1. Letopisa 23:1-32

23  Kad je David ostario+ i nauživao se života, postavio je svog sina Solomona+ za kralja nad Izraelom.  Skupio je sve izraelske knezove,+ sveštenike+ i Levite.+  Bili su izbrojani Leviti od trideset godina naviše,+ svi muškarci pojedinačno, i bilo ih je trideset i osam hiljada.  Među njima je bilo dvadeset i četiri hiljade onih koji su nadgledali posao u Jehovinom domu, zatim šest hiljada upravitelja+ i sudija,+  četiri hiljade vratara+ i četiri hiljade onih koji su hvalili+ Jehovu uz instrumente+ za koje je David rekao da ih je napravio za davanje hvale.  David ih je razdelio na redove+ prema Levijevim sinovima:+ Girsonu, Katu i Merariju.  Od Girsonovih sinova bili su Ladan i Simej.  Ladanovi sinovi bili su poglavar Jehilo,+ zatim Zetam i Joilo,+ njih trojica.  Simejevi sinovi bili su Selomot, Azilo i Haran, njih trojica. To su bili poglavari otačkih domova Ladanove porodice. 10  Simejevi sinovi bili su Jat, Zina, Jeus i Verija. Njih četvorica bili su Simejevi sinovi. 11  Jat je bio poglavar, a Zina je bio drugi. Jeus i Verija nisu imali mnogo sinova i zato su bili svrstani u jedan otački+ dom sa istim zaduženjima. 12  Katovi sinovi+ bili su Amram, Isar,+ Hevron+ i Ozilo,+ njih četvorica. 13  Amramovi sinovi bili su Aron+ i Mojsije.+ Aron je bio odvojen+ da posvećuje Svetinju nad svetinjama,+ on i njegovi sinovi doveka, da prinose kâd+ pred Jehovom, da mu služe+ i da u njegovo ime izriču blagoslov+ doveka. 14  I sinovi Mojsija, Božjeg čoveka,+ ubrajali su se u Levijevo pleme.+ 15  Mojsijevi sinovi bili su Girsam+ i Elijezer.+ 16  Od Girsamovih sinova poglavar je bio Sevuilo.*+ 17  Od Elijezerovih sinova poglavar je bio Reavija.+ Elijezer nije imao više sinova, ali je Reavija imao veoma mnogo sinova. 18  Od Isarovih sinova+ poglavar je bio Selomit.+ 19  Hevronovi sinovi bili su poglavar Jerija, drugi Amarija, treći Jazilo i četvrti Jekameam.+ 20  Ozilovi sinovi+ bili su poglavar Miha i drugi Jesija. 21  Merarijevi sinovi+ bili su Malije i Musije.+ Malijevi sinovi bili su Eleazar+ i Kis. 22  Ali Eleazar je umro, a nije imao sinove, već samo kćeri. Zato su ih Kisovi sinovi, njihova braća, uzeli za žene.+ 23  Musijevi sinovi bili su Malije, Eder i Jeremot,+ njih trojica. 24  To su bili Levijevi sinovi po svojim otačkim domovima,+ poglavari otačkih domova koji su imali određene odgovornosti, popisani svaki poimence, koji su obavljali službu+ u Jehovinom domu, od dvadeset godina naviše.+ 25  David je rekao: „Jehova, Izraelov Bog, dao je mir svom narodu+ i doveka će prebivati u Jerusalimu.+ 26  Zato Leviti neće više nositi sveti šator niti ikakav pribor za službu u njemu.“+ 27  Ovo su oni koji su prema poslednjim Davidovim zapovestima+ bili izbrojani među Levijevim sinovima od dvadeset godina naviše. 28  Njihov zadatak bio je da pomažu Aronovim sinovima+ u službi u Jehovinom domu, da vode brigu o dvorištima+ i trpezarijama,+ da čiste sve svete stvari,+ da izvršavaju službu u domu istinitog Boga, 29  da vode brigu o naslaganim hlebovima,+ o finom brašnu+ za prinos od žita, o beskvasnim+ lepinjama,+ o onome što se peče u tepsiji,+ o zamešenom+ testu i o svim merama za količinu i dužinu.+ 30  Trebalo je da svako jutro+ budu u službi+ kako bi zahvaljivali+ Jehovi i hvalili ga,+ a isto tako i uveče, 31  i kad god su se Jehovi prinosile žrtve paljenice na sabat,+ na mladine+ i na praznike,+ trebalo je da prema svom broju stalno služe pred Jehovom, kako je bilo propisano. 32  Dužnost im je bila da se brinu za šator sastanka i da ga čuvaju,+ da čuvaju sveto mesto+ i Aronove sinove, svoju braću, u službi u Jehovinom domu.+

Fusnote

 U 1Le 24:20 „Suvailo“.