1. Korinćanima 4:1-21

4  Neka nas ljudi smatraju Hristovim slugama+ i nastojnicima+ Božjih svetih tajni.+  A od nastojnika+ se traži da bude veran.+  A ja nimalo ne marim za to kakav biste sud mogli da donesete o meni vi ili neki ljudski sud.+ Ni ja ne donosim sud o samom sebi.  Jer ni zbog čega ne osećam grižu savesti.+ Ali to ne dokazuje da sam pravedan, nego je Jehova onaj koji sudi o meni.+  Zato ni o čemu ne sudite+ pre nego što za to dođe vreme, dok ne dođe Gospod,+ koji će izneti na videlo ono što je skriveno u tami+ i obznaniti namere srca.+ I tada će svako primiti pohvalu od Boga.+  A ovo sam, braćo, primenio na sebe i Apola+ zbog vas, kako biste na našem primeru naučili ovo: „Ne idite preko onoga što je napisano“,+ da se niko od vas ne bi ponosio+ smatrajući jednoga boljim od drugoga.+  Jer ko tebi daje prednost+ u odnosu na nekog drugog? I šta imaš, a da nisi primio?+ A ako si primio,+ zašto se hvališ+ kao da nisi primio?  Zar ste se već nasitili? Zar ste se već obogatili?+ Zar ste bez nas počeli da kraljujete?+ Da bar jeste počeli da kraljujete, pa da i mi kraljujemo s vama.+  Jer čini mi se da je Bog nas apostole prikazao+ poslednje, kao osuđenike na smrt,+ jer smo postali prizor*+ koji gleda svet, i anđeli+ i ljudi.+ 10  Mi smo ludi+ zbog Hrista, a vi ste razboriti+ u Hristu. Mi smo slabi,+ a vi ste jaki.+ Vi ste ugledni,+ a mi prezreni.+ 11  Sve do ovog časa i gladujemo+ i trpimo žeđ+ i oskudno smo odeveni*+ i grubo postupaju s nama+ i beskućnici smo+ 12  i mukotrpno radimo+ svojim rukama.+ Kad nas vređaju, blagosiljamo.+ Kad nas progone, strpljivo podnosimo.+ 13  Kad nas kleveću, odgovaramo ljubazno.+ Postali smo kao smeće sveta, kao svačiji otpad — sve do sada.+ 14  Ovo ne pišem da vas postidim, nego da vas opomenem kao svoju voljenu decu.+ 15  Jer da imate i deset hiljada vaspitača+ u Hristu, nemate više očeva.+ Jer ja sam vam otac u Hristu Isusu posredstvom dobre vesti.+ 16  Zato vas usrdno molim, ugledajte se na mene.*+ 17  Zato vam šaljem Timoteja,+ jer je on moje voljeno i verno dete+ u Gospodu. On će vas podsetiti na načela kojih se držim dok služim* Hristu Isusu,+ o kojima poučavam svuda u svakoj skupštini. 18  Neki se uzvisuju+ kao da ja neću doći kod vas. 19  Ali doći ću vam uskoro, ako bude Jehovina volja,+ ne zato da saznam šta govore ti koji se uzvisuju, nego da saznam kakva je njihova sila. 20  Jer Božje kraljevstvo nije u rečima, nego u sili.+ 21  Šta želite, da vam dođem s prutom,+ ili s ljubavlju i duhom blagosti?+

Fusnote

 Ili: „pozorišna predstava“. Doslovno: „pozorište“.
 Doslovno: „i goli smo“.
 Ili: „oponašajte me“.
 Ili: „podsetiti na moje metode u službi“.