1. Letopisa 9:1-44

9  Svi Izraelci bili su upisani u rodoslovni zapis.+ Upisani su u Knjigu o kraljevima Izraela. Juda je zbog neverstva bio odveden u izgnanstvo+ u Vavilon.  Prvi stanovnici koji su se vratili na svoje posede u svojim gradovima bili su sveštenici,+ Leviti,+ ostali Izraelci+ i Netineji.*+  U Jerusalimu+ su se nastanili neki od Judinih sinova,+ neki od Venijaminovih sinova+ i neki od Jefremovih i Manasijinih sinova:  Gutaj, sin Amijuda, sina Amrija, sina Imrija, sina Vanija, sina Faresa,+ Judinog sina.+  Od Silomovih sinova+ prvenac Asaja i njegovi sinovi.  Od Zarinih sinova+ Jeuilo i šeststo devedeset njihove braće.  Od Venijaminovih sinova: Saluj, sin Mesulama, sina Oduje, Asenujinog sina;  Jevnija, Jeroamov sin; Ila, sin Ozija, Mihrijevog sina; i Mesulam, sin Sefatije, sina Raguila, Ivnijinog sina.  Njihove braće, upisane u rodoslovne zapise, bilo je devetsto pedeset i šest ljudi. Svi su oni bili poglavari porodica u domovima svojih praočeva. 10  Od sveštenika: Jedaja, Jojariv, Jahin,+ 11  Azarija,+ sin Helkije, sina Mesulama, sina Sadoka, sina Merajota, Ahitovovog sina, poglavar u domu istinitog Boga; 12  Adaja, sin Jeroama, sina Pashora, Malhijinog sina; Masaj, sin Adila, sina Jazire, sina Mesulama, sina Mesilemita,+ Imirovog sina, 13  i njihova braća, poglavari domova svojih praočeva, hiljadu sedamsto i šezdeset veoma sposobnih+ ljudi za vršenje službe u domu istinitog Boga. 14  Od Levita: Semaja, sin Asuva, sina Azrikama, Asavijinog sina,+ od Merarijevih sinova, 15  zatim Vakvakar, Eres, Galal, Matanija,+ sin Mihe,+ sina Zihrija,+ Asafovog sina;+ 16  Avdija, sin Semaje,+ sina Galala, Jedutunovog sina;+ Varahija, sin Ase, Elkaninog sina. On je živeo u mestima u kojima su živeli Netofaćani.+ 17  Vratari:+ Salum,+ Akuv, Talmon i Ahiman. Njihov brat Salum bio je poglavar 18  i ranije je služio na kraljevim vratima+ na istoku. Oni su bili vratari u logoru Levijevih sinova.+ 19  Salum, sin Kora, sina Evijasafa,+ Korejevog+ sina,+ i njegova braća iz doma njegovog oca, Korejevi sinovi,+ nadgledali su posao. Čuvali+ su ulaz u šator kao što su njihovi očevi čuvali ulaz u Jehovin logor. 20  Fines,+ Eleazarov sin,+ nekada je bio njihov vođa. Jehova je bio s njim.+ 21  Zaharija,+ Meselemijin sin, bio je vratar na ulazu u šator sastanka. 22  Onih koji su bili odabrani za vratare na pragovima ukupno je bilo dvesta dvanaest. Živeli su u svojim mestima,+ prema rodoslovnom zapisu.+ Njima su David+ i videlac+ Samuilo poverili odgovornu službu.+ 23  Oni i njihovi sinovi čuvali su stražu na vratima Jehovinog doma, na vratima šatora.+ 24  Vratari su stajali na četiri strane: na istoku,+ na zapadu,+ na severu+ i na jugu.+ 25  Njihova braća su s vremena na vreme dolazila iz svojih mesta da sedam+ dana budu s njima. 26  Četiri glavna vratara, Levita, bila su u toj odgovornoj službi. Oni su bili zaduženi za trpezarije+ i riznice+ doma istinitog Boga. 27  Noćivali su oko doma istinitog Boga, jer im je dužnost bila da stražare.+ Bili su zaduženi da svako jutro otključavaju vrata.+ 28  Neki od njih bili su odgovorni za pribor+ koji se koristio u službi. Prebrojavali su ga kad su ga unosili i kad su ga iznosili. 29  Neki od njih brinuli su se za drugi pribor, za sav sveti+ pribor, za fino brašno,+ vino,+ ulje,+ tamjan+ i mirisno bilje.+ 30  Neki od svešteničkih sinova pravili su mešavinu+ od mirisnog bilja. 31  Matatija, jedan od Levita, prvenac Saluma+ iz Korejeve porodice, brinuo se o onome što se peklo u tiganju.+ 32  Neki od Katovih sinova, njihove braće, bili su zaduženi za naslagane hlebove,+ da ih pripremaju svakog sabata.*+ 33  To su bili pevači,+ poglavari otačkih domova Levijevog plemena. Oni su bili u trpezarijama.+ Bili su oslobođeni drugih dužnosti,+ jer su dan i noć obavljali svoj posao.+ 34  To su bili poglavari otačkih domova Levijevog plemena, kako su bili upisani u rodoslovne zapise, poglavari. Oni su živeli u Jerusalimu.+ 35  U Gavaonu+ je živeo Jeilo, otac Gavaona, a žena mu se zvala Maha. 36  Njegov sin prvenac bio je Avdon, zatim Sur, Kis, Val, Nir, Nadav, 37  Gedor, Ahijo, Zaharija+ i Miklot. 38  Miklotu se rodio Simeam. Oni su zajedno sa svojom braćom živeli u Jerusalimu, blizu svoje ostale braće. 39  Niru+ se rodio Kis,+ a Kisu se rodio Saul.+ Saulu su se rodili Jonatan,+ Malhisuj,+ Avinadav+ i Esval.+ 40  Jonatanov sin bio je Merival.+ Merivalu se rodio Miha.+ 41  Mihini sinovi bili su: Fiton, Meleh, Tareja i Ahaz.+ 42  Ahazu se rodio Jara. Jari su se rodili Alemet, Azmavet i Zimrije. Zimriju se rodio Mosa. 43  Mosi se rodio Vineja, njegov sin Rafa,+ njegov sin Eleasa, njegov sin Asilo. 44  Asilo je imao šest sinova, čija su imena: Azrikam, Voheruj, Ismailo, Searija, Avdija i Anan. Sve su to bili Asilovi sinovi.+

Fusnote

 „I Netineji (hramski robovi)“; doslovno: „i darovani“; hebrejski: netinim. Uporedi sa fusnotom za Br 3:9.
 Vidi fusnotu za Iz 16:23.