1. Samuilova 15:1-35

15  Samuilo reče Saulu: „Mene je Jehova poslao da te pomažem+ za kralja nad njegovim narodom Izraelom. Zato sada poslušaj Jehovine reči.+  Ovako kaže Jehova nad vojskama:+ ’Pozvaću Amalika na odgovornost+ zbog onoga što je učinio Izraelu kada mu je stao na put dok je Izrael izlazio iz Egipta.+  Sada idi i napadni Amalika+ pa pogubi*+ i njega i sve što ima; nemoj da mu se smiluješ, nego pobij+ muškarce i žene, decu i odojčad,+ goveda i ovce, kamile i magarce.‘“+  Tada je Saul sazvao narod i prebrojao ga u Telaimu.+ Bilo je dvesta hiljada pešaka i deset hiljada Judinih sinova.+  Saul je došao do amaličkog grada i postavio zasedu u dolini.*  Zatim je Saul poručio Kenejima:+ „Krenite, odvojte+ se od Amaličana i idite od njih da ne bih i vas uništio zajedno s njima. Jer ste vi bili milostivi* prema svim Izraelovim sinovima+ kada su izlazili iz Egipta.“+ Tako su se Keneji odvojili od Amaličana.  Zatim je Saul pobio Amaličane+ od Evile+ do Sura,+ koji je prema Egiptu.  Amaličkog kralja Agaga+ uhvatio je živog, a ceo preostali narod pobio je oštricom mača.+  Saul i narod poštedeli su Agaga i najbolje ovce, najbolja goveda,+ ugojenu stoku, ovnove i sve što je bilo dobro, i nisu hteli da to unište.+ A sve što je bilo prezreno i odbačeno, to su pobili. 10  Jehovina reč je došla Samuilu: 11  „Žao mi je+ što sam postavio Saula za kralja, jer se odvratio+ od mene i reči moje nije izvršio.“+ To je Samuila+ ražalostilo i svu noć je vapio k Jehovi.+ 12  Onda je Samuilo ustao rano ujutru i pošao pred Saula. Ali do Samuila je došao glas: „Saul je stigao u Karmil,+ i gle, podigao je sebi spomenik,+ a zatim je pošao dalje i došao u Galgal.“ 13  Samuilo je došao kod Saula, i Saul mu reče: „Blagosloven+ da si od Jehove! Izvršio sam Jehovinu reč.“+ 14  A Samuilo reče: „Kakvo je to onda blejanje ovaca što dopire do mojih ušiju i mukanje goveda što čujem?“+ 15  Saul odgovori: „Doveli su ih od Amaličana, jer je narod+ poštedeo najbolje ovce i goveda da bi ih prineo na žrtvu Jehovi, tvom Bogu.+ Sve ostalo smo uništili.“ 16  Tada Samuilo reče Saulu: „Stani da ti kažem šta mi je noćas rekao Jehova.“+ A on mu reče: „Kaži.“ 17  Samuilo reče: „Zar nisi postao poglavar Izraelovih plemena dok si bio mali u svojim očima?+ I zar te Jehova nije pomazao+ za kralja nad Izraelom? 18  Zatim te je Jehova poslao na ovaj zadatak i rekao ti: ’Idi, i pobij grešnike,+ Amaličane, i bori se protiv njih dok ih ne istrebiš.‘+ 19  Zašto onda nisi poslušao Jehovin glas, nego si pohlepno navalio na plen+ i učinio ono što je zlo u Jehovinim očima?“+ 20  Saul odgovori Samuilu: „Ali ja sam poslušao+ Jehovin glas i otišao da izvršim zadatak koji mi je Jehova dao. Doveo sam amaličkog kralja Agaga,+ a Amaličane sam pobio.+ 21  Onda je narod+ uzeo ovce i goveda od plena, i to najbolje od onog što je bilo određeno za uništenje, da bi to u Galgalu+ prineo na žrtvu+ Jehovi, tvom Bogu.“ 22  Samuilo reče: „Zar su Jehovi žrtve paljenice+ i druge žrtve isto tako mile kao i poslušnost Jehovinom glasu? Znaj, poslušnost+ je bolja od žrtve+ i pokornost je bolja od ovnujskog sala.+ 23  Jer buntovništvo+ je greh isti kao i gatanje,+ i drsko ponašanje je isto što i vračanje i idolopoklonstvo.*+ Pošto si odbacio Jehovinu reč,+ i on tebe odbacuje da više ne budeš kralj.“+ 24  Tada Saul reče Samuilu: „Zgrešio+ sam što sam prestupio Jehovinu naredbu i tvoje reči; bojao sam se naroda+ pa sam poslušao njegov glas. 25  Zato te sada molim oprosti+ mi greh i vrati se sa mnom da se poklonim+ Jehovi.“ 26  Ali Samuilo reče Saulu: „Neću se vratiti s tobom, jer si odbacio Jehovinu reč i zato Jehova tebe odbacuje da više ne budeš kralj nad Izraelom.“+ 27  Kada se Samuilo okrenuo da ide, Saul zgrabi skut njegovog ogrtača, ali mu se skut istrže+ iz ruke. 28  Samuilo mu tada reče: „Jehova je danas istrgao+ od tebe Izraelovo kraljevstvo i daće ga tvom bližnjem koji je bolji od tebe.+ 29  Uzvišeni Izraelov Bog+ neće slagati+ niti će zbog nečeg zažaliti, jer on nije čovek zemaljski da zbog čega zažali.“+ 30  Saul na to reče: „Zgrešio sam. Ali, molim te, iskaži mi čast+ pred starešinama mog naroda i pred Izraelom i vrati se sa mnom da se poklonim Jehovi, tvom Bogu.“+ 31  Samuilo se vratio idući za Saulom i Saul se poklonio Jehovi. 32  Onda Samuilo reče: „Dovedite mi amaličkog kralja Agaga.“ Agag mu je nerado prišao, ali je pomislio u sebi: „Gorčina smrti je sigurno prošla.“ 33  Ali Samuilo reče: „Kao što su zbog tvog mača+ žene ostale bez dece, tako će i tvoja majka+ među ženama ostati bez dece.“+ Tada je Samuilo pred Jehovom u Galgalu isekao Agaga.+ 34  Zatim je Samuilo otišao u Ramu, a Saul je otišao svojoj kući u Saulovu Gavaju.+ 35  Samuilo više nije video Saula sve do svoje smrti, jer je Samuilo tugovao+ za Saulom. Jehova je zažalio što je postavio Saula za kralja nad Izraelom.+

Fusnote

 Ili: „pogubi kao herem“. Vidi fusnotu za Iz 22:20.
 Vidi dodatak 12.
 Ili: „pokazali ste vernu ljubav“. Vidi fusnotu za Pst 19:19.
 Doslovno: ’terafimi‘. To su bili porodični bogovi ili idoli.