1. Kraljevima 6:1-38

6  Četiristo osamdesete godine nakon izlaska Izraelovih sinova iz egipatske zemlje,+ četvrte godine+ svog kraljevanja nad Izraelom, meseca zifa,+ a to je drugi mesec,+ Solomon je počeo da gradi dom Jehovi.+  Dom koji je kralj Solomon gradio+ Jehovi bio je dug šezdeset lakata,*+ širok dvadeset lakata i visok trideset lakata.+  Predvorje+ ispred hrama,* s prednje strane doma, bilo je dugačko dvadeset lakata, koliko je bio širok dom, a široko deset lakata, s prednje strane doma.  Na domu je načinio prozore kojima su otvori s jedne strane bili uži, a s druge širi.+  Zatim je uza zid doma svuda uokolo izgradio bočnu zgradu, uza zidove doma oko hrama* i oko unutrašnje prostorije,*+ i načinio je bočne sobe svuda unaokolo.+  Donji sprat sa sobama bio je širok pet lakata, srednji je bio širok šest lakata, a gornji je bio širok sedam lakata. On je okolo sa spoljašnje strane doma načinio naslone za grede,+ da se grede ne bi morale ugrađivati u zidove doma.+  Kod izgradnje doma koristio se kamen+ koji je već bio isklesan, tako da se za vreme gradnje u domu+ nisu čuli ni čekić ni sekira niti bilo kakva gvozdena alatka.  Na donji sprat sa sobama ulazilo+ se s desne* strane doma, a kružne stepenice vodile su na srednji i sa srednjeg na gornji sprat.  Tako je on gradio dom i završio ga.+ Pokrio ga je gredama i daskama od kedrovine.+ 10  Osim toga, oko celog doma izgradio je sobe+ visoke pet lakata, koje su kedrovim gredama bile povezane s domom.+ 11  Tada je Solomonu+ došla Jehovina reč:+ 12  „Ako budeš živeo* po mojim odredbama+ i izvršavao moje zakone+ i držao se svih mojih zapovesti postupajući po njima,+ onda ću i ja ispuniti na tebi obećanja koja sam dao tvom ocu Davidu,+ a naročito obećanje za ovaj dom koji gradiš. 13  Prebivaću među Izraelovim sinovima+ i neću ostaviti svoj narod Izrael.“+ 14  Tako je Solomon gradio dom i završio ga.+ 15  Zidove unutar doma obložio je kedrovim daskama, unutrašnjost doma od poda do krovnih greda obložio je drvetom, a pod u domu obložio je daskama od smreke.+ 16  Na zadnjoj strani doma pregradio je prostor od dvadeset lakata i obložio ga kedrovim daskama od poda do krovnih greda, i tako je u domu načinio unutrašnju prostoriju,+ to jest Svetinju nad svetinjama.+ 17  Četrdeset lakata imao je dom, to jest hram*+ koji je bio ispred nje.+ 18  Na kedrovim daskama unutar doma bili su izrezbareni ukrasi u obliku tikvica+ i venci od cveća.+ Sve je bilo od kedrovine tako da se kamen nigde nije video. 19  Unutrašnju+ prostoriju u domu uredio je da u nju stavi kovčeg+ Jehovinog saveza.+ 20  Unutrašnja prostorija bila je dvadeset lakata duga, dvadeset lakata široka+ i dvadeset lakata visoka. Obložio ju je čistim zlatom,+ a oltar+ je obložio kedrovinom. 21  Solomon je unutrašnjost doma obložio+ čistim zlatom+ i postavio je lanac+ od zlata ispred unutrašnje prostorije+ koju je takođe obložio zlatom. 22  Ceo dom je u potpunosti obložio zlatom+ i ceo oltar+ ispred unutrašnje prostorije obložio je zlatom.+ 23  U unutrašnjoj prostoriji načinio je dva heruvima*+ od drveta što daje ulje. Svaki je bio visok deset lakata.+ 24  Jedno krilo heruvima bilo je dugo pet lakata, a i drugo krilo heruvima bilo je dugo pet lakata. Deset lakata bilo je od kraja jednog krila do kraja drugog krila.+ 25  I drugi heruvim imao je deset lakata. Oba heruvima bila su iste mere i istog oblika. 26  Visina jednog heruvima bila je deset lakata, a tako i drugog heruvima. 27  Heruvime je postavio u unutrašnjost doma. Krila heruvima bila su raširena,+ tako da je krilo jednog heruvima dodirivalo jedan zid, a krilo drugog heruvima dodirivalo je drugi zid, dok su u sredini doma krila dodirivala jedno drugo.+ 28  I heruvime je obložio zlatom.+ 29  Na svim zidovima doma iznutra, u prednjem i u zadnjem delu, izrezbario je ukrase u obliku heruvima,+ palmi+ i cvetova,+ 30  a pod+ u domu u prednjem i u zadnjem delu obložio je zlatom. 31  Na ulazu u unutrašnju prostoriju načinio je dvokrilna vrata+ od drveta što daje ulje:+ stubove i dovratke, petinu zida.* 32  Na tim dvokrilnim vratima, koja su bila od drveta što daje ulje, izrezbario je ukrase u obliku heruvima, palmi i cvetova i obložio ih zlatom. Zlatom je obložio heruvime i palme. 33  Tako je i za ulaz u hram* načinio četvrtaste dovratke od drveta što daje ulje, 34  a dvokrilna vrata od drveta smreke.+ Jedno krilo ovih vrata preklapalo se na dva dela i okretalo na nosačima, a i drugo krilo se preklapalo na dva dela i okretalo na nosačima.+ 35  Izrezbario je i heruvime, palme i cvetove, a onda je sve što je izrezbario obložio zlatom.+ 36  Zatim je izgradio unutrašnje dvorište,+ načinivši zid koji je imao tri reda+ klesanog kamena i jedan red kedrovih greda. 37  Četvrte godine, meseca zifa,*+ bio je položen temelj+ Jehovinog doma, 38  a jedanaeste godine, meseca vula,* a to je osmi mesec, dom je bio završen+ sa svim svojim pojedinostima i prema svemu što je bilo određeno za njega.+ Solomon ga je gradio sedam godina.

Fusnote

 Lakat iznosi 44,5 centimetara. Vidi dodatak 13.
 „Hram“ se verovatno odnosi na Svetinju.
 Vidi fusnotu za 1Kr 6:3.
 „Unutrašnja prostorija“ verovatno se odnosi na Svetinju nad svetinjama.
 Ili: „južne“, to jest desne posmatraču koji gleda na istok.
 Doslovno: „hodio“.
 Vidi fusnotu za 1Kr 6:3.
 Heruvimi su anđeli koji imaju visok položaj.
 ’Petina zida‘ je jedan od mogućih prevoda. Doslovno: „peti deo“.
 Vidi fusnotu za 1Kr 6:3.
 Ili: „lunarnog meseca zifa“. Vidi dodatak 14.
 Ili: „lunarnog meseca vula“. Vidi dodatak 14.