1. Kraljevima 9:1-28

9  Kad je Solomon završio gradnju Jehovinog doma,+ kraljevog dvora+ i svega što je želeo da izgradi,+  Jehova se drugi put pojavio Solomonu, kao što mu se pojavio u Gavaonu.+  Jehova mu je rekao: „Uslišio sam tvoju molitvu+ i tvoju molbu za milost kojom si preda mnom za milost molio. Posvetio+ sam ovaj dom koji si sagradio jer će u njemu doveka prebivati moje ime.+ Oči+ moje i srce moje uvek će biti tamo.+  A ti, ako mi budeš služio+ kao što mi je služio* tvoj otac David,+ besprekornog* srca+ i čestito,+ ako budeš činio sve što sam ti zapovedio,+ i ako se budeš držao mojih propisa+ i mojih zakona,+  utvrdiću presto tvog kraljevstva nad Izraelom zauvek, kao što sam obećao tvom ocu Davidu, kada sam rekao: ’Neće ti nestati naslednika koji će sedeti na Izraelovom prestolu.‘+  Ali ako se vi i vaši sinovi odvratite od mene+ i ako se ne budete držali mojih zapovesti i mojih odredaba koje sam stavio pred vas, nego pođete za drugim bogovima+ da im služite i da im se klanjate,  istrebiću Izrael s lica zemlje koju sam mu dao.+ Odbaciću od sebe dom koji sam posvetio svom imenu,+ a o Izraelu će se podrugljivo pričati*+ i biće ruglo svim narodima.  Od ovog doma ostaće samo ruševine.+ Ko god bude prolazio pored njega, biće zaprepašćen,+ pa će u čudu zviždati i pitati: ’Zašto je Jehova to učinio od ove zemlje i od ovog doma?‘+  I odgovoriće mu se: ’Zato što su ostavili Jehovu, svog Boga, koji je njihove praočeve izveo iz egipatske zemlje,+ i pošli za drugim bogovima,+ klanjali im se i služili im. Zato im je Jehova naneo svu tu nevolju.‘“+ 10  Kad je prošlo dvadeset godina, tokom kojih je Solomon gradio dve građevine, Jehovin dom+ i kraljev dvor,+ 11  Solomon je dao Hiramu, kralju Tira, dvadeset gradova u galilejskoj zemlji+ zato što je Hiram+ snabdevao Solomona+ kedrovim drvetom, smrekovim drvetom i zlatom, koliko je god ovaj želeo.+ 12  Hiram je otišao iz Tira da vidi gradove koje mu je dao Solomon, ali mu se oni nisu dopali.+ 13  Zato mu je poručio: „Kakve si mi to gradove dao, brate moj?“ Zato se oni sve do danas zovu zemlja Kavul.* 14  Hiram je poslao kralju sto i dvadeset talanata* zlata.+ 15  Kralj Solomon je odredio ljude za prinudni rad+ koji je uveo da bi sagradio Jehovin dom,+ svoj dvor, Milo,*+ jerusalimske zidine,+ Asor,+ Megido+ i Gezer.+ 16  Naime, faraon, kralj Egipta, došao je i osvojio Gezer, spalio ga vatrom i pobio Hanance+ koji su živeli u njemu. Zatim ga je dao u miraz svojoj kćeri,+ Solomonovoj ženi. 17  Solomon je ponovo sagradio Gezer i Donji Vet-Oron,+ 18  Valat+ i Tamar, koji je u pustinjskom delu zemlje, 19  zatim sve gradove koji su mu pripali, a služili su kao skladišta,+ gradove za kola+ i gradove za konjanike. Solomon je sagradio sve što je želeo+ u Jerusalimu, na Livanu i na celom području kojim je vladao. 20  Sve koji su ostali od Amoreja,+ Heteja,+ Ferezeja,+ Jeveja+ i Jevuseja,+ sve koji nisu bili od Izraelovih sinova,+ 21  njihove sinove koji su ostali nakon njih u zemlji, a koje Izraelovi sinovi nisu mogli da istrebe,*+ njih je Solomon prisilio na ropski rad, i tako je sve do danas.+ 22  Ali nikoga od Izraelovih sinova Solomon nije učinio robom,+ nego su oni bili ratnici, zatim njegove sluge, njegovi knezovi, njegovi ađutanti i zapovednici nad vozačima njegovih kola i nad njegovim konjanicima.+ 23  Bilo je petsto pedeset glavnih namesnika koji su nadgledali Solomonove radove i nadzirali ljude koji su obavljali te radove.+ 24  Faraonova kći+ je otišla iz Davidovog grada+ u svoju kuću koju je za nju sagradio Solomon. U to vreme sagradio je i Milo.+ 25  Solomon je tri+ puta godišnje prinosio žrtve paljenice i žrtve zajedništva na oltaru koji je podigao Jehovi,+ i prinosio je kâd na oltaru+ koji je bio pred Jehovom. Tako je završio dom.+ 26  Kralj Solomon je imao i brodove koje je sagradio u Esion-Geveru,+ koji je pored Elota,+ na obali Crvenog mora u edomskoj zemlji.+ 27  Na tim brodovima Hiram je slao svoje sluge,+ mornare koji su poznavali more, zajedno sa Solomonovim slugama. 28  Oni bi plovili u Ofir,+ odande bi uzeli četiristo dvadeset talanata zlata+ i doneli ga kralju Solomonu.

Fusnote

 Doslovno: „budeš li preda mnom hodio kao što je hodio“.
 Vidi fusnotu za Pst 6:9.
 Doslovno: „Izrael će biti izreka (poslovica)“.
 Ili: „zemlja koja ništa ne vredi“.
 Vidi dodatak 13.
 Vidi fusnotu za 2Sa 5:9.
 Ili: „da istrebe kao herem“. Vidi fusnotu za Iz 22:20