1. Kraljevima 11:1-43

11  Kralj Solomon je osim faraonove kćeri+ voleo mnoge žene tuđinke:+ Moavke,+ Amonke,+ Edomke,+ Sidonke+ i Hetejke,+  koje su bile iz naroda za koje je Jehova rekao Izraelovim sinovima: „Ne idite k njima+ i oni neka ne dolaze k vama. Oni će sigurno navesti vaše srce da se okrene njihovim bogovima.“+ Njima se Solomon priklonio+ i voleo ih je.  On je imao sedamsto žena, kneginja, i trista inoča,* tako da su njegove žene na kraju+ zavele njegovo srce.  Kad je Solomon ostario,+ njegove žene navele+ su njegovo srce da se okrene drugim bogovima,+ i više nije bio celim srcem+ odan Jehovi, svom Bogu, kao što je bio njegov otac David.  Solomon je pošao za Astarotom,+ boginjom Sidonaca, i za Melhomom,+ gadnim bogom Amonaca.  Solomon je počeo da čini ono što je zlo+ u Jehovinim očima i nije u svemu slušao Jehovu kao njegov otac David.+  Tada je Solomon na gori+ koja je nasuprot+ Jerusalimu sagradio obrednu uzvišicu+ Hemosu,+ gadnom+ bogu Moavaca, i Molohu, gadnom bogu Amonovih sinova.  Učinio je tako za sve svoje žene tuđinke,+ koje su prinosile kâd i žrtve svojim bogovima.+  Jehova se razgnevio+ na Solomona jer se njegovo srce odvratilo od Jehove, Izraelovog Boga,+ koji mu se pojavio dva puta.+ 10  On mu je zapovedio da ne ide za drugim bogovima,+ ali Solomon nije slušao ono što mu je Jehova zapovedio. 11  Tada je Jehova rekao Solomonu: „Zato što si to učinio i nisi se držao mog saveza ni mojih odredaba koje sam ti dao, ja ću otrgnuti kraljevstvo od tebe i daću ga tvom sluzi.+ 12  Ali to neću učiniti za tvog života+ zbog tvog oca Davida,+ nego ću ga otrgnuti iz ruke tvog sina.+ 13  Neću mu otrgnuti celo kraljevstvo.+ Jedno pleme daću tvom sinu zbog mog sluge Davida+ i zbog Jerusalima, koji sam izabrao.“+ 14  Jehova je Solomonu+ podigao protivnika,+ Adada Edomca, od kraljevskog roda u Edomu.+ 15  Kad je David porazio Edom,+ došao je Joav, zapovednik vojske, da sahrani pobijene i gledao je da pobije sve muškarce u Edomu.+ 16  Joav i svi Izraelci proveli su tamo šest meseci dok nisu istrebili sve muškarce u Edomu. 17  Ali Adad, koji je tada još bio dete, pobegao je s nekim Edomcima, slugama svog oca, i otišao u Egipat. 18  Otišavši iz Madijana,+ došli su u Faran.+ Onda su uzeli sa sobom ljude iz Farana i otišli u Egipat kod faraona, kralja Egipta. Faraon mu je dao kuću, odredio mu hranu i dao mu zemlju. 19  Adad je stekao toliku naklonost+ kod faraona da mu je on za ženu+ dao sestru svoje žene, sestru kraljice Tahpenese. 20  Tahpenesina sestra rodila mu je sina Genuvata, a Tahpenesa se pobrinula da se dete odgaja na faraonovom dvoru.+ Tako je Genuvat ostao na faraonovom dvoru među faraonovim sinovima. 21  Dok je bio u Egiptu, Adad je čuo da je David počinuo kod svojih praočeva+ i da je umro Joav, zapovednik vojske.+ Tada je Adad rekao faraonu: „Pusti me da idem+ u svoju zemlju.“ 22  Ali faraon mu je rekao: „Šta ti nedostaje kod mene kad želiš da ideš u svoju zemlju?“ A on je odgovorio: „Ništa, ali me pusti da idem.“ 23  Bog je Solomonu podigao još jednog protivnika,+ Rezona, Elijadinog sina, koji je bio pobegao od svog gospodara Adad-Ezera,+ kralja Sove.