1. Samuilova 17:1-58

17  Filisteji+ su sakupili svoju vojsku, spremni za rat i okupili su se kod Sohota+ u Judi. Ulogorili su se između Sohota i Azike+ u Efes-Damimu.+  Saul i Izraelci sakupili su se i ulogorili u ravnici Ili+ i svrstali se u bojne redove protiv Filisteja.  Filisteji su stajali na brdu s jedne strane, a Izraelci na brdu s druge strane, tako da je između njih bila dolina.  Iz filistejskog logora izašao je jedan ratnik koji se zvao Golijat,+ iz Gata.+ Bio je visok šest lakata i jedan pedalj.*+  Na glavi je imao kacigu od bakra i bio je obučen u pločasti oklop+ od bakra težak pet hiljada sikala.*  Na nogama je imao bakarne štitnike za potkolenice, a na leđima kratko koplje+ od bakra.  Drvena drška njegovog dugačkog koplja bila je kao tkalačko vratilo,+ a gvozdena oštrica tog koplja bila je teška šeststo sikala.* Štitonoša koji je nosio veliki štit išao je ispred njega.  Filistejin je stao naspram Izraelovih bojnih redova+ i počeo da im dovikuje: „Zašto ste izašli i svrstali se u bojne redove? Zar nisam ja Filistejin, i zar niste vi Saulove sluge?+ Izaberite između sebe jednog čoveka pa neka krene na mene.  Ako on mene nadjača u borbi i ubije me, onda ćemo mi biti vaše sluge. Ali ako ja nadjačam njega i ubijem ga, onda ćete vi postati naše sluge i služićete nama.“+ 10  Filistejin je još rekao: „Ja danas izazivam+ izraelsku vojsku. Dajte mi čoveka da se borimo!“+ 11  Kada su Saul+ i svi Izraelci čuli šta je rekao taj Filistejin, uplašili su se i obuzeo ih je veliki strah.+ 12  David je bio sin jednog čoveka iz Efrate,+ to jest iz Vitlejema u Judi. On se zvao Jesej i imao je osam sinova.+ U Saulovo vreme taj čovek je već bio star. 13  Tri najstarija Jesejeva sina otišla su za Saulom u rat.+ Ta tri njegova sina koja su otišla u rat zvala su se: prvenac Elijav,+ drugi Avinadav,+ a treći Sama.+ 14  David je bio najmlađi,+ a ona tri starija sina otišla su za Saulom. 15  David je odlazio kod Saula, a onda se vraćao da bi čuvao ovce+ svog oca u Vitlejemu. 16  Filistejin je izlazio rano ujutru i uveče, i tako je činio četrdeset dana. 17  Jednog dana Jesej je rekao svom sinu Davidu: „Uzmi sad ovu efu* prženog zrnevlja+ i ovih deset hlebova i brzo ih odnesi svojoj braći u logor. 18  Ovih deset sireva* odnesi njihovom poglavaru nad hiljadom,+ a zatim vidi da li su ti braća dobro+ i donesi od njih nešto po čemu ću videti da su dobro.“ 19  Oni su u to vreme bili sa Saulom i svim Izraelcima u ravnici Ili,+ u ratu protiv Filisteja.+ 20  David je ustao rano ujutru, ostavio ovce jednom čuvaru, spremio se i otišao kako mu je zapovedio Jesej.+ Kad je stigao do logora,+ vojska je izlazila na bojno polje,+ uzvikujući ratni poklič. 21  Izraelci i Filisteji počeli su da se svrstavaju u bojne redove jedni naspram drugih. 22  David je ostavio svoje stvari+ kod čuvara prtljaga+ i otrčao na bojno polje. Kada je došao, pitao je svoju braću kako su.+ 23  Dok je s njima razgovarao, onaj ratnik, koji se zvao Golijat,+ Filistejin iz Gata,+ izašao je iz filistejskih bojnih redova i počeo da govori isto što i ranije,+ tako da je David to čuo. 24  Čim su Izraelci ugledali tog čoveka, svi su se u strahu razbežali pred njim.+ 25  Izraelci su govorili: „Da li ste videli onog čoveka koji izlazi pred nas? On izlazi da se ruga+ Izraelu. Onom ko njega ubije, kralj će dati veliko bogatstvo i svoju kćer,+ a dom njegovog oca oslobodiće obaveza u Izraelu.“+ 26  Tada je David upitao ljude koji su stajali oko njega: „Šta će dobiti čovek koji ubije tog Filistejina+ i skine sramotu s Izraela?+ Jer ko je taj neobrezani+ Filistejin da se ruga+ vojsci živog Boga?“+ 27  Ljudi su mu ponovili ono što su već bili rekli: „To će dobiti čovek koji ga ubije.“ 28  Ali Elijav,+ Davidov najstariji brat, čuo je kako on razgovara s ljudima, pa se razgnevio na njega+ i rekao mu: „Zašto si došao ovamo? Kome si ostavio ono malo ovaca u pustinji?+ Znam ja tvoju drskost i tvoje zlo srce.+ Došao si ovamo da gledaš bitku.“+ 29  David tada reče: „Šta sam sad uradio? Samo sam pitao.“+ 30  Zatim se okrenuo od njega prema nekom drugom i postavio to isto pitanje,+ a ljudi su mu odgovorili isto što i pre.