1. Korinćanima 15:1-58

15  Podsećam vas, braćo, na dobru vest+ koju sam vam objavio,+ koju ste prihvatili i u kojoj stojite.+  I spasavate+ se po toj dobroj vesti koju ste čuli od mene, ako se držite nje. Inače ste uzalud postali vernici.+  A među najvažnijim poukama koje sam primio+ i vama predao jeste ovo: Hrist je umro za naše grehe, kao što piše u Pismima;+  bio je sahranjen+ i uskrsnuo+ je treći dan,+ kao što piše u Pismima;+  pojavio se Kifi,+ a zatim dvanaestorici.+  Zatim se pojavio pred više od petsto braće istovremeno. Većina njih još je živa,+ a neki su pomrli.*  Zatim se pojavio Jakovu,+ a onda svim apostolima.+  A poslednjem od svih pojavio se i meni,+ što mi je bilo kao da sam se pre vremena rodio.*  Jer ja sam najmanji+ među apostolima i nisam dostojan da se nazovem apostolom, jer sam progonio+ Božju skupštinu. 10  Ali Božjom nezasluženom dobrotom+ jesam to što jesam. I nezaslužena dobrota koju mi je iskazao nije bila uzaludna,+ nego sam se trudio više od svih njih+ — ali za to nisam zaslužan ja, nego Božja nezaslužena dobrota koja je sa mnom.+ 11  Dakle, tako propovedamo — bio to ja ili oni — i tako ste poverovali.+ 12  A ako se propoveda da je Hrist uskrsnuo iz mrtvih,+ kako to da neki među vama govore da nema uskrsenja mrtvih?+ 13  Jer ako nema uskrsenja mrtvih, onda ni Hrist nije uskrsnuo.+ 14  A ako Hrist nije uskrsnuo, naše propovedanje je zaista uzaludno i naša vera je uzaludna.+ 15  A onda smo i lažni svedoci Božji,+ jer smo svedočili+ protiv Boga da je uskrsnuo Hrista,+ koga nije uskrsnuo ako mrtvi zaista ne uskrsavaju.+ 16  Jer ako mrtvi ne uskrsavaju, ni Hrist nije uskrsnuo. 17  A ako Hrist nije uskrsnuo, vaša vera je uzaludna — još ste u svojim gresima.+ 18  Onda su propali+ i oni koji su umrli u Hristu.+ 19  Ako se samo u ovom životu uzdamo* u Hrista,+ od svih ljudi nas treba najviše žaliti. 20  Ali činjenica je da je Hrist uskrsnuo iz mrtvih,+ on je prvina+ od onih koji su umrli.+ 21  Jer pošto je smrt+ došla posredstvom čoveka, i uskrsenje+ mrtvih dolazi posredstvom čoveka. 22  Jer kao što u Adamu svi umiru,+ tako će i u Hristu svi oživeti.+ 23  Ali svako u svom redu: Hrist kao prvina,+ a zatim, za vreme njegove prisutnosti,* oni koji su Hristovi.+ 24  Zatim će, na kraju, kad uništi svaku upravu i svaku vlast i silu, predati kraljevstvo svom Bogu i Ocu.+ 25  Jer on treba da kraljuje sve dok Bog ne položi sve neprijatelje pod njegove noge.+ 26  Kao poslednji neprijatelj biće uništena smrt.+ 27  Jer Bog je „sve podložio pod njegove noge“.+ A kad kaže da je ’sve podloženo‘,+ jasno je da je podloženo sve osim onoga koji mu je sve podložio.+ 28  A kad mu sve bude podloženo,+ tada će se i sam Sin podložiti onome+ koji mu je sve podložio, da Bog bude sve svima.+ 29  A ako nije tako, čemu se onda mogu nadati oni koji se krštavaju da budu mrtvi?+ Ako mrtvi zaista ne uskrsavaju,+ zašto se onda krštavaju+ da budu mrtvi? 30  I zašto se mi svaki čas izlažemo opasnosti?+ 31  Svakog dana se suočavam sa smrću,+ braćo, tako mi radosti+ koju osećam zbog vas u Hristu Isusu, našem Gospodu. 