+ 24  Rezon je sakupio ljude oko sebe i postao vođa čete razbojnika u vreme kad je David pobio sovsku vojsku.+ Tada su oni otišli u Damask,+ nastanili se tamo i počeli da vladaju u Damasku. 25  On je bio protivnik Izraela sve vreme dok je Solomon bio živ,+ u isto vreme kad je i Adad činio zlo. Mrzeo+ je Izrael dokle god je vladao nad Sirijom. 26  Bio je tu i Jerovoam,+ Navatov sin, Solomonov sluga iz Saride,+ iz Jefremovog plemena, čija se majka zvala Seruja i bila je udovica. I on se pobunio protiv kralja.+ 27  A evo zašto se pobunio protiv kralja: Solomon je gradio Milo.*+ Zatvarao je deo zida u gradu svog oca Davida.+ 28  Jerovoam je bio hrabar i jak.+ Kada je Solomon video kako se taj mladić trudi u poslu,+ postavio ga je da nadgleda+ sve one iz Josifovog doma+ koji su bili određeni za rad.+ 29  U to vreme Jerovoam je otišao iz Jerusalima i na putu ga je sreo prorok Ahija+ iz Siloma,+ koji je imao na sebi nov ogrtač. Njih dvojica su bili sami u polju. 30  Tada je Ahija uzeo novi ogrtač koji je bio na njemu i pocepao+ ga na dvanaest+ delova. 31  Zatim je rekao Jerovoamu: „Uzmi deset delova, jer ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: ’Istrgnuću kraljevstvo iz Solomonove ruke i tebi ću dati deset plemena.+ 32  Njemu će ostati samo jedno pleme,+ zbog mog sluge Davida+ i zbog Jerusalima,+ grada koji sam izabrao između svih Izraelovih plemena. 33  Uradiću to zato što su me ostavili+ i počeli da se klanjaju Astaroti,+ boginji Sidonaca, Hemosu,+ bogu Moavaca, i Melhomu,+ bogu Amonovih sinova. Nisu hodili mojim putevima, nisu činili ono što je ispravno u mojim očima i nisu se držali mojih odredaba i mojih zakona kao David, Solomonov otac. 34  Ali neću mu uzeti iz ruke celo kraljevstvo, nego ću ga ostaviti da bude vladar dok je god živ, zbog Davida, mog sluge, kog sam izabrao+ i koji se držao mojih zapovesti i mojih odredaba. 35  Iz ruke njegovog sina uzeću kraljevstvo, to jest deset plemena, i daću ga tebi.+ 36  A njegovom sinu daću jedno pleme, da bi David, moj sluga, uvek imao svetiljku preda mnom u Jerusalimu,+ gradu koji sam sebi izabrao da tamo prebiva moje ime.+ 37  Tebe ću uzeti da vladaš nad svim što ti duša želi+ i bićeš kralj nad Izraelom. 38  Ako budeš slušao sve što ti zapovedam, ako budeš hodio mojim putevima i činio ono što je ispravno u mojim očima, držeći se mojih odredaba i mojih zapovesti, kao što je činio David, moj sluga,+ ja ću biti s tobom+ i sagradiću ti trajan dom, kao što sam sagradio Davidu,+ i daću ti Izrael. 39  Poniziću Davidove potomke zbog njihovih zlih dela,+ ali ne zauvek.‘“+ 40  Zato je Solomon hteo da pogubi Jerovoama,+ ali Jerovoam je ustao i pobegao+ u Egipat kod Sisaka,+ kralja Egipta, i ostao je u Egiptu sve do Solomonove smrti. 41  Ostala Solomonova dela, sve što je činio i sva njegova mudrost, zar nije sve to zapisano u knjizi o Solomonovim delima? 42  Solomon je četrdeset godina vladao u Jerusalimu nad celim Izraelom.+ 43  Zatim je Solomon počinuo kod svojih praočeva+ i bio je sahranjen u gradu svog oca Davida.+ Umesto njega počeo je da vlada njegov sin Rovoam.+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Pst 22:24
 Vidi fusnotu za 2Sa 5:9.