije je Saul došao sa svojim ljudima da ga traži.+ Kada su to javili Davidu, on je odmah otišao do stene+ i ostao u pustoši Maon. Kad je to Saul čuo, krenuo je u poteru+ za Davidom, u pustoš Maon. 26  Saul je išao jednom stranom brda, a David sa svojim ljudima drugom stranom brda. David je brzo išao kako bi pobegao+ od Saula jer je Saul sa svojim ljudima opkolio Davida i njegove ljude kako bi ih pohvatao.+ 27  Ali kod Saula je došao jedan glasnik koji je rekao: „Dođi brzo, jer su Filisteji napali zemlju!“ 28  Tada je Saul odustao od potere za Davidom+ i krenuo pred Filisteje. Zato su ono mesto prozvali Stena razdvajanja. 29  David je otišao odatle i boravio po vrletima u En-Gadu.+

Fusnote

 Doslovno: „prodao“.
 „Hores“ znači „šuma“.
 Verovatno južno od Gesimona. Vidi 24. stih.
 Ili: „pustinje“.
 Ovde se „Arava“ odnosi na deo rasedne doline koji se proteže na jug do Akapskog zaliva na Crvenom moru.