1. Samuilova 2:1-36

2  Ana se pomoli+ i reče:„Srce moje kliče zbog Jehove,+Jehova je moj rog* uzvisio.+Usta svoja širom otvaram na neprijatelje svoje,Jer se radujem spasenju koje dolazi od tebe.+   Niko nije svet kao Jehova, jer nema drugog osim tebe,+Nema stene kao što je naš Bog.+   Ne govorite više tako oholo,Neka iz vaših usta ne izlaze nepromišljene reči,+Jer je Jehova Bog koji sve zna,+ On svačija dela ispravno prosuđuje.+   Junaci s lukovima drhte od straha,+A oni što posrću snagom se opasuju.+   Oni koji su siti bili, u najam sebe za hleb daju,+A gladni ne gladuju više.+ Čak je i nerotkinja sedmoro rodila,+A koja je mnogo sinova imala više ih nema.+   Jehova smrt donosi i život čuva,+U grob*+ spušta i podiže odatle.+   Jehova siromaštvo+ i bogatstvo+ daje,Ponižava i uzvisuje,+   Ubogoga iz praha podiže,+Iz pepela siromaha diže,+Daje im da s velikašima sede; daje im presto slave.+Jer Jehovini su stubovi zemaljski,+Na njih je zemlju* postavio.   On čuva korake vernih slugu svojih,+A zle u tami propast stiže,*+Jer snagom svojom čovek ne može pokazati da je jači.+ 10  Zadrhtaće oni koji se Jehovi protive,+S nebesa će on na njih zagrmeti.+Jehova će suditi krajevima zemaljskim,+Snagu će dati kralju svome,+Uzvisiće rog* pomazanika svoga.“+ 11  Elkana je otišao svojoj kući u Ramu, a dečak je ostao da služi+ Jehovi pred sveštenikom Ilijem. 12  Ilijevi sinovi bili su pokvareni ljudi.+ Nisu marili za Jehovu.+ 13  Sveštenici su imali pravo da od naroda dobiju deo žrtve,+ ali kad bi neko prinosio žrtvu, dolazio bi sveštenikov sluga s trokrakom viljuškom u ruci i dok se meso još kuvalo,+ 14  zabadao u kotao ili u lonac, u kazan ili u tiganj. Ono što bi se nabolo na viljušku sveštenik je uzimao za sebe. Tako su u Silomu činili svim Izraelcima koji su tu dolazili.+ 15  Isto tako, pre nego što bi se salo spalilo,+ došao bi sveštenikov sluga i rekao čoveku koji je prinosio žrtvu: „Daj meso da se ispeče za sveštenika. On neće da mu daš kuvano meso, već sirovo.“+ 16  Ako bi mu čovek odgovorio: „Neka se najpre spali salo,+ pa onda uzmi šta ti duša želi“,+ ovaj bi rekao: „Ne, nego daj odmah! Ako ne daš, uzeću silom!“+ 17  Greh tih slugu* bio je veoma velik pred Jehovom,+ jer su ti ljudi prezirali Jehovine žrtve.+ 18  Samuilo je kao dečak služio+ pred Jehovom, i na sebi je imao laneni efod.*+ 19  Majka mu je svake godine pravila jednu malu tuniku i donosila je kad bi s mužem dolazila da prinese godišnju žrtvu.+ 20  Ilije je blagoslovio+ Elkanu i njegovu ženu: „Neka ti Jehova da potomstvo od ove žene umesto onog kog je dala Jehovi.“+ Zatim su se vratili u svoje mesto. 21  Tada se Jehova smilovao na Anu+ i ona je opet zatrudnela i rodila još tri sina i dve kćeri.+ Dečak Samuilo je rastao pred Jehovom.+ 22  Ilije je bio vrlo star i čuo+ je sve što su njegovi sinovi činili+ celom Izraelu i kako su spavali sa ženama+ koje su služile na ulazu u šator sastanka.+ 23  Zato im je govorio:+ „Zašto to radite?+ Čujem da svi u narodu o vama loše govore.+ 24  Nemojte tako,+ sinovi moji, nisu dobre vesti koje čujem i koje se šire među Jehovinim narodom.+ 25  Ako čovek zgreši čoveku,+ Bog se može zauzeti za njega.+ Ali ako čovek zgreši Jehovi,+ ko će se zauzeti za njega?“+ Međutim, oni nisu poslušali glas svog oca,+ pošto je Jehova hteo da ih pogubi.+ 26  Dečak Samuilo je rastao i sticao sve veću naklonost kod Jehove i kod ljudi.+ 27  Jednom je jedan Božji čovek+ došao kod Ilija i rekao mu: „Ovako kaže Jehova: ’Zar se nisam pokazao domu tvog praoca dok su oni još bili kao robovi u faraonovom domu u Egiptu?+ 28  Njega sam izabrao od svih Izraelovih plemena+ da mi služi kao sveštenik, da na mom oltaru+ prinosi kâd i da nosi efod preda mnom. Dao sam domu tvog praoca sve žrtve koje se spaljuju, a koje prinose Izraelovi sinovi.+ 29  Zašto onda gazite moje žrtve+ i moje prinose koje sam odredio za svoje prebivalište?+ Zašto svojim sinovima iskazuješ veću čast nego meni, pa se gojite+ od najboljih delova svih žrtava koje prinosi moj narod Izrael?+ 30  „’Zato ovako govori Jehova, Izraelov Bog: „Tačno je da sam rekao da će tvoj dom i dom tvog praoca doveka vršiti svešteničku službu preda mnom.“*+ Ali Jehova sada kaže: „Neće biti tako! Jer ja iskazujem čast+ onima koji meni iskazuju čast,+ a koji mene preziru, biće prezreni.“+ 31  Evo, dolaze dani kada ću odseći tvoju mišicu i mišicu doma tvog praoca, tako da u tvom domu više neće biti starih.+ 32  Usred svega dobra u kojem će uživati Izrael, gledaćeš neprijatelja u mom prebivalištu.+ Nikada više neće biti starih u tvom domu. 33  Ali jednog od tvojih ipak ću ostaviti kod svog oltara da ti oči gasnu i da ti duša vene. Veći deo tvog doma poginuće od ljudskog mača.+ 34  Ovo ti je znak koji će doći na tvoja dva sina, Ofnija i Finesa:+ obojica će poginuti istog dana.+ 35  A ja ću sebi podići vernog sveštenika+ koji će sve činiti po mom srcu i po mojoj duši. Sagradiću mu trajan dom i on će zauvek služiti kao sveštenik mom pomazaniku.*+ 36  Ko god ostane+ od tvog doma, doći će i pokloniće mu se za platu i za hleb, i reći će: „Molim te, primi me u svešteničku službu da bih imao parče hleba.“‘“+

Fusnote

 Životinjski rog se u Bibliji često koristi kao simbol snage, moći ili vlasti.
 Doslovno: „šeol“.
 Doslovno: „plodno tlo“.
 Doslovno: „zlikovci su u tami ućutkani“.
 Vidi fusnotu za 1Sa 2:1.
 Ili: „mladića“.
 Vidi fusnotu za Iz 25:7.
 Doslovno: „doveka hoditi preda mnom“.
 Doslovno: „zauvek hoditi pred mojim pomazanikom“.