1. Samuilova 13:1-23

13  Saul je imao...* godina kada je počeo da vlada+ i vladao je dve godine nad Izraelom.  Saul je sebi izabrao tri hiljade Izraelaca. Dve hiljade ih je bilo s njim u Mihmasu+ i u brdovitom području Vetilja, a jedna hiljada s Jonatanom+ u Venijaminovoj Gavaji.+ Ostatak naroda je otpustio, svakog u svoj šator.  Jonatan je pobio filistejsku+ vojsku+ koja je bila u Gavi+ i Filisteji su to saznali. Saul je zapovedio da se po svoj zemlji oglasi rog+ i rekao je: „Neka čuju Jevreji!“  Svi Izraelci su čuli kako se govori: „Saul je porazio filistejsku vojsku i sada je Izrael postao mrzak+ Filistejima.“ Narod se sakupio da ide za Saulom u Galgal.+  Filisteji su se sakupili da se bore protiv Izraela: trideset* hiljada bojnih kola,+ šest hiljada konjanika i naroda mnogo kao peska na morskoj obali.+ Izašli su i ulogorili se u Mihmasu, istočno od Vet-Avena.+  Kada su Izraelci videli da su u nevolji+ i da je neprijatelj snažno pritisnuo narod, sakrili su se u pećine,+ uvale, stene, podzemna skrovišta i jame za vodu.  Bilo je i Jevreja koji su prešli preko Jordana+ u Gadovu zemlju+ i u Galad. Ali Saul je još uvek bio u Galgalu, i ceo narod koji je bio s njim bio je u strahu.+  On je čekao sedam dana do vremena koje je odredio Samuilo.+ Ali Samuilo nije došao u Galgal i narod je počeo da odlazi od Saula.  Onda Saul reče: „Donesite mi žrtvu paljenicu i žrtve zajedništva.“ Tada je prineo žrtvu paljenicu.+ 10  Samo što je završio prinošenje žrtve paljenice, stigao je Samuilo. Saul mu je izašao u susret i blagoslovio ga.+ 11  Samuilo ga upita: „Šta si to učinio?“+ Saul odgovori: „Kada sam video da narod odlazi od mene+ i da ti ne dolaziš do vremena koje si odredio,+ i da su se Filisteji sakupili u Mihmasu,+ 12  rekao sam sebi:+ ’Sada će Filisteji doći na mene u Galgal, a ja nisam umilostivio* Jehovino lice.‘ Zato sam bio prinuđen+ da prinesem žrtvu paljenicu.“ 13  Tada Samuilo reče Saulu: „Bezumno si postupio.+ Nisi se držao zapovesti+ Jehove, svog Boga, zapovesti koju ti je on dao.+ Jer da jesi, Jehova bi doveka utvrdio tvoje kraljevstvo nad Izraelom. 14  Sada se tvoje kraljevstvo neće održati.+ Jehova će sebi naći čoveka koji će biti po njegovom srcu+ i Jehova će ga postaviti da bude vođa+ njegovom narodu, jer se ti nisi držao onoga što ti je Jehova zapovedio.“+ 15  Tada je Samuilo ustao i otišao iz Galgala u Venijaminovu Gavaju, a Saul je prebrojao narod koji je ostao s njim, i bilo je oko šeststo ljudi.+ 16  Saul, njegov sin Jonatan i narod koji je ostao s njima boravili su u Venijaminovoj Gavi.+ Filisteji su bili ulogoreni u Mihmasu.+ 17  Iz filistejskog logora izašle su tri čete pljačkaša.+ Jedna četa krenula je putem prema Ofri,+ prema zemlji Soval, 18  druga četa krenula je putem prema Vet-Oronu,+ a treća četa putem prema granici koja gleda na dolinu Sevojim, prema pustinji. 19  U celoj izraelskoj zemlji nije bilo kovača, jer su Filisteji govorili: „Da Jevreji ne bi napravili ni mač ni koplje.“+ 20  Kada bi neki Izraelac hteo da naoštri svoj raonik ili motiku, sekiru ili srp, svi bi silazili kod Filisteja.+ 21  Cena oštrenja za raonike, motike, trozube alatke, sekire i za učvršćivanje ostana+ za goveda bila je jedan pim.* 22  Tako na dan bitke niko od naroda koji je bio sa Saulom i Jonatanom nije imao ni mač+ ni koplje. Samo su Saul+ i njegov sin Jonatan imali oružje. 23  Filistejska straža+ krenula je prema prelazu preko klanca kod Mihmasa.+

Fusnote

 U izvornom hebrejskom tekstu nedostaje broj.
 U nekim spisima Septuaginte i u sirijskoj Pešiti stoji „tri“.
 Doslovno: „smekšao“.
 Mera za težinu, oko dve trećine sikla.