1. Kraljevima 4:1-34

4  Kralj Solomon je kraljevao nad celim Izraelom.+  Ovo su bili njegovi knezovi:+ sveštenik Azarija, Sadokov sin;+  pisari+ Elioref i Ahija, Sisini sinovi; letopisac Josafat,+ Ahiludov sin;  Venaja,+ Jodajev sin, zapovedao je vojskom,+ a Sadok i Avijatar+ bili su sveštenici;  Azarija, Natanov sin,+ bio je nad namesnicima, a Zavud, Natanov sin, bio je sveštenik i kraljev prijatelj;+  Ahisar je bio upravitelj dvora, a Adoniram,+ Avdin sin, nadgledao je one koji su bili određeni za prinudni rad.+  Solomon je imao dvanaest namesnika nad celim Izraelom. Oni su snabdevali hranom kralja i njegov dvor. Svaki je po mesec dana u godini bio zadužen za snabdevanje hranom.+  Ovo su njihova imena: Orov sin u brdovitom području Jefrema;+  Dekerov sin u Makasu, Salvimu,+ Vet-Semesu+ i Elon-Vet-Ananu; 10  Esedov sin u Aruvotu (pod njim su bili Sohot i sva Eferova zemlja);+ 11  Avinadavov sin u planinskom kraju blizu Dora+ (on se oženio Tafatom, Solomonovom kćeri); 12  Vana, Ahiludov sin, u Tanahu,+ u Megidu+ i u celom Vet-Sanu+ koji se nalazi pored Sartana+ ispod Jezraela,+ od Vet-Sana do Avel-Meola+ i do jokmeamskog kraja;+ 13  Geverov sin u Ramotu u Galadu+ (pod njim su bila sela u Galadu+ u kojima su ljudi živeli pod šatorima, a koja je osvojio Jair,+ Manasijin sin; pod njim je bilo i argovsko područje+ u Vasanu:+ šezdeset velikih gradova sa zidinama i bakarnim prevornicama); 14  Ahinadav, Idov sin, u Mahanaimu;+ 15  Ahimas u Neftalimu+ (i on je uzeo za ženu jednu Solomonovu kćer, Vasematu);+ 16  Vana, Husajev sin, u Asiru+ i Alotu; 17  Josafat, Farujin sin, u Isaharu;+ 18  Simej,+ Ilin sin, u Venijaminu;+ 19  Gever, Urijev sin, u galadskoj zemlji,+ u zemlji amorejskog kralja+ Siona,+ i vasanskog kralja+ Oga.+ Jedan namesnik bio je nad svim ostalim namesnicima u zemlji. 20  Naroda u Judi i u Izraelu bilo je mnogo, kao što ima mnogo peska na morskoj obali.+ Jeli su, pili i veselili se.+ 21  Solomon je vladao nad svim kraljevstvima od Reke*+ do filistejske zemlje i do egipatske granice. Ta kraljevstva donosila su darove i služila Solomonu sve dok je bio živ.+ 22  Solomonu je za hranu svakog dana trebalo trideset kora*+ finog brašna i šezdeset kora običnog brašna, 23  deset ugojenih goveda, dvadeset goveda s paše i sto ovaca, osim jelena,+ gazela,+ srndaća i ugojenih kukavica. 24  On je vladao nad svom zemljom s ove strane Reke,+ od Tapse do Gaze,+ nad svim kraljevima s ove strane Reke,+ i mir+ je vladao u svoj njegovoj zemlji, svuda unaokolo. 25  Juda+ i Izrael živeli su spokojno,+ svako pod svojom lozom i pod svojom smokvom,+ od Dana do Virsaveje,+ sve dok je Solomon bio živ. 26  Solomon je imao četrdeset hiljada štala za konje+ koje je uprezao u svoja kola,+ i imao je dvanaest hiljada konjanika. 27  Spomenuti namesnici+ snabdevali su hranom kralja Solomona i sve koji su dolazili da jedu za stolom kralja Solomona, i to svaki u mesecu za koji je bio zadužen. Nisu dozvolili da bilo šta nedostaje. 28  Ječam i slamu za konje i za konjske zaprege+ donosili su gde god je bilo potrebno, svaki kako mu je bilo određeno.+ 29  Bog je Solomonu dao veliku mudrost+ i razboritost,*+ i dao mu je srce puno razuma,+ kao što ima puno peska na morskoj obali.+ 30  Solomonova mudrost bila je veća+ od mudrosti svih ljudi na Istoku+ i od sve egipatske mudrosti.+ 31  Bio je mudriji od svih ljudi, od Etana+ Ezraita, od Emana,+ Halhola+ i Darde, Maolovih sinova. Bio je slavan među svim okolnim narodima.+ 32  Izgovorio je tri hiljade poslovica,+ i sastavio je hiljadu i pet pesama.+ 33  Govorio je o drveću, od kedra na Livanu+ do isopa+ koji niče iz zidova. Govorio je o zverima,+ o stvorenjima koja lete,+ o onima što se miču po zemlji+ i o ribama.+ 34  Iz svih naroda dolazili su ljudi da čuju Solomonovu mudrost,+ ljudi koje su slali svi kraljevi na zemlji koji su čuli za njegovu mudrost.+

Fusnote

 To jest Eufrata.
 Kor iznosi 220 litara. Vidi Jzk 45:14 i dodatak 13.
 Vidi fusnotu za Psl 3:5.