+ 31  Kada se pročulo šta je David rekao, javili su to Saulu, a on ga je pozvao kod sebe. 32  David je rekao Saulu: „Neka nijedan čovek ne klone srcem.+ Tvoj će sluga izaći i boriće se s tim Filistejinom.“+ 33  Ali Saul reče Davidu: „Ne možeš da ideš na tog Filistejina i boriš se s njim,+ jer si ti još dete,+ a on je ratnik od svoje mladosti.“ 34  David reče Saulu: „Tvoj sluga je čuvao ovce svog oca, pa kad bi došao lav+ ili medved i odneo neku ovcu iz stada, 35  ja bih krenuo za njim, napao ga+ i izbavio ovcu iz njegovih čeljusti. A kada bi on nasrnuo na mene, uhvatio bih ga za vrat, udario ga i ubio. 36  Tvoj sluga je ubio i lava i medveda, a tako će proći i taj neobrezani Filistejin,+ jer se ruga+ vojsci+ živog Boga.“+ 37  David još reče: „Jehova, koji me je izbavio iz lavljih i iz medveđih kandži, izbaviće me i iz ruku tog Filistejina.“+ Tada Saul reče Davidu: „Idi i neka Jehova bude s tobom.“+ 38  Saul je dao Davidu svoju ratnu opremu, stavio mu na glavu bakarnu kacigu i na grudi oklop. 39  Tada je David pripasao njegov mač preko opreme i pokušao da hoda, ali nije mogao jer nikada ranije nije nosio takvu opremu. Na kraju je David rekao Saulu: „Ne mogu da hodam u ovom, jer nisam navikao.“ Tako ju je David skinuo sa sebe.+ 40  Zatim je uzeo svoj štap i izabrao pet glatkih kamenova iz potoka i stavio ih u pastirsku torbu koju je nosio sa sobom, pa je s praćkom+ u ruci pošao prema Filistejinu. 41  Filistejin se približavao Davidu, a pred njim je išao sluga koji mu je nosio veliki štit. 42  Kada je Filistejin ugledao Davida, prezirno+ ga je pogledao jer je David bio dete,+ riđ+ i lepog stasa.+ 43  Filistejin reče Davidu: „Zar sam ja pas+ da ideš na mene sa štapovima?“ I počeo je da ga proklinje prizivajući svoje bogove.+ 44  Zatim Filistejin reče Davidu: „Dođi k meni da tvoje meso dam pticama nebeskim i zverima poljskim.“+ 45  David reče Filistejinu: „Ti ideš na mene s mačem, s dugim i kratkim kopljem,+ a ja na tebe idem u ime Jehove nad vojskama,+ Boga Izraelove vojske, kome si se ti rugao.+ 46  Danas će te Jehova predati meni u ruke+ i ja ću te ubiti i skinuću ti glavu. Mrtva tela filistejske vojske danas ću dati pticama nebeskim i zverima zemaljskim.+ I svi narodi na zemlji znaće da Izrael ima Boga.+ 47  Sve ovo mnoštvo* znaće da Jehova ne spasava ni mačem ni kopljem,+ jer je bitka Jehovina+ i on će vas predati nama u ruke.“+ 48  Kada je Filistejin pošao napred, prilazeći sve bliže Davidu, David je brzo potrčao prema bojnom polju u susret Filistejinu.+ 49  Tada David gurnu ruku u torbu, izvadi kamen, baci ga iz praćke i pogodi+ Filistejina u čelo, tako da mu se kamen zabio u čelo i on pade licem na zemlju.+ 50  Tako je David praćkom i kamenom savladao Filistejina. Oborio ga je i ubio bez mača u ruci.+ 51  Zatim je David dotrčao do Filistejina i stao pored njega. Onda je uzeo njegov mač,+ izvukao ga iz korica i pogubio ga odsekavši mu glavu.+ Kada su Filisteji videli da je njihov junak poginuo, počeli su da beže.+ 52  Tada su se Izraelovi i Judini sinovi uz bojne pokliče podigli i poterali+ Filisteje do doline+ i do vrata Akarona.+ Filisteji su padali mrtvi po putu od Sagarima+ do Gata i Akarona. 53  Onda su se Izraelovi sinovi vratili iz žestoke potere za Filistejima i opljačkali+ njihov logor. 54  David je uzeo glavu+ onog Filistejina i odneo je u Jerusalim, a njegovo oružje stavio je u svoj šator.+ 55  Kada je Saul ugledao Davida kako ide u susret Filistejinu, upitao je Avenira,+ zapovednika vojske: „Avenire, čiji+ je sin taj mladić?“+ Avenir je odgovorio: „Tako živa bila duša tvoja, kralju, ne znam!“ 56  Tada je kralj rekao: „Raspitaj se čiji je sin taj mladić.“ 57  Kada se David vratio nakon što je ubio Filistejina, Avenir ga je poveo sa sobom i doveo pred Saula, dok je David držao glavu+ Filistejina u ruci. 58  Saul ga je upitao: „Mladiću, čiji si ti sin?“ A David je odgovorio: „Ja sam sin tvog sluge Jeseja+ iz Vitlejema.“+

Fusnote

 Oko 2,90 metara. Vidi dodatak 13.
 Oko 57 kilograma. Vidi dodatak 13.
 Nešto manje od 7 kilograma.
 Efa iznosi 22 litre. Vidi dodatak 13.
 Doslovno: „deset porcija mleka“ što se verovatno odnosi na neku vrstu mlečnih proizvoda.
 Hebrejski: kahal. Vidi fusnotu za Iz 12:6.