32  Ako sam se borio sa zverima u Efesu+ kako to ljudi čine, kakva mi je korist od toga? Ako mrtvi ne uskrsavaju, „jedimo i pijmo, jer ćemo sutra umreti“.+ 33  Ne zavaravajte se! Loše društvo kvari dobre navike.+ 34  Otreznite+ se čineći što je pravo i ne grešite, jer neki ne poznaju Boga.+ Govorim vam to da biste se postideli.+ 35  Ali neko će reći: „Kako će mrtvi uskrsnuti? I kakvo će telo imati?“+ 36  Bezumniče! Ono što seješ neće oživeti ako najpre ne umre.+ 37  I kad seješ, ne seješ onakvo telo kakvo će se pojaviti, nego golo zrno,+ na primer, pšenice ili nečeg drugog. 38  A Bog mu daje telo+ kakvo hoće,+ i to svakom semenu njegovo telo. 39  Nije svako telo isto telo: drugačije je čovečje telo, a drugačije telo stoke, drugačije je telo ptica, a drugačije riba.+ 40  I ima nebeskih+ tela i zemaljskih tela,+ ali drugačija je slava+ nebeskih, a drugačija slava zemaljskih. 41  Drugačija je slava sunca,+ drugačija slava meseca,+ a drugačija slava zvezda.+ A i zvezda se od zvezde razlikuje po slavi. 42  Tako je i uskrsenje mrtvih.+ Seje se u raspadljivosti, a uskrsava u neraspadljivosti.+ 43  Seje se u sramoti,+ a uskrsava u slavi.+ Seje se u slabosti,+ a uskrsava u sili.+ 44  Seje se telesno* telo,+ a uskrsava duhovno telo.+ Ako postoji telesno telo, postoji i duhovno. 45  Tako je i napisano: „Prvi čovek, Adam, postao je živa duša.“+ Poslednji Adam postao je duh+ koji daje život.+ 46  Ali prvo nije duhovno, nego telesno, pa onda duhovno.+ 47  Prvi čovek potiče sa zemlje i načinjen je od zemaljskog praha,+ a drugi čovek potiče s neba.+ 48  Kakav je onaj koji je načinjen od praha,+ takvi su i drugi koji su načinjeni od praha, a kakav je onaj koji je nebeski,+ takvi su i drugi koji su nebeski.+ 49  I kao što nosimo obličje+ onoga koji je načinjen od praha, nosićemo i obličje+ onoga koji je nebeski. 50  Ali ovo kažem, braćo: Telo i krv ne mogu naslediti Božje kraljevstvo,+ niti raspadljivost nasleđuje neraspadljivost.+ 51  Evo, govorim vam svetu tajnu: Nećemo svi zaspati smrtnim snom, ali svi ćemo se preobraziti,+ 52  u jednom trenutku, u tren oka, na zvuk poslednje trube. Jer truba+ će zatrubiti i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, i mi ćemo se preobraziti. 53  Jer ovo raspadljivo mora da se obuče u neraspadljivost+ i ovo smrtno+ mora da se obuče u besmrtnost. 54  A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti reči koje su napisane: „Smrt+ je uništena* zauvek.“+ 55  „Smrti, gde je tvoja pobeda? Smrti, gde je tvoj žalac?“+ 56  Žalac+ koji uzrokuje smrt je greh, a sila greha leži u Zakonu.+ 57  Ali hvala Bogu što nam daje pobedu posredstvom našeg Gospoda Isusa Hrista!+ 58  Zato, braćo moja voljena, budite postojani,+ nepokolebljivi, uvek zaokupljeni Gospodovim delom,+ znajući da vaš trud u Gospodu nije uzaludan.+

Fusnote

 Glagoli „pomreti“ i „umreti“ u stihovima 18, 20 i 51 na grčkom doslovno glase: „zaspati“.
 Doslovno: „meni, kao nedonoščetu“.
 Ili: „polažemo nadu“.
 Grčki: parusia. Vidi dodatak 7.
 Ili: „fizičko, materijalno“.
 Doslovno: „progutana“.