1. Samuilova 22:1-23

22  David je otišao odatle+ i sklonio+ se u jednu odolamsku+ pećinu.+ Kada su to čula njegova braća i ceo dom njegovog oca, otišli su kod njega.  Oko njega su se okupili+ svi oni koji su bili u nevolji,+ svi koji su bili u dugovima+ i svi koji su bili ogorčeni u duši+ i on im je postao vođa.+ Tako mu se pridružilo oko četiristo ljudi.  Zatim je David odatle otišao u Mispu u Moavu i rekao moavskom kralju:+ „Molim te, dopusti da moj otac i moja majka+ ostanu kod vas dok ne vidim šta će Bog učiniti sa mnom.“  Tako ih je smestio kod moavskog kralja i kod njega su ostali sve vreme dok je David bio u skrovištu.+  Ali prorok Gad+ je rekao Davidu: „Nemoj više da budeš u tom skrovištu, već ustani i idi u Judinu zemlju.“+ Tako je David otišao i došao u šumu Aret.  Saul je čuo da se David pojavio sa svojim ljudima. Saul je bio u Gavaji i sedeo pod stablom tamariska+ na jednoj uzvišici, s kopljem+ u ruci, a sve njegove sluge stajale su oko njega.  Tada je Saul rekao svojim slugama koje su stajale oko njega: „Čujte Venijaminovi sinovi. Hoće li i Jesejev sin+ svima vama dati njive i vinograde?+ Hoće li sve vas postaviti za poglavare nad hiljadama+ i stotinama?  Svi kujete zaveru protiv mene i nema nikog da mi kaže+ za savez+ koji je moj rođeni sin sklopio s Jesejevim sinom. Niko od vas ne saoseća sa mnom i neće da mi kaže da je moj sin protiv mene podigao mog slugu da mi postavlja zasede, kao što se i danas vidi.“  Tada progovori Doik+ Edomac, koji je bio postavljen nad Saulovim slugama: „Video sam da je Jesejev sin bio u Novu kod Ahimeleha,+ Ahitovovog sina.+ 10  Ahimeleh je za njega tražio savet+ od Jehove i dao mu je hranu+ i mač+ onog Filistejina Golijata.“ 11  Tada je kralj poslao da se dovedu sveštenik Ahimeleh, Ahitovov sin, i ceo dom njegovog oca, sveštenici koji su bili u Novu.+ Svi su oni došli pred kralja. 12  Tada Saul reče: „Čuj, sine Ahitovov!“ A on reče: „Evo me, gospodaru.“ 13  Saul ga zatim upita: „Zašto ste ti i Jesejev sin skovali zaveru protiv mene?+ Zašto si mu dao hleb i mač i pitao Boga za njega, tako da se on podigao na mene i postavlja mi zasede, kao što se danas vidi?“+ 14  Tada Ahimeleh odgovori kralju i reče: „A ko je među svim tvojim slugama kao David,+ ko je tako veran,+ i još je kraljev zet+ i zapovednik tvoje telesne straže, poštovan u tvom domu?+ 15  Zar sam danas prvi put od Boga tražio savet+ za njega? Ni u kom slučaju! Neka kralj ni u čemu ne okrivljuje svog slugu i ceo dom mog oca, jer tvoj sluga nije znao ništa od svega toga, ni malu ni veliku stvar.“+ 16  Ali kralj reče: „Umrećeš,+ Ahimeleše, i ti i ceo dom tvog oca!“+ 17  Tada kralj zapovedi svojoj telesnoj straži*+ koja je stajala oko njega: „Okrenite se i pogubite Jehovine sveštenike, zato što je i njihova ruka s Davidom i zato što su znali da je pobegao, a nisu mi to javili!“+ Ali kraljeve sluge nisu htele da dignu ruke na Jehovine sveštenike i da ih pogube.+ 18  Tada kralj reče Doiku:+ „Okreni se ti i pogubi ove sveštenike!“ Doik Edomac+ se odmah okrenu i pogubi sveštenike tako da je tog dana ubio+ osamdeset i pet ljudi koji su nosili laneni efod.+ 19  Čak je i u Novu,+ svešteničkom gradu, pobio oštricom mača muškarce i žene, decu i odojčad, goveda, magarce i ovce, sve je pobio oštricom mača. 20  Međutim, jedan sin Ahimeleha, Ahitovovog sina, koji se zvao Avijatar,+ uspeo je da se spase i pobegne kod Davida. 21  Avijatar je rekao Davidu: „Saul je pobio Jehovine sveštenike.“ 22  Na to je David odgovorio Avijataru: „Znao sam još onog dana+ kada je Doik Edomac bio tamo da će to sigurno javiti Saulu.+ Ja sam kriv za sve duše u domu tvog oca. 23  Ostani sa mnom i ne boj se, jer ko god bude tražio moju dušu, tražiće i tvoju. Ti si pod mojom zaštitom.“+

Fusnote

 Ili: „glasnicima“. Doslovno: „trkačima“.