1. Samuilova 12:1-25

12  Samuilo reče celom Izraelu: „Poslušao sam vaš glas u svemu što ste mi rekli+ i postavio sam kralja da vlada nad vama.+  I sada, evo kralja koji će ići pred vama!+ Ja sam ostareo+ i osedeo+ i moji su sinovi tu među vama.+ Ja sam išao pred vama od mladosti svoje pa do današnjeg dana.+  Evo me, svedočite protiv mene pred Jehovom i pred njegovim pomazanikom:+ Da li sam nekome od vas uzeo bika ili magarca?+ Da li sam nekog prevario ili tlačio? Da li sam iz nečije ruke primio mito da bih zažmurio na jedno oko?+ Sve ću vam to vratiti.“+  A oni odgovoriše: „Nisi nas varao, nisi nas tlačio niti si išta primio iz ičije ruke.“+  Tada im on reče: „Jehova je svedok protiv vas, a i njegov pomazanik+ svedok je danas da ništa niste našli u mojoj ruci.“+ A oni odgovoriše: „Svedok je.“  Zatim Samuilo reče narodu: „Jehova je svedok i on je izabrao Mojsija i Arona i izveo vaše praočeve iz egipatske zemlje.+  Zato sada stanite da vam sudim pred Jehovom i da vas podsetim na sva Jehovina pravedna dela+ koja je činio za vas i vaše praočeve.  „Kada je Jakov došao u Egipat+ i kada su vaši praočevi počeli da prizivaju Jehovu da im pomogne,+ Jehova je poslao Mojsija+ i Arona da izvedu vaše praočeve iz Egipta i nasele ih na ovom mestu.+  Ali oni su zaboravili Jehovu, svog Boga,+ pa ih je on predao*+ u ruke Sisari,+ zapovedniku asorske vojske, i u ruke Filistejima,+ i u ruke kralju Moava,+ i svi su oni ratovali protiv njih. 10  Tada su ovako prizivali Jehovu u pomoć:+ ’Zgrešili smo+ jer smo ostavili Jehovu i služili likovima Vala+ i Astarote.+ Izbavi+ nas sada iz ruku naših neprijatelja, da bismo ti služili.‘ 11  Jehova je slao Jerovala,+ Vedana, Jeftaja+ i Samuila+ i izbavljao vas je iz ruku vaših neprijatelja koji su bili svuda oko vas, tako da ste živeli spokojno.+ 12  Kada ste videli da je Nas,+ kralj Amonovih sinova, izašao na vas, govorili ste mi: ’Neka kralj vlada nad nama!‘,+ iako je Jehova, vaš Bog, sve vreme bio vaš Kralj.+ 13  Evo vam sada kralja kog ste izabrali, kog ste tražili!+ Evo, Jehova je postavio kralja nad vama.+ 14  Ako budete imali strah od Jehove,+ ako mu budete služili+ i slušali njegov glas+ i ako se ne budete bunili+ protiv Jehovine naredbe, i vi i kralj koji će vladati nad vama pokazaćete da u svemu slušate Jehovu, svog Boga. 15  Ali ako ne budete slušali Jehovin glas+ i ako se budete bunili protiv Jehovine naredbe,+ Jehovina ruka će se podići na vas i na vaše očeve.+ 16  Sada, dakle, stanite i gledajte ovu veliku stvar koju će Jehova učiniti pred vašim očima. 17  Zar nije danas žetva+ pšenice? Prizvaću+ Jehovu da pošalje gromove i kišu.+ Tada ćete znati i videti da ste učinili veliko zlo+ u Jehovinim očima kada ste sebi tražili kralja.“ 18  Tada je Samuilo prizvao Jehovu+ i Jehova je tog dana poslao gromove i kišu,+ tako da je ceo narod obuzeo veliki strah od Jehove i Samuila. 19  Ceo narod reče Samuilu: „Moli+ se Jehovi, svom Bogu, za svoje sluge da ne pomremo. Jer smo na sve svoje grehe dodali još jedno zlo tražeći sebi kralja.“ 20  A Samuilo reče narodu: „Ne bojte se.+ Tačno je da ste učinili sve ovo zlo, ali sada ne odstupajte od Jehove,+ nego služite Jehovi svim svojim srcem.+ 21  Ne odstupajte od njega i ne idite za ništavnim idolima+ od kojih nema koristi+ i koji ne izbavljaju, jer su ništavni. 22  Jehova neće ostaviti+ svoj narod radi svog velikog imena,+ jer je Jehova rešio da vas učini svojim narodom.+ 23  A ja nipošto ne želim zgrešiti Jehovi i prestati da se molim za vas.+ Poučiću+ vas dobrom+ i ispravnom putu. 24  Samo se bojte+ Jehove i služite mu u istini svim svojim srcem,+ jer vidite kakva je velika dela učinio za vas.+ 25  Ali ako budete uporno činili zlo, izginućete+ i vi i vaš kralj.“+

Fusnote

 Doslovno: „prodao“.