1. Kraljevima 12:1-33

12  Rovoam+ je otišao u Sihem,+ jer je tamo došao ceo Izrael da ga postavi za kralja.  To je čuo Jerovoam,+ Navatov sin, dok je još bio u Egiptu. Jerovoam je, naime, pobegao od kralja Solomona i boravio je u Egiptu.+  Tada su poslali po njega i pozvali ga. Tako su Jerovoam i ceo izraelski zbor došli i obratili se Rovoamu:+  „Tvoj otac je stavio na nas težak jaram, a ti nam sada olakšaj+ tešku službu i težak jaram+ koji je tvoj otac stavio na nas, pa ćemo ti služiti.“+  A on im je rekao: „Idite, i za tri dana opet dođite kod mene.“+ I narod je otišao.  Kralj Rovoam se posavetovao sa starijim ljudima+ koji su bili u službi njegovog oca Solomona dok je bio živ i upitao ih je: „Šta vi savetujete da odgovorim ovom narodu?“+  Oni su mu ovako odgovorili: „Ako danas pokažeš da si spreman da budeš sluga ovom narodu i da mu služiš,+ ako udovoljiš tim ljudima i obratiš im se lepim rečima,+ oni će zauvek biti tvoje sluge.“+  Ali on je odbacio savet koji su mu dali stariji ljudi i posavetovao se s mlađim ljudima koji su odrasli s njim+ i koji su bili u njegovoj službi.+  On ih je upitao: „Šta vi savetujete+ da odgovorimo ovom narodu koji mi je rekao: ’Olakšaj jaram koji je tvoj otac stavio na nas‘?“+ 10  A mlađi ljudi koji su odrasli s njim odgovorili su mu: „Narodu koji ti je rekao:+ ’Tvoj otac je stavio na nas težak jaram, a ti nam ga olakšaj‘, ovako kaži: ’Moj mali prst deblji je od bedara mog oca.+ 11  Moj otac je stavio na vas težak jaram, a ja ću vaš jaram učiniti još težim.+ Moj otac vas je šibao bičevima, a ja ću vas šibati bodljikavim bičevima.‘“+ 12  Trećeg dana Jerovoam i ceo narod došli su kod Rovoama, kao što je kralj i rekao: „Dođite opet kod mene za tri dana.“+ 13  Tada je kralj oštro odgovorio narodu,+ odbacivši savet koji su mu dali stariji ljudi.+ 14  Odgovorio im je kako su ga savetovali mlađi ljudi:+ „Moj otac je stavio na vas težak jaram, a ja ću vaš jaram učiniti još težim. Moj otac vas je šibao bičevima, a ja ću vas šibati bodljikavim bičevima.“+ 15  Kralj nije poslušao narod,+ jer je Jehova tako vodio događaje.+ Jehova je to učinio kako bi ispunio svoju reč+ koju je preko Ahije+ iz Siloma rekao Jerovoamu, Navatovom sinu. 16  Kad je ceo Izrael video da ih kralj nije poslušao, narod je odgovorio kralju: „Šta mi imamo s Davidom?+ Nemamo mi nasledstvo s Jesejevim sinom. Idi svojim bogovima,+ Izraele! A ti, Davide,+ brini se za svoj dom!“ Svi su Izraelci otišli u svoje šatore. 17  Izraelovi sinovi koji su živeli u Judinim gradovima ostali su pod vlašću Rovoama.+ 18  Zatim je kralj Rovoam poslao k njima Adorama,+ koji je nadgledao one koji su bili određeni za prinudni rad,+ ali ga je ceo Izrael zasuo kamenjem+ tako da je poginuo. Kralj Rovoam je uspeo da se popne na kola i da pobegne u Jerusalim. 19  Izraelci su ustrajali u svojoj pobuni+ protiv Davidovog doma, i to traje sve do današnjeg dana.+ 20  Kad je ceo Izrael čuo da se Jerovoam vratio, poslali su po njega i pozvali ga u zbor pa su ga postavili za kralja nad celim Izraelom.+ Samo je Judino pleme pristalo uz Davidov dom.+ 21  Čim je Rovoam došao u Jerusalim,+ okupio je ceo Judin dom i Venijaminovo pleme,+ sto osamdeset hiljada odabranih ratnika, da bi se borili protiv Izraelovog doma i da bi vratili kraljevstvo Rovoamu, Solomonovom sinu. 22  Tada je Semaji,+ Božjem čoveku, došla reč istinitog Boga:+ 23  „Kaži Rovoamu, Solomonovom sinu, Judinom kralju, i celom Judinom i Venijaminovom domu i ostalom narodu: 24  ’Ovako kaže Jehova: „Ne idite i ne borite se protiv svoje braće, Izraelovih sinova.+ Vratite se svaki svojoj kući, jer sam ja tako vodio stvari.“‘“+ Oni su poslušali Jehovinu reč+ i vratili se svojim kućama kao što im je Jehova rekao.+ 25  Jerovoam je utvrdio Sihem+ u brdovitom području Jefrema i nastanio se u njemu. Zatim je otišao odande i utvrdio Fanuil.+ 26  Jerovoam je rekao u svom srcu:+ „Sad će se kraljevstvo vratiti Davidovom domu.+ 27  Ako ovaj narod i dalje bude išao u Jerusalim da prinosi žrtve u Jehovinom domu,+ srce ovog naroda vratiće se njihovom gospodaru Rovoamu, Judinom kralju, pa će me ubiti,+ a oni će se vratiti Rovoamu, Judinom kralju.“ 28  Pošto se posavetovao,+ kralj je načinio dva zlatna teleta+ i rekao narodu: „Ne treba više da se mučite da idete u Jerusalim. Evo tvog Boga,+ Izraele, koji te je izveo iz egipatske zemlje.“+ 29  Jedno tele postavio je u Vetilju,+ a drugo u Danu.+ 30  Tako je narod počeo da čini greh,+ i išao je k jednom teletu sve do Dana. 31  Jerovoam je načinio svetilište, uzvišicu+ i postavio za sveštenike ljude iz običnog naroda, koji nisu bili Levijevi sinovi.+ 32  On je uveo praznik u osmom mesecu, petnaestog dana u mesecu, kao što je bio praznik koji se slavio u Judi,+ da bi prinosio žrtve na oltaru koji je načinio u Vetilju, da bi prinosio žrtve teladima koje je načinio. I postavio je sveštenike u Vetilju+ da služe na obrednim visinama koje je načinio. 33  Petnaestog dana osmog meseca, meseca koji je sam izabrao,+ prineo je žrtve na oltaru koji je načinio u Vetilju. On je uveo praznik za Izraelove sinove i prinosio je na oltaru žrtve i kâd.+

Fusnote