1. Kraljevima 18:1-46

18  Posle mnogo vremena,+ to jest treće godine, Iliji je došla Jehovina reč: „Idi i pokaži se Ahavu, jer sam odlučio da pustim kišu na zemlju.“+  Tako je Ilija otišao da se pokaže Ahavu. A u Samariji je vladala velika glad.+  Ahav je pozvao Avdiju, upravitelja svog dvora.+ (Avdija se mnogo bojao+ Jehove.  Kad je Jezavelja+ ubijala Jehovine proroke,+ Avdija je uzeo sto proroka i sakrio ih u dve pećine, po pedeset u svakoj, i donosio im je hleba i vode.)+  Ahav reče Avdiji: „Obiđi sve izvore i potoke u zemlji. Možda ćemo pronaći malo zelene trave+ da sačuvamo život konjima i mazgama, da nam ne ugine sva stoka.“+  Tako su se među sobom dogovorili kuda će ići. Ahav je sam otišao jednim putem, a Avdija je otišao drugim putem, isto sam.+  Dok je Avdija bio na putu, u susret mu je došao Ilija.+ Kad ga je Avdija prepoznao, pade ničice+ i reče: „Jesi li to ti, moj gospodaru+ Ilija?“  On mu odgovori: „Ja sam. Idi i reci svom gospodaru:+ ’Evo Ilije.‘“  Ali on reče: „Šta sam zgrešio+ da svog slugu predaješ u ruke Ahavu da me pogubi? 10  Tako živ bio Jehova,+ tvoj Bog, nema naroda ni kraljevstva kuda moj gospodar nije slao da te traže. Kad bi mu rekli: ’Nije ovde‘, tražio bi od tog kraljevstva ili naroda da se zakunu da te nisu našli.+ 11  A ti sad kažeš: ’Idi i reci svom gospodaru: „Evo Ilije.“‘ 12  Ali kad odem od tebe, Jehovin duh+ će te odneti ko zna gde. Ako odem i kažem Ahavu, a on te ne nađe, sigurno će me ubiti.+ A tvoj sluga boji se Jehove od svoje mladosti.+ 13  Zar moj gospodar nije čuo šta sam učinio kad je Jezavelja ubijala Jehovine proroke, kako sam sakrio sto Jehovinih proroka, po pedeset u svakoj pećini,+ i donosio im hleba i vode?+ 14  A ti sada kažeš: ’Idi i reci svom gospodaru: „Evo Ilije.“‘ On će me sigurno ubiti.“+ 15  Ali Ilija reče: „Tako živ bio Jehova+ nad vojskama+ pred kojim stojim, danas ću mu se pokazati.“ 16  Tada je Avdija pošao u susret Ahavu i javio mu vest, a Ahav je krenuo pred Iliju. 17  Čim Ahav ugleda Iliju, reče mu: „Jesi li ti onaj što donosi nevolju Izraelu?“+ 18  On odgovori: „Ne donosim ja nevolju+ Izraelu, nego ti i dom tvog oca,+ jer ste ostavili Jehovine zapovesti+ i pošli za likovima Vala.+ 19  A sada zapovedi da se k meni na goru Karmil+ skupi ceo Izrael zajedno s četiristo i pedeset Valovih proroka+ i četiristo proroka koji se klanjaju obrednom deblu,*+ koji jedu za Jezaveljinim stolom.“+ 20  Ahav je pozvao sve Izraelove sinove i skupio proroke+ na gori Karmil. 21  Tada Ilija pristupi celom narodu i reče: „Dokle ćete hramati na dve strane?+ Ako je Jehova istiniti Bog, idite za njim,+ a ako je Val, idite za njim.“ Ali narod mu ne odgovori ni reči. 22  Ilija reče narodu: „Još sam samo ja ostao od Jehovinih proroka,+ a Valovih proroka ima četiristo i pedeset. 23  Neka nam sada daju dva junca pa neka oni izaberu sebi jednog junca, neka ga iseku na komade i stave na drva, ali neka ne pale vatru. A ja ću pripremiti drugog junca i staviću ga na drva, ali neću paliti vatru. 24  Tada vi prizovite ime svog boga,+ a ja ću prizvati Jehovino ime. Bog koji odgovori vatrom,+ to je istiniti Bog.“+ Na to ceo narod odgovori: „Dobro si rekao.