1. Petrova 1:1-25

1  Petar, apostol+ Isusa Hrista, vama koji ste u ovom svetu privremeni stanovnici,+ rasejani+ po Pontu, Galatiji, Kapadokiji,+ Aziji* i Vitiniji, koji ste izabrani+  po onome što je Bog, Otac,+ unapred znao, posvećeni duhom,+ da budete poslušni i poškropljeni+ krvlju Isusa Hrista:+ Neka vam se umnoži nezaslužena dobrota i mir!+  Neka je blagoslovljen Bog i Otac našeg Gospoda Isusa Hrista,+ jer nas je po svom velikom milosrđu — uskrsenjem+ Isusa Hrista iz mrtvih — ponovo rodio+ za živu nadu,+  za nasledstvo koje je nepropadljivo, neuprljano i koje ne vene.+ Ono se na nebesima čuva za vas,+  koje Božja sila verom+ čuva za spasenje,+ spremno da se objavi+ u poslednje vreme.+  Tome se veoma radujete, iako sada možda morate nakratko biti ožalošćeni zbog raznih kušnji,+  da bi vam vaša prokušana vera,+ koja je dragocenija od zlata koje propada, iako se proverava vatrom,+ donela hvalu, slavu i čast kad se pojavi+ Isus Hrist.  Iako ga nikada niste videli, vi ga volite.+ Iako ga ni sada ne vidite, ipak iskazujete veru u njega i kličete od neizrecive i uzvišene radosti,  jer ste sigurni da ćete zbog svoje vere biti nagrađeni spasenjem svojih duša.+ 10  To su spasenje marljivo ispitivali i pažljivo istraživali+ proroci koji su prorokovali+ o nezasluženoj dobroti namenjenoj vama.+ 11  Istraživali su na koje je ili kakvo vreme+ duh+ u njima ukazivao u pogledu Hrista+ kad je svedočio o patnjama koje su očekivale Hrista+ i o svim slavnim stvarima+ koje dolaze posle njih. 12  Bilo im je otkriveno da nisu služili sebi,+ nego vama, iznoseći ono što vam je sada javljeno+ preko onih koji su vam objavili dobru vest svetim duhom+ poslatim s neba. U to i sami anđeli žele da zavire.+ 13  Zato pripremite um za naporan rad,*+ u svemu budite trezveni!+ Uzdajte se* u nezasluženu dobrotu+ koja će vam biti pokazana kad se pojavi+ Isus Hrist. 14  Kao poslušna deca, nemojte dozvoliti da vas i dalje oblikuju+ želje koje ste imali dok ste bili u neznanju, 15  nego, kao što je svet Onaj koji vas je pozvao, budite i vi sveti u svemu što činite,+ 16  jer je zapisano: „Budite sveti, jer sam ja svet!“+ 17  Osim toga, ako nazivate Ocem onog koji nepristrano sudi+ svakome po njegovim delima, živite bogobojazno+ dok boravite u tuđini.+ 18  Jer znate da niste nečim raspadljivim,+ srebrom ili zlatom, izbavljeni+ od svog ispraznog načina života koji ste nasledili od svojih praočeva, 19  nego dragocenom Hristovom krvlju,+ koja je poput krvi nevinog i čistog jagnjeta.+ 20  Istina, on je bio predskazan pre postanka sveta,+ ali se pojavio na kraju vremenâ radi vas+ 21  koji po njemu verujete u Boga,+ onoga koji ga je podigao iz mrtvih+ i dao mu slavu,+ da biste svoju veru i nadu polagali u Boga.+ 22  Sada, kada ste poslušnošću istini očistili+ svoje duše da biste mogli pokazivati nelicemernu bratsku ljubav,+ volite jedan drugog žarko od srca!+ 23  Jer niste ponovo rođeni+ iz raspadljivog+ nego iz neraspadljivog+ semena,+ rečju+ živog i večnog+ Boga. 24  Jer „svi su ljudi kao trava, i sva je njihova slava kao cvet trave.+ Osuši se trava i cvet otpada,+ 25  ali Jehovina reč ostaje zauvek“.+ A ta „reč“+ je ono što vam je objavljeno+ kao dobra vest.

Fusnote

 Vidi fusnotu za Del 2:9.
 Doslovno: „opašite bokove svog uma“. Ili: „podvijte skutove svog uma“.
 Ili: „Položite svoju nadu“.