1. Kraljevima 1:1-53

1  Kralj David je ostario+ i zašao u godine, i premda su ga pokrivali mnogim haljinama, nije mogao da se ugreje.  Zato su mu njegove sluge rekle: „Neka se potraži devojka za našeg gospodara, kralja, devica+ koja će posluživati+ kralja i negovati ga.+ Neka mu leži u krilu,+ pa će se naš gospodar, kralj, sigurno ugrejati.“+  Tako su pošli da traže lepu devojku po svoj izraelskoj zemlji. Na kraju su našli Avisagu+ Sunamku+ i doveli je kralju.  Ta devojka je bila izuzetno lepa.+ Ona je negovala kralja i posluživala ga, ali kralj nije imao odnose s njom.  U to vreme Adonija,+ Agitin sin,+ počeo je da se uzdiže+ i da govori: „Ja ću biti kralj!“+ On je sebi nabavio kola s konjanicima i pedeset ljudi koji su kao njegova straža trčali pred njim.+  Da ga ne bi povredio, otac ga nikada nije ukorio niti ga je pitao: „Zašto to radiš?“+ Osim toga, bio je veoma lep,+ a rodio se posle Avesaloma.  Adonija se povezao s Joavom, Serujinim sinom, i sa sveštenikom Avijatarom,+ koji su mu pomagali i koji su pristali uz njega.+  Ali sveštenik Sadok+ i Venaja,+ Jodajev sin, zatim prorok Natan,+ Simej,+ Rej i Davidovi junaci+ nisu pristali+ uz Adoniju.  Posle nekog vremena Adonija je kod kamena Zoeleta, koji je blizu En-Rogila,+ prineo na žrtvu+ ovce i goveda i utovljenu telad, i pozvao je svu svoju braću, kraljeve sinove,+ i sve ljude u Judi, kraljeve sluge. 10  Ali nije pozvao proroka Natana, ni Venaju, ni Davidove junake, ni svog brata Solomona. 11  Tada Natan+ reče Vitsaveji,+ Solomonovoj majci:+ „Zar nisi čula da je Adonija, Agitin sin,+ postao kralj, a naš gospodar David ne zna ništa o tome? 12  Zato, molim te, dođi da ti dam savet,+ da izbaviš svoju dušu i dušu svog sina Solomona.+ 13  Idi i uđi kod kralja Davida i reci mu: ’Zar se ti, moj gospodaru, kralju, nisi zakleo svojoj robinji kad si rekao: „Tvoj sin Solomon biće kralj posle mene i on će sedeti na mom prestolu“?+ Zašto je onda Adonija postao kralj?‘ 14  I dok budeš razgovarala s kraljem, ja ću ući za tobom i potvrdiću tvoje reči.“+ 15  Tako je Vitsaveja otišla kod kralja u njegovu odaju.+ Kralj je bio veoma star+ i posluživala ga je Avisaga+ Sunamka. 16  Vitsaveja se poklonila+ i pala ničice pred kraljem, a kralj je upita: „Šta želiš?“+ 17  Ona mu odgovori: „Moj gospodaru,+ ti si se Jehovom, svojim Bogom, zakleo svojoj robinji: ’Tvoj sin Solomon biće kralj posle mene i on će sedeti na mom prestolu.‘+ 18  Ali evo, sad je Adonija+ postao kralj, a moj gospodar, kralj, ne zna ništa o tome.+ 19  Prineo je na žrtvu mnogo goveda, utovljene teladi i ovaca, i pozvao je sve kraljeve sinove,+ sveštenika Avijatara+ i Joava,+ zapovednika vojske, ali Solomona, tvog slugu, nije pozvao.+ 20  Sada su moj gospodaru, kralju, u tebe uprte oči+ svih Izraelaca, da im kažeš ko će posle tebe sesti na presto mog gospodara, kralja.+ 21  Inače će se, kad moj gospodar, kralj, počine kod svojih praočeva,+ na mene i na mog sina Solomona gledati kao na prestupnike.“ 22  Dok je ona još razgovarala s kraljem, ušao je prorok Natan.+ 23  Odmah su javili kralju: „Prorok Natan je ovde.“ On je ušao pred kralja i poklonio se pred kraljem licem do zemlje.+ 24  Zatim Natan reče: „Moj gospodaru, kralju, jesi li ti rekao: ’Adonija će biti kralj posle mene i on će sedeti na mom prestolu‘?+ 25  Jer je on danas otišao da prinese na žrtvu+ mnogo goveda, utovljene teladi i ovaca, i pozvao je sve kraljeve sinove, vojne zapovednike i sveštenika Avijatara.+ I eno, oni jedu i piju s njim i govore: ’Živeo kralj Adonija!‘+ 26  Ali nije pozvao ni mene, tvog slugu, ni sveštenika Sadoka,+ ni Venaju,+ Jodajevog sina, ni Solomona, tvog slugu.+ 27  Ako je tako naredio moj gospodar, kralj, tada nisi obavestio+ svog slugu ko će posle tebe sesti na presto mog gospodara, kralja.