1. Kraljevima 7:1-51

7  Svoj dvor Solomon je gradio trinaest godina,+ dok nije završio ceo svoj dvor.+  Sagradio je i dom nazvan Livanska šuma+ dug sto lakata,* širok pedeset lakata i visok trideset lakata, na četiri reda kedrovih stubova, a na stubovima su bile kedrove grede.+  Gornji deo doma bio je obložen kedrovinom+ i nalazio se iznad greda koje su ležale na četrdeset i pet stubova, po petnaest u jednom redu.  Imao je tri reda prozora s okvirima, tako da su otvori za svetlost+ u tri niza stajali jedan naspram drugog.  Sva vrata i dovraci bili su četvrtasti,+ kao i prednja strana otvora za svetlost koji su u tri niza stajali jedan naspram drugog.  Načinio je i trem sa stubovima, dug pedeset lakata i širok trideset lakata. Spreda, ispred njegovih stubova, bio je još jedan trem sa stubovima i nadstrešnicom.  Zatim je načinio prestoni trem+ gde je sudio, sudski trem,+ koji je od poda do krovnih greda bio obložen kedrovinom.+  Njegov dvor u kom je trebalo da živi nalazio se u drugom dvorištu+ i bio je iza prestonog trema. Bio je građen na isti način kao i taj trem. Solomon je sagradio i dom sličan tom tremu za faraonovu kćer,+ kojom se oženio.  Sve te građevine bile su sagrađene od skupocenog+ kamena, klesanog po meri i sečenog testerom za kamen sa svih strana, od temelja do venca na vrhu zida, a i ono što je bilo napolju, sve do velikog dvorišta.+ 10  Temelji su bili od velikih komada skupocenog kamena, komada od deset i od osam lakata. 11  A odozgo je stavljan skupoceni kamen klesan po meri i kedrove daske. 12  Veliko dvorište bilo je okruženo zidom koji je imao tri reda+ klesanog kamena i jedan red kedrovih greda, a takav zid bio je i oko unutrašnjeg+ dvorišta Jehovinog doma+ i predvorja+ doma. 13  Kralj Solomon je poslao svoje sluge da iz Tira dovedu Hirama.+ 14  On je bio sin jedne udovice iz Neftalimovog plemena, a otac mu je bio iz Tira+ i izrađivao je predmete od bakra.+ Hiram je bio veoma mudar i razborit+ i umeo je da izrađuje razne predmete od bakra. On je došao kod kralja Solomona i napravio mu sve što je bilo potrebno. 15  Izlio je dva stuba od bakra.+ Svaki stub bio je visok osamnaest lakata, a konopcem od dvanaest lakata mogao se obuhvatiti svaki od ta dva stuba.+ 16  Načinio je i dva oglavlja* izlivena od bakra+ da se postave na vrh stubova. Pet lakata bilo je visoko jedno oglavlje i pet lakata bilo je visoko drugo oglavlje. 17  Zatim je za oglavlje na vrhu stubova+ izradio filigranske mrežice, pletene ukrase u obliku lančića,+ sedam za oglavlje na jednom stubu i sedam za oglavlje na drugom stubu. 18  Načinio je i dva reda narova oko svake mrežice da pokriju oglavlja na vrhu stubova. Tako je načinio za oglavlja na oba stuba.+ 19  Deo oglavlja na vrhu stubova koja su stajala uz predvorje bio je u obliku ljiljana+ i bio je visok četiri lakta. 20  Oglavlja su bila postavljena na oba stuba, a iznad izbočenog dela oglavlja nalazila se mrežica. Oko svakog oglavlja bilo je dve stotine narova+ u redovima. 21  Stubove+ je postavio uz predvorje+ hrama. Jedan stub postavio je s desne strane* i nazvao ga Jahin,* a drugi stub postavio je s leve strane* i nazvao ga Voas.* 22  Vrh stubova bio je ukrašen ljiljanima. Tako je rad na stubovima bio priveden kraju. 23  Zatim je napravio liveno more,+ koje je od jednog do drugog kraja imalo deset lakata. Bilo je okruglo, visoko pet lakata, a da bi se obuhvatilo bilo je potrebno uže od trideset lakata.+ 24  Okolo, ispod ivice, bili su ukrasi+ u obliku tikvica,+ po deset ukrasa na jedan lakat.+ Bila su dva reda ukrasa u obliku tikvica, izlivenih zajedno s morem. 25  More je stajalo na dvanaest bikova,+ od kojih su tri gledala prema severu, tri prema zapadu, tri prema jugu, a tri prema istoku. More je stajalo odozgo na bikovima, a zadnji deo svih njih bio je okrenut prema sredini.+ 26  Njegova debljina je iznosila jedan dlan,*+ a ivica mu je bila izrađena kao ivica čaše, nalik cvetu ljiljana.+ U njega je moglo da stane+ dve hiljade bati.*+ 27  Napravio je i deset kolica+ od bakra. Svaka kolica bila su duga četiri lakta, široka četiri lakta i visoka tri lakta. 