1. Kraljevima 16:1-34

16  Tada je Juju,+ Ananijevom sinu,+ došla Jehovina reč protiv Vase:  „Ja sam te podigao iz prašine+ da bih te postavio za vođu svog naroda Izraela,+ a ti si pošao Jerovoamovim putem+ i naveo si moj narod Izrael na greh vređajući me svojim gresima.+  Zato ću ja počistiti Vasu i njegov dom, i učiniću s njegovim domom kao s domom Jerovoama, Navatovog sina.+  Ko iz Vasinog doma umre u gradu, poješće ga psi, a ko iz njegovog doma umre u polju, poješće ga ptice nebeske.“+  Ostala Vasina dela, sve što je činio i svi njegovi poduhvati, zar nije sve to zapisano u letopisima+ kraljeva Izraela?  Vasa je počinuo kod svojih praočeva i bio je sahranjen u Tersi.+ Umesto njega počeo je da vlada njegov sin Ila.  Jehovina reč došla je preko proroka Juja, Ananijevog sina, protiv Vase i njegovog doma+ zbog sveg zla koje je počinio pred Jehovom, vređajući+ ga delima svojih ruku,+ postavši tako poput Jerovoamovog doma, a i zbog toga što je ubio Nadava.+  Dvadeset i šeste godine Asinog vladanja nad Judom, Ila, Vasin sin, postao je kralj nad Izraelom u Tersi i vladao je dve godine.  Njegov sluga Zimrije,+ zapovednik nad polovinom bojnih kola, skovao je zaveru protiv njega. Dok je Ila bio u Tersi i opijao+ se u kući Arse, upravitelja svog dvora+ u Tersi, 10  došao je Zimrije, napao+ ga i ubio, a zatim je počeo da vlada umesto njega. To je bilo dvadeset i sedme godine Asinog vladanja nad Judom. 11  Čim je počeo da vlada i čim je seo na presto, Zimrije je odmah pobio ceo Vasin dom. Nije mu ostavio nijedno muško,*+ ni njegovog krvnog osvetnika+ ni njegovog prijatelja. 12  Tako je Zimrije istrebio ceo Vasin dom+ po reči koju je Jehova+ rekao protiv Vase preko proroka Juja,+ 13  zbog svih greha koje su počinili Vasa i njegov sin Ila,+ i kojima su naveli Izrael na greh, vređajući Jehovu, Izraelovog Boga, svojim ništavnim idolima.+ 14  Ostala Ilina dela i sve što je učinio, zar nije sve to zapisano u letopisima+ kraljeva Izraela? 15  Dvadeset i sedme godine Asinog vladanja nad Judom, Zimrije je postao kralj i vladao je sedam dana+ u Tersi. U to vreme narod je bio ulogoren ispred Givetona,+ koji je pripadao Filistejima. 16  Kad je narod u logoru čuo da je Zimrije skovao zaveru i ubio kralja, ceo Izrael je istog dana u logoru postavio Amrija,+ zapovednika vojske, za kralja nad Izraelom. 17  Tada su Amrije i svi Izraelci otišli od Givetona i počeli sa opsadom+ Terse. 18  Kada je Zimrije video da je grad osvojen, otišao je u utvrđenje kraljevskog dvora i zapalio kraljevski dvor. Tako je poginuo+ 19  zbog greha koje je počinio, radeći ono što je zlo u Jehovinim očima+ i hodeći Jerovoamovim putem i čineći grehe koje je i on činio i kojima je navodio Izrael na greh.+ 20  Ostala Zimrijeva dela i zavera koju je skovao, zar nije sve to zapisano u letopisima+ kraljeva Izraela? 21  Tada se izraelski narod podelio na dve strane.+ Jedan deo naroda pristao je uz Tivniju, Ginatovog sina, koga su hteli da postave za kralja, a drugi deo pristao je uz Amrija. 22  Na kraju je narod koji je pristao uz Amrija nadvladao one koji su pristali uz Tivniju, Ginatovog sina. Tivnija je umro, a Amrije je počeo da vlada. 23  Trideset i prve godine Asinog vladanja nad Judom, Amrije je postao kralj nad Izraelom i vladao je dvanaest godina. U Tersi je vladao šest godina. 24  Zatim je od Semera za dva talanta* srebra kupio samarijsku goru i na njoj počeo da zida grad. Taj grad koji je izgradio nazvao je Samarija* po imenu Semera, gospodara te gore.+ 25  Amrije je činio ono što je zlo u Jehovinim očima i bio je gori od svih koji su bili pre njega.+ 26  U svemu je išao putem Jerovoama, Navatovog sina,+ čineći njegove grehe kojima je naveo Izrael na greh, vređajući Jehovu, Izraelovog Boga, svojim ništavnim idolima.+ 27  Ostala Amrijeva dela, sve što je učinio i svi njegovi poduhvati, zar nije sve to zapisano u letopisima+ kraljeva Izraela? 28  Amrije je počinuo kod svojih praočeva i bio je sahranjen u Samariji. Umesto njega počeo je da vlada njegov sin Ahav.+ 29  Ahav, Amrijev sin, postao je kralj nad Izraelom trideset i osme godine Asinog vladanja nad Judom. Ahav, Amrijev sin, vladao je dvadeset i dve godine nad Izraelom u Samariji.+ 30  On je činio ono što je zlo u Jehovinim očima, i to više nego svi koji su bili pre njega.+ 31  I kao da mu je bilo malo+ što je činio iste grehe* kao i Jerovoam,+ Navatov sin, nego je još uzeo za ženu+ Jezavelju,+ kćer Etvala, kralja Sidonaca,+ i počeo je da služi Valu+ i da mu se klanja. 32  Osim toga, podigao je oltar Valu u Valovom hramu+ koji je sagradio u Samariji. 33  Ahav je načinio i obredno deblo.*+ Tako je on vređao+ Jehovu, Izraelovog Boga, više od svih kraljeva Izraela koji su bili pre njega. 34  U njegovo vreme Hil iz Vetilja sagradio je Jerihon. Aviramom, svojim prvencem, platio je što mu je položio temelj, a Seguvom, svojim najmlađim sinom, platio je što mu je postavio vrata, po reči koju je Jehova rekao preko Isusa, Navinovog sina.+

Fusnote

 Doslovno: „ništa što mokri uza zid“.
 Vidi dodatak 13.
 „Samarija“ znači „posed Semerovog roda“.
 Doslovno: „hodio u istim gresima“.
 Ili: „Ašeru“.