1. Samuilova 18:1-30

18  Kada je David završio razgovor sa Saulom, Jonatanova+ duša je prionula+ za Davidovu dušu, i Jonatan ga je zavoleo kao svoju dušu.+  Tog dana Saul je uzeo kod sebe Davida i nije mu dao da se vrati kući kod svog oca.+  Jonatan je sklopio savez s Davidom+ jer ga je voleo kao svoju dušu.+  Jonatan je skinuo ogrtač koji je nosio i dao ga Davidu, a tako i svoju opremu, čak i svoj mač, luk i pojas.  David je odlazio u vojne pohode. Kud god bi ga Saul slao, on je postupao razborito+ tako da ga je Saul postavio nad svojim ratnicima.+ To je bilo po volji celom narodu i svim Saulovim slugama.  Kada bi se oni vraćali iz pohoda, nakon što bi David pobio Filisteje, izašle bi žene iz svih Izraelovih gradova da pesmom+ i igrom dočekaju kralja Saula, radosno kličući+ uz zvuke daira+ i laute.  Žene koje su slavile pobedu pesmom su govorile jedna drugoj:„Saul pobi hiljade neprijatelja,A David desetine hiljada.“+  Saul se veoma razgnevio,+ jer mu ta pesma nije bila po volji i zato je rekao: „Davidu su dale desetine hiljada, a meni su dale samo hiljade. Još mu samo kraljevstvo treba dati!“+  Od tog dana Saul je podozrivo gledao Davida.+ 10  Sledećeg dana+ Bog je dopustio da Saula obuzme zlovolja*+ tako da se Saul počeo neobično ponašati u kući — kao da je pao u proročki zanos.+ David je svirao+ harfu kao i ranije, a Saul je u ruci držao koplje.+ 11  I Saul je bacio koplje+ govoreći u sebi: „Pribiću Davida za zid!“+ Ali mu je David dvaput umakao.+ 12  Tako je Saul počeo da se boji+ Davida, jer je Jehova bio s Davidom,+ a od Saula je odstupio.+ 13  Zato ga je Saul uklonio iz svoje blizine+ i postavio ga za poglavara nad hiljadom, tako da je David vodio narod u vojne pohode.+ 14  Na svim svojim putevima, David je stalno postupao razborito+ i Jehova je bio s njim.+ 15  Saul je video da on postupa veoma razborito+ i zato ga se bojao. 16  Ali ceo Izrael i Juda voleli su Davida, jer ih je predvodio u vojnim pohodima. 17  Na kraju je Saul rekao Davidu: „Evo, daću ti za ženu+ svoju najstariju kćer Meravu.+ Samo pokaži da si hrabar i vodi Jehovine ratove.“+ Ali Saul je mislio u sebi: „Neću ja da dignem ruku na njega, nego neka Filisteji dignu ruku na njega.“+ 18  David je odgovorio Saulu: „Ko sam ja i ko je moj rod, dom mog oca u Izraelu, da bih ja bio kraljev zet?“+ 19  Ali kad je došlo vreme da se Saulova kćer Merava da Davidu, ona je već bila data Adrilu+ iz Avel-Meola.+ 20  Mihala,+ Saulova kći, bila je zaljubljena u Davida. Kada je Saul to čuo, bilo mu je po volji. 21  Zato je mislio: „Daću mu nju da mu bude zamka+ i da se ruka Filisteja digne na njega.“ Tako Saul reče Davidu: „Danas ću ti dati drugu kćer i postaćeš mi zet.“ 22  Tada Saul zapovedi svojim slugama: „Razgovarajte nasamo s Davidom i recite mu: ’Drag si kralju i sve te njegove sluge vole. Zato budi sada kraljev zet.‘“ 23  Tako su Saulove sluge prenele te reči Davidu, a David je rekao: „Mislite li da je lako postati kraljev zet? Ja sam siromašan+ i neznatan čovek!“+ 24  Tada su sluge obavestile Saula: „Tako je rekao David.“ 25  Saul je onda rekao: „Ovako kažite Davidu: ’Kralj ne želi novac za nevestu,+ nego sto filistejskih obrezaka,+ kako bi se kralj osvetio+ svojim neprijateljima.‘“ Saul je mislio da će David poginuti od ruke Filisteja. 26  Kada su sluge javile Davidu te reči, Davidu je bilo po volji da postane kraljev zet.+ Još pre određenog roka, 27  David se spremio sa svojim ljudima pa otišao i pobio+ dvesta Filisteja. Zatim je doneo njihove obreske+ i predao kralju na broj, kako bi postao kraljev zet. Tada mu je Saul dao svoju kćer Mihalu za ženu.+ 28  Saul je jasno video da je Jehova s Davidom.+ A Mihala, Saulova kći, volela je Davida.+ 29  Saul se sve više plašio Davida i od tada pa do kraja svog života bio mu je neprijatelj.+ 30  Kada bi filistejski knezovi+ izlazili u vojne pohode, David bi svaki put postupao razboritije+ od svih Saulovih slugu. Tako je njegovo ime postalo veoma slavno.+

Fusnote

 Doslovno: „Božji zao duh počeo je delovati na Saula“.