“ 25  Zatim Ilija reče Valovim prorocima: „Najpre vi izaberite jednog junca i pripremite ga, jer vas je više. I prizovite ime svog boga, ali ne palite vatru.“ 26  Oni su uzeli junca kog im je dao i pripremili ga, a zatim su od jutra do podne prizivali Valovo ime: „Vale, usliši nas!“ Ali nije bilo ni glasa+ ni odgovora.+ A oni su hramajući igrali oko oltara koji su načinili. 27  U podne Ilija poče da im se ruga:+ „Vičite iz sveg glasa, jer je on bog.+ Mora da se nešto zamislio ili treba da obavi nuždu+ pa je otišao u nužnik.+ Ili možda spava pa ga treba probuditi!“+ 28  A oni su počeli da viču iz sveg glasa i da se po svom običaju seku+ bodežima i kopljima dok ih nije oblila krv. 29  Kad je prošlo podne, i dalje su se ponašali neobično kao da su pali u proročki zanos+ sve dok nije došlo vreme da se prinese prinos od žita, ali nije bilo ni glasa ni odgovora niti znaka da iko sluša.+ 30  Na kraju Ilija reče celom narodu: „Pristupite k meni.“ Kad mu je pristupio ceo narod, on je počeo da popravlja Jehovin oltar koji je bio srušen.+ 31  Ilija je uzeo dvanaest kamenova, prema broju plemena sinova Jakova, kome je došla Jehovina reč:+ „Ime će ti biti Izrael.“+ 32  Od tih kamenova podigao je oltar+ u Jehovino ime.+ Onda je oko oltara načinio jarak koji je obuhvatao toliko zemlje da se moglo zasejati dve sea mere* semena. 33  Zatim je naslagao drva,+ isekao junca na komade i stavio ga na drva. Tada reče: „Napunite četiri krčaga vode i izlijte je na žrtvu paljenicu i na drva.“ 34  Zatim reče: „Učinite to još jednom.“ I učinili su to još jednom. Onda opet reče: „Učinite to i treći put.“ I učinili su to i treći put. 35  Voda se razlila svuda oko oltara, a i jarak se napunio vodom. 36  Kad je došlo vreme+ da se prinese prinos od žita, prorok Ilija pristupi i reče: „Jehova, Bože Avrahamov,+ Isakov+ i Izraelov,+ neka se danas obznani da si ti Bog u Izraelu,+ da sam ja tvoj sluga i da sam sve ovo učinio po tvojoj reči.+ 37  Usliši me, Jehova, usliši me da bi ovaj narod znao da si ti, Jehova,+ istiniti Bog, i da ti obraćaš njihovo srce.“+ 38  Tada dođe vatra+ od Jehove i spali žrtvu paljenicu,+ drva, kamenje i prašinu, i upi vodu iz jarka.+ 39  Kad to vide, sav narod pade ničice+ i reče: „Jehova je istiniti Bog! Jehova je istiniti Bog!“ 40  A Ilija im reče: „Pohvatajte Valove proroke! Ne dajte nijednom da pobegne!“ Oni su ih pohvatali, a Ilija ih je zatim odveo u dolinu Kison+ i tamo ih pobio.+ 41  Zatim Ilija reče Ahavu: „Idi gore, jedi i pij,+ jer se čuje huka koja najavljuje kišu.“+ 42  Ahav je otišao gore da jede i pije, a Ilija se popeo na vrh Karmila, sagnuo se do zemlje+ i stavio lice među kolena.+ 43  Zatim svom sluzi reče: „Molim te, idi gore i pogledaj prema moru.“ On je otišao i pogledao, a zatim rekao: „Ništa se ne vidi.“ A on reče: „Idi opet“, i tako sedam puta.+ 44  Sedmi put sluga reče: „Eno, mali oblak kao čovečji dlan diže se s mora.“+ Tada Ilija reče: „Idi i reci Ahavu: ’Preži konje+ i idi da te ne uhvati pljusak!‘“ 45  U međuvremenu nebo se zamračilo od oblaka i vetra,+ i počeo je jak pljusak.+ Ahav se popeo na kola i odvezao u Jezrael.+ 46  Jehovina ruka bila je nad Ilijom,+ i on je podvio skutove haljine svoje+ i trčao pred Ahavom sve do Jezraela.+

Fusnote

 Ili: „Ašeri“.
 Sea mera iznosi 7,33 litre. Vidi dodatak 13.