1. Korinćanima 14:1-40

14  Dajte sve od sebe u pokazivanju ljubavi, ali uz to se gorljivo trudite da dobijete darove duha,+ a naročito dar proricanja.+  Jer ko govori drugim jezikom, ne govori ljudima, nego Bogu, jer ga niko ne razume,+ iako po duhu govori svete tajne.+  A ko proriče, svojim govorom izgrađuje,+ hrabri i teši ljude.  Ko govori drugim jezikom, izgrađuje sebe, a ko proriče, izgrađuje skupštinu.  A želeo bih da vi svi govorite drugim jezicima,+ ali još više bih želeo da proričete.+ Jer ako onaj ko govori drugim jezicima+ to ne prevodi kako bi se skupština izgrađivala, onaj ko proriče veći je od njega.  A sada, braćo, kad bih došao k vama govoreći drugim jezicima, kakvu biste korist imali od mene ako vam ne bih govorio pomoću nebeskih objava+ ili znanja+ ili proročanstva ili pouke?  Jer ako nežive stvari koje proizvode zvuk+ — frula ili harfa — ne daju jasne tonove, kako će se znati šta se svira na fruli ili na harfi?  Jer ako truba oglasi nejasan poziv, ko će se spremiti za boj?+  Tako i vi, ako jezikom ne govorite razumljive reči,+ kako će se razumeti šta govorite? Govorićete u vetar.+ 10  Na svetu ima toliko različitih jezika, a nijedan nije bez značenja. 11  Ako, dakle, ne razumem značenje izgovorenih reči, biću tuđinac+ onome ko govori, a onaj ko govori biće meni tuđinac. 12  Tako i vi, pošto veoma čeznete za darovima duha,+ nastojte da obilujete njima radi izgrađivanja skupštine.+ 13  Zato neka se onaj ko govori drugim jezikom moli da to može da prevodi.+ 14  Jer ako se molim na drugom jeziku, moli se dar duha koji sam dobio,+ ali moj um ne učestvuje u tome. 15  Dakle, šta da se radi? Moliću se darom duha, ali moliću se i umom. Pevaću hvalospeve+ darom duha, ali pevaću ih i umom.+ 16  Jer ako hvališ Boga darom duha, kako će neupućen čovek reći „amin“*+ na tvoje zahvaljivanje Bogu, kad ne zna šta govoriš? 17  Ti doduše dobro zahvaljuješ Bogu, ali drugi se time ne izgrađuje.+ 18  Zahvalan sam Bogu što govorim više jezika nego svi vi.+ 19  Ali u skupštini bih radije rekao pet razumljivih reči,* da i druge poučim, nego deset hiljada reči drugim jezikom.+ 20  Braćo, ne budite deca po razboritosti,+ nego budite mala deca po zlu,+ a po razboritosti budite odrasli.+ 21  U Zakonu je napisano: „’Jezicima tuđinaca i usnama stranaca+ govoriću ovom narodu,+ ali ni tada me neće poslušati‘, kaže Jehova.“+ 22  Dakle, jezici nisu znak za vernike,+ nego za nevernike,+ a proricanje nije za nevernike, nego za vernike.+ 23  Zato, ako se cela skupština sastane zajedno i svi govore drugim jezicima,+ a uđu neupućeni ili nevernici, zar neće reći da ste poludeli? 24  Ali ako svi proričete, a uđe neki nevernik ili neko neupućen, reči svih vas na njega će delovati kao ukor+ i navešće ga da prosudi sebe. 25  I pokazaće se tajne njegovog srca,+ pa će pasti ničice i pokloniće se Bogu,* priznajući: „Bog je zaista među vama.“+ 26  Dakle, šta da se radi, braćo? Kad se okupite, neko iznosi psalam, neko poučava, neko iznosi nebesku objavu koju je dobio, neko govori drugim jezikom, neko tumači šta je rečeno.+ Neka sve bude za izgrađivanje.+ 27  I ako neki govore drugim jezikom, neka to čine najviše dvojica ili trojica, i to po redu, a neko neka prevodi.+ 28  A ako nema prevodioca, neka ćute u skupštini, neka govore sebi+ i Bogu. 29  I neka govore dva ili tri proroka,+ a drugi neka razmišljaju o značenju.+ 30  Ali ako neko drugi ko tamo sedi dobije objavu,+ prvi neka ćuti. 31  Jer jedan po jedan svi možete proricati,+ da svi uče i da svi budu ohrabreni.+ 32  Naime, proroci treba da upravljaju proročkim darovima duha. 33  Jer Bog nije Bog nereda,+ nego mira.+ Kao i u svim skupštinama svetih, 34  žene neka ćute+ u skupštinama, jer im nije dozvoljeno da govore. Neka budu podložne,+ kao što i Zakon+ kaže. 35  A ako žele nešto da nauče, neka kod kuće pitaju svoje muževe, jer ne priliči+ ženi da govori u skupštini. 36  Pa zar je Božja reč od vas izašla?+ Zar je doprla samo do vas? 37  Ako neko smatra da je prorok ili da je obdaren duhom, neka prizna ovo što vam pišem, jer je to Gospodova zapovest.+ 38  Ali ako neko to ne želi da razume, neka ne razume. 39  Zato se, braćo moja, gorljivo trudite da proričete+ i ne zabranjujte da se govori drugim jezicima.+ 40  A sve neka bude pristojno i onako kako je red.+

Fusnote

 Vidi fusnotu za Pz 27:15.
 Doslovno: „rekao pet reči svojim umom“.
 Ili: „obožavaće Boga“.