28  Evo kako su kolica bila izrađena: imala su stranice koje su bile u svojim okvirima. 29  Stranice u okvirima bile su ukrašene lavovima,+ bikovima+ i heruvimima,+ a isto tako i okviri. Iznad i ispod lavova i bikova bili su ukrasi+ u obliku venaca. 30  Svaka kolica imala su četiri točka od bakra, sa osovinama od bakra, a na četiri ugla imala su nosače za osovine. Nosači ispod velike posude za vodu bili su izliveni zajedno s vencima koji su ih međusobno spajali. 31  Otvor posude iznutra, od nosačâ do vrha, bio je dubok...* lakata. Otvor na kom je stajala posuda bio je okrugao, izrađen poput postolja od lakat i po, i ukrašen rezbarijama. Stranice su bile četvrtaste, a ne okrugle. 32  Četiri točka i držači točkova bili su ispod stranica kolica. Svaki je točak bio visok lakat i po. 33  Točkovi su bili izrađeni poput točkova na običnim kolima.+ Njihovi nosači, obruči, paoci i glavčine, sve je bilo liveno. 34  Na četiri ugla kod svih kolica bila su četiri nosača. Nosači i kolica sačinjavali su jednu celinu. 35  Na gornjem delu kolica bilo je postolje visoko pola lakta, sasvim okruglo. Okviri i stranice koji su se nalazili na gornjem delu kolica sačinjavali su jednu celinu s njima. 36  Na ravnim delovima okvira i na stranicama Hiram je izrezbario+ heruvime, lavove i palme, prema veličini prazne površine, i vence unaokolo.+ 37  Tako je napravio svih deset kolica.+ Sva su bila isto izlivena,+ iste mere i istog oblika. 38  Načinio je i deset velikih bakarnih posuda za vodu.+ U svaku posudu moglo je da stane četrdeset bati* i svaka je imala četiri lakta. Po jedna posuda stajala je na svih deset kolica. 39  Zatim je pet kolica postavio s desne* strane doma, a pet s leve* strane doma.+ More je postavio s desne strane doma prema jugoistoku.+ 40  Hiram+ je napravio velike posude za vodu,+ lopate+ i činije.+ On je završio+ sav posao koji je radio za kralja Solomona na Jehovinom domu: 41  dva stuba,+ oglavlja u obliku činije+ na vrhovima dva stuba, dve mrežice+ koje su pokrivale ta dva okrugla oglavlja na vrhu stubova, 42  četiristo narova+ za dve mrežice, za svaku mrežicu po dva reda narova da pokriju dva oglavlja u obliku činije na vrhovima dva stuba; 43  deset kolica+ i deset velikih posuda+ za vodu na kolicima, 44  jedno more+ i dvanaest bikova ispod mora,+ 45  lonce, lopate, činije i sav pribor+ koji je Hiram od uglačanog bakra napravio kralju Solomonu za Jehovin dom. 46  Kralj je dao da se sve to izlije u kalupima od gline u Jordanskoj dolini,*+ između Sokota+ i Sartana.+ 47  Solomon nije merio sve te posude,+ jer ih je bilo izuzetno mnogo.+ Težina bakra nije bila utvrđena.+ 48  Solomon je načinio i sve druge stvari za Jehovin dom: zlatni oltar,+ zlatni sto+ na koji se hleb stavljao pred Boga, 49  svećnjake+ od čistog zlata,+ pet s desne strane i pet s leve strane pred unutrašnjom prostorijom,* zlatne cvetove,+ žiške,+ mašice,+ 50  zatim posude, makaze za podsecanje fitilja,+ činije,+ čaše,+ pepeonice,+ sve od čistog zlata, i zlatna ležišta za vrata+ unutrašnje prostorije, to jest Svetinje nad svetinjama, i za vrata+ hrama* u domu.+ 51  Tako je kralj Solomon završio sav posao oko Jehovinog doma.+ Zatim je doneo srebro, zlato i druge predmete koje je posvetio njegov otac David,+ i stavio ih u riznice Jehovinog doma.+

Fusnote

 Lakat iznosi 44,5 centimetara. Vidi dodatak 13.
 Ili: „dva kapitela“.
 Ili: „na jug“, to jest zdesna posmatraču koji gleda na istok.
 „Jahin“ znači „on će utemeljiti“.
 Ili: „na sever“, to jest sleva posmatraču koji gleda na istok.
 „Voas“ verovatno znači „jačina; u snazi“. Po svemu sudeći imena oba stuba čitala su se u celini zdesna nalevo.
 Dlan iznosi 7,4 centimetra. Vidi dodatak 13.
 Oko 44 000 litara. Uporedi sa fusnotom za „bat“ u 2Le 4:5 i vidi dodatak 13.
 U izvornom hebrejskom tekstu nedostaje broj.
 Otprilike 880 litara. Vidi dodatak 13.
 Ili: „južne“, to jest zdesna posmatraču koji gleda na istok.
 Ili: „severne“, to jest sleva posmatraču koji gleda na istok.
 Vidi fusnotu za Pst 13:10.
 Vidi fusnotu za 1Kr 6:5.
 Vidi fusnotu za 1Kr 6:3.