“ 28  Kralj David reče: „Pozovite mi Vitsaveju.“+ Ona uđe i stade pred kralja. 29  Tada se kralj zakleo:+ „Tako živ bio Jehova+ koji je moju dušu+ izbavio+ iz svih nevolja!+ 30  Danas ću učiniti ono za šta sam ti se zakleo Jehovom, Izraelovim Bogom, kad sam rekao: ’Tvoj sin Solomon biće kralj posle mene i on će sedeti na mom prestolu umesto mene.‘“+ 31  Tada se Vitsaveja pokloni pred kraljem i pade ničice, licem do zemlje,+ i reče: „Neka je moj gospodar, kralj David, živ doveka!“+ 32  Kralj David reče: „Pozovite mi sveštenika Sadoka,+ proroka Natana i Venaju,+ Jodajevog sina.“ I oni su došli pred kralja. 33  Kralj im reče: „Uzmite sa sobom sluge+ svog gospodara, stavite mog sina Solomona na moju mazgu+ i odvedite ga do Giona.+ 34  Neka ga tamo sveštenik Sadok i prorok Natan pomažu+ za kralja nad Izraelom. A vi zatrubite u rog+ i vičite: ’Živeo kralj Solomon!‘+ 35  Zatim se vratite za njim, a on neka dođe i sedne na moj presto. On će kraljevati umesto mene i njega ću postaviti za vođu Izraelu i Judi.“ 36  Tada Venaja, Jodajev sin, odgovori kralju: „Neka bude tako!*+ Tako neka potvrdi Jehova, Bog mog gospodara, kralja.+ 37  Kao što je Jehova bio s mojim gospodarem, kraljem,+ tako neka bude i sa Solomonom,+ i neka uzvisi njegov presto još više+ nego presto kralja Davida, mog gospodara.“ 38  Tako su sveštenik Sadok,+ prorok Natan,+ Venaja,+ Jodajev sin, Hereteji+ i Feleteji+ otišli, stavili Solomona na mazgu kralja Davida+ i odveli ga do Giona.+ 39  Sveštenik Sadok je uzeo iz šatora+ rog s uljem+ i pomazao+ Solomona. Zatim su zatrubili u rog, a ceo narod je povikao: „Živeo kralj Solomon!“+ 40  Onda je ceo narod pošao za njim. Narod je svirao frule+ i veoma se radovao,+ tako da se zemlja+ tresla od njihove vike. 41  Adonija i sve zvanice koje su bile s njim čuli su tu viku upravo kad su završili s jelom.+ Kad je Joav čuo zvuk roga, upitao je: „Kakva je to vika i vreva u gradu?“+ 42  Dok je on još govorio, došao je Jonatan,+ sin sveštenika Avijatara. Adonija reče: „Dođi, jer si ti čestit čovek i nosiš dobru vest.“+ 43  Ali Jonatan odgovori Adoniji: „Ne nosim dobru vest! Naš gospodar, kralj David, postavio je Solomona za kralja.+ 44  Kralj je poslao s njim sveštenika Sadoka, proroka Natana, Venaju, Jodajevog sina, Hereteje i Feleteje, i oni su ga stavili na kraljevu mazgu.+ 45  Sveštenik Sadok i prorok Natan pomazali su ga kod Giona za kralja,+ a zatim su svi otišli odande radujući se, i sav se grad uskomešao. To je vika koju ste čuli.+ 46  Solomon je već seo na kraljevski presto.+ 47  A i kraljeve sluge došle su da požele dobro našem gospodaru, kralju Davidu, govoreći: ’Neka tvoj Bog proslavi Solomonovo ime više od tvog imena i neka uzvisi njegov presto više od tvog prestola!‘+ Tada se kralj poklonio na svojoj postelji.+ 48  Kralj je još rekao: ’Neka je blagoslovljen+ Jehova, Izraelov Bog, koji je danas dao da svojim očima vidim ko će sedeti na mom prestolu!‘“+ 49  Tada su sve Adonijine zvanice zadrhtale od straha. Onda su ustali i otišli svaki svojim putem.+ 50  I Adonija se uplašio Solomona. Zato je ustao i otišao pa se uhvatio za rogove oltara.+ 51  Tada su Solomonu javili: „Adonija se uplašio kralja Solomona, i eno ga, uhvatio se za rogove oltara i rekao: ’Neka mi se kralj Solomon najpre zakune da svog slugu neće pogubiti mačem.‘“ 52  A Solomon reče: „Ako se pokaže kao čestit čovek, neće mu ni dlaka s glave+ pasti na zemlju. Ali ako se zlo nađe na njemu,+ poginuće.“+ 53  Tada je kralj Solomon poslao svoje sluge da ga odvedu od oltara. On je došao i poklonio se kralju Solomonu, a Solomon mu reče: „Idi svojoj kući.“+

Fusnote

 Ili: „Amin!“ na hebrejskom.