1. Korinćanima 7:1-40

7  A sada o onome što ste mi pisali: dobro je čoveku da se ne dotiče+ žene.  Ali, pošto je blud veoma raširen,+ neka svaki muškarac ima svoju ženu+ i neka svaka žena ima svog muža.  Muž neka izvršava svoju bračnu dužnost prema ženi,+ a isto tako i žena prema mužu.+  Žena nije gospodar svog tela, nego muž,+ a tako ni muž nije gospodar svog tela, nego žena.+  Ne uskraćujte se jedno drugome,+ osim po dogovoru, na neko vreme,+ da se posvetite molitvi, pa se onda ponovo sastanite, kako vas Satana ne bi iskušavao+ zato što ne možete da se suzdržite.+  Ali to kažem kao dopuštenje,+ a ne kao zapovest.+  A želeo bih da svi ljudi budu kao i ja.+ Ali svako ima svoj dar+ od Boga, jedan ovakav, drugi onakav.  A onima koji nisu u braku+ i udovicama kažem: dobro im je da ostanu kao i ja.+  Ali ako se ne mogu savladati,+ neka stupe u brak, jer je bolje stupiti u brak+ nego izgarati od strasti.+ 10  Onima koji su u braku zapovedam, ali ne ja, nego Gospod,+ da žena ne odlazi od muža+ 11  ako ipak ode, neka ostane neudata ili neka se pomiri s mužem — i da muž ne ostavlja ženu. 12  A drugima kažem ja, a ne Gospod:+ ako neki brat ima ženu koja nije vernica i ona pristaje da živi s njim, neka je ne ostavlja, 13  a tako i žena koja ima muža koji nije vernik i on pristaje da živi s njom, neka ne ostavlja muža. 14  Jer muž koji nije vernik posvećen je svojom ženom i žena koja nije vernica posvećena je bratom. Inače bi vaša deca bila nečista,+ a sada su sveta.+ 15  Ali ako onaj ko nije vernik želi da ode,+ neka ode. Brat ili sestra u tom slučaju nisu vezani, jer vas je Bog pozvao da živite u miru.+ 16  Jer otkud znaš, ženo, da nećeš spasti muža?+ Ili otkud znaš, mužu, da nećeš spasti ženu?+ 17  Inače, neka svako živi* onako kako mu je Jehova Bog dodelio,+ kako ga je pozvao.+ Tako određujem+ u svim skupštinama. 18  Da li je neko pozvan kao obrezan?+ Neka ne prepravlja obrezanje. Da li je neko pozvan kao neobrezan?+ Neka se ne obrezuje.+ 19  Obrezanje+ ne znači ništa, i neobrezanje+ ne znači ništa, nego je važno držati se Božjih zapovesti.+ 20  Neka svako ostane u onom stanju u kom je bio pozvan.+ 21  Jesi li bio pozvan kao rob? Ne brini.+ Ali ako možeš da postaneš slobodan, iskoristi priliku. 22  Jer svako ko je u Gospodu bio pozvan kao rob, oslobođen je i pripada Gospodu.*+ Isto tako, ko je bio pozvan kao slobodnjak,+ rob+ je Hristov. 23  Skupo ste kupljeni+ — ne budite više robovi+ ljudima. 24  Braćo, neka svako ostane u jedinstvu s Bogom, u onom stanju u kom je bio pozvan.+ 25  A za one koji nisu u braku* nemam zapovest od Gospoda, nego iznosim svoje mišljenje+ kao čovek koji je dostojan poverenja+ jer mu je Gospod ukazao milosrđe.+ 26  Zato smatram da je zbog neprilika koje vladaju dobro čoveku da ostane kao što jeste.+ 27  Jesi li vezan za ženu?+ Ne traži razvod.+ Jesi li slobodan od žene? Ne traži ženu. 28  Ali ako i stupiš u brak, ne činiš greh.+ I ako onaj ko nije u braku* stupi u brak, ne čini greh. Ali, takvi će imati telesnu nevolju.+ A ja želim da vas poštedim. 29  Ovo želim da vam kažem, braćo: malo je vremena preostalo.+ Od sada neka oni koji imaju ženu budu kao da je nemaju;+ 30  i koji plaču, kao da ne plaču; i koji se raduju, kao da se ne raduju; i koji kupuju, kao da ne poseduju; 31  i koji koriste svet,+ kao da ga ne koriste u potpunosti — jer menja se scena* ovog sveta.+ 32  A želeo bih da budete bez briga.+ Neoženjeni se brine za Gospodovo, kako da ugodi Gospodu. 33  A oženjeni se brine+ za svetovno, kako da ugodi ženi,+ 34  pa je podeljen. Isto tako, neudata žena i devica brine se za Gospodovo,+ da bude sveta i telom i duhom. A udata se brine za svetovno, kako da ugodi mužu.+ 35  A ovo govorim na korist vama samima, ne da vas sputavam,* nego da vas podstaknem da vaše ponašanje bude dolično+ i da neprestano i nesmetano služite Gospodu.+ 36  Ali ako neko misli da ne može da vlada svojim polnim porivima*+ i da je za njega najbolje da stupi u brak, posebno ako više nije u cvetu mladosti, neka učini ono što želi, ne greši. Takvi neka stupe u brak.+ 37  Ali ako je neko u srcu odlučio da sačuva svoje devičanstvo i nema potrebu da stupi u brak, nego ima vlast nad sobom i čvrsto je to odlučio u srcu, dobro čini.+ 38  Dakle, onaj ko je odlučio da se odrekne svog devičanstva i da stupi u brak, dobro čini,+ ali onaj ko je odlučio da sačuva svoje devičanstvo i da ne stupi u brak, još bolje čini.+ 39  Žena je vezana sve dok joj je muž živ.+ Ali ako joj muž umre,* slobodna je da se uda za koga hoće, ali samo u Gospodu.+ 40  Ali, po mom mišljenju, biće srećnija ako ostane kao što jeste.+ A mislim da i ja imam Božjeg duha.+

Fusnote

 Doslovno: „hodi“.
 Doslovno: „oslobođenik (libertin) je Gospodov“.
 Ili: „koji žive u devičanstvu“.
 Ili: „ko živi u devičanstvu“.
 Ili: „lice“.
 Doslovno: „ne da vam postavim zamku (omču)“.
 Ili: „da se nedolično ponaša prema svom devičanstvu“.
 Doslovno: „zaspi“.