1. Letopisa 15:1-29

15  David je sebi sagradio kuće+ u Davidovom gradu, pripremio mesto+ za kovčeg istinitog Boga i razapeo šator za njega.  Tada je David rekao: „Niko osim Levita ne sme da nosi kovčeg istinitog Boga, Jehove, jer je njih izabrao Jehova da nose njegov kovčeg+ i da mu doveka služe.“+  Tada je David okupio ceo Izrael u Jerusalimu+ da se prenese Jehovin kovčeg+ na mesto koje mu je pripremio.  David je skupio i Aronove sinove+ i Levite:  od Katovih sinova poglavara Urila+ i njegovu braću, sto dvadeset ljudi,  od Merarijevih+ sinova poglavara Asaju+ i njegovu braću, dvesta dvadeset ljudi,  od Girsamovih+ sinova poglavara Joila+ i njegovu braću, sto trideset ljudi,  od Elisafanovih+ sinova poglavara Semaju+ i njegovu braću, dvesta ljudi,  od Hevronovih sinova poglavara Elila i njegovu braću, osamdeset ljudi, 10  od Ozilovih+ sinova poglavara Aminadava i njegovu braću, sto dvanaest ljudi. 11  Zatim je David pozvao sveštenike Sadoka+ i Avijatara+ i Levite Urila,+ Asaju,+ Joila,+ Semaju,+ Elila+ i Aminadava, 12  pa im je rekao: „Vi ste poglavari+ otačkih domova Levijevog plemena. Posvetite+ se, vi i vaša braća, pa prenesite kovčeg Jehove, Izraelovog Boga, na mesto koje sam mu pripremio. 13  Zato što prvi put to niste učinili,+ udario+ nas je Jehova, naš Bog, jer ga nismo tražili onako kako treba.“+ 14  Tada su se sveštenici i Leviti posvetili+ da bi preneli kovčeg Jehove, Izraelovog Boga. 15  Levijevi sinovi poneli+ su kovčeg istinitog Boga na svojim ramenima, na polugama,+ kao što je zapovedio Mojsije po Jehovinoj reči. 16  Tada je David rekao poglavarima Levijevih sinova da postave svoju braću pevače+ sa instrumentima,+ sa harfama+ i sa drugim žičanim instrumentima+ i činelama+ da glasno sviraju i da glasno odjekuje radosno pevanje. 17  Levijevi sinovi su postavili Emana,+ Joilovog sina, i od njegove braće Asafa,+ Varahijinog sina, i od Merarijevih sinova, njihove braće, Etana,+ Kisajinog sina, 18  i s njima njihovu braću iz drugog reda:+ Zahariju,+ Vena, Jazila, Semiramota, Jehila, Unija, Elijava, Venaju, Masiju, Matatiju, Elifela, Mikneju i vratare Ovid-Edoma+ i Jeila. 19  Pevače Emana,+ Asafa+ i Etana postavili su da glasno udaraju bakarnim činelama,+ 20  Zahariju, Azila,+ Semiramota, Jehila, Unija, Elijava, Masiju i Venaju da sviraju žičane instrumente podešene prema alamotu,*+ 21  Matatiju,+ Elifela, Mikneju, Ovid-Edoma, Jeila i Azaziju s harfama+ podešenim prema šeminitu*+ da rukovode pevanjem, 22  Henaniju,+ poglavara Levita zaduženih za nošenje kovčega, da daje uputstva za nošenje, jer je bio vešt u tome,+ 23  Varahiju i Elkanu da budu vratari+ kod kovčega, 24  sveštenike Sevaniju, Josafata, Natanaila, Amasaja, Zahariju, Venaju i Elijezera da glasno trube u trube+ pred kovčegom istinitog Boga, i Ovid-Edoma i Jehiju da budu vratari kod kovčega. 25  Tako su David,+ Izraelove starešine+ i poglavari+ nad hiljadama otišli u velikom veselju+ da prenesu kovčeg Jehovinog saveza iz Ovid-Edomovog doma.+ 26  Istiniti Bog, Jehova, pomogao+ je Levitima koji su nosili kovčeg njegovog saveza. Zato je prineto na žrtvu sedam junaca i sedam ovnova.+ 27  David je na sebi imao ogrtač od finog platna, a isto tako i svi Leviti koji su nosili kovčeg, pevači i Henanija,+ koji je upravljao pevačima+ koji su bili i nosači. David je imao na sebi i laneni efod.*+ 28  Tako su svi Izraelci pratili kovčeg Jehovinog saveza radosno kličući+ uz zvuke roga,+ truba+ i činela,+ glasno svirajući harfe i druge žičane instrumente.+ 29  Kad je kovčeg Jehovinog saveza+ ulazio u Davidov grad, Saulova kći Mihala+ gledala je kroz prozor i videla kralja Davida kako poskakuje i veseli se.+ Tada ga je prezrela+ u svom srcu.

Fusnote

 „Alamot“ — doslovno: „devojke“; hebrejski muzički izraz čije tačno značenje nije poznato; verovatno se odnosi na ženski sopran ili muški falset.
 „Šeminit“ — hebrejski izraz koji verovatno označava donju oktavu.
 Vidi fusnotu za Iz 25:7.