Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

KAKO SE KORISTE VAŠI PRILOZI

Kongresni program na radiju i televiziji

Kongresni program na radiju i televiziji

1. AVGUST 2021.

 Regionalni kongres za 2020. godinu bio je od istorijskog značaja jer je program prvi put bio snimljen i dostupan svima preko interneta. Međutim, većina naše braće i sestara u Malaviju i Mozambiku mogli su da pogledaju kongres iako nisu imali pristup internetu. Kako im je to bilo omogućeno?

 Odbor koordinatora i Odbor za poučavanje pri Vodećem telu kao izuzetak su dali odobrenje da se kongresni program u Malaviju i Mozambiku prenosi preko televizijskih i radio stanica. Zašto je tako nešto bilo neophodno? Malavi je jedna od zemalja s najskupljim internetom na svetu i zato vrlo mali broj Jehovinih svedoka ima mogućnost da ga koristi. Vilijam Čumbi, član Odbora podružnice u Malaviju, kaže: „Emitovanje kongresnog programa preko radija i televizije bio je jedini način da naša braća i sestre dobiju duhovnu hranu.“ Luka Sibeko, koji takođe služi u Odboru podružnice u Malaviju, dodaje: „Da nismo emitovali program preko televizijskih i radio stanica, samo bi vrlo mali broj braće na području naše podružnice imao koristi od kongresa.“ Slična situacija je i u Mozambiku jer mnoga braća ne mogu sebi priuštiti elektronske uređaje na kojima bi pratili program, a kamoli internet.

Kako su tekle pripreme

 Zbog pandemije koronavirusa, neke televizijske i radio stanice već emituju naše skupštinske sastanke. * Naša braća su od tih stanica tražila dodatno vreme za emitovanje kongresnog programa.

 Međutim, braća u Malaviju su naišla na neke probleme. Televizijske i radio stanice obično ograničavaju plaćene termine na sat vremena. Smatraju da duži programski sadržaji ne drže pažnju publike. Ali naša braća su objasnila da su naše aktivnosti od opšteg društvenog značaja. Čak i tokom pandemije trudimo se da ljudima pružimo utehu putem dobre vesti iz Biblije, koja im može pomoći da budu uzorni građani i da imaju srećan porodični život. Nakon toga su predstavnici stanica dozvolili našoj braći da zakupe dodatno vreme za emitovanje programa.

 U Malaviju su kongresni program emitovale jedna televizijska i jedna radio stanica sa nacionalnom frekvencijom. Na taj način su milioni ljudi mogli pratiti kongres. U Mozambiku je program emitovan na jednoj televizijskoj stanici i na 85 radio-stanica.

 U obe zemlje je potrošeno ukupno 23 786 evra za emitovanje kongresa putem televizije i skoro 17 000 evra za emitovanje putem radija. Cena emitovanja se kretala od 12,5 evra na malim radio-stanicama do 2 340 evra na stanicama sa nacionalnom frekvencijom.

 Naša braća su se trudila da na najbolji način iskoriste dobrovoljne priloge. Na primer, u Malaviju su uspeli da sa nekim stanicama dogovore nižu cenu, a u jednom slučaju su dobili popust od 30 procenata. Zahvaljujući tim popustima uštedeli su skoro 1 500 evra. U Mozambiku su neke stanice bile spremne da spuste cenu zato što su naša braća na glasu da su poštena i da plaćaju na vreme.

Izrazi zahvalnosti

 Naša braća su veoma zahvalna što su kongresni program mogli da prate preko lokalnih stanica. Patrik, starešina iz Malavija, kaže: „Zahvalni smo braći u Vodećem telu za sve što su učinili za nas tokom ove pandemije.“ Isak, takođe iz Malavija, kaže: „Osim radija, mi nemamo drugih uređaja preko kojih bismo pratili kongresni program i zato smo veoma zahvalni Jehovinoj organizaciji za ovo što nam je pružila. Zahvaljujući tome, čitava moja porodica je uživala u kongresnom programu. To vidimo kao dokaz da Jehova voli svoj narod.“

 Jednom našem bratu iz Mozambika ovo je bio prvi kongres u životu. On kaže: „Mogućnost da pratimo kongresni program preko TV-a podsetila me je na to da je Jehova svemoćni Bog. Pandemija ga nije sprečila da nam obezbedi duhovnu hranu u kojoj možemo uživati u udobnosti svog doma. Video sam da među Jehovinim narodom vlada ljubav. Uveren sam da je ovo prava religija.“

 Jedan starešina po imenu Vajson kaže: „Želeo bih da izrazim svoju zahvalnost za način na koji verni rob brine za nas tokom ove pandemije. Zahvaljujući tome što je kongres emitovan preko radija i televizije, i mi koji živimo u ovom siromašnom delu sveta i borimo se sa finansijskim problemima imali smo priliku da izvučemo pouku iz ovog programa.“

 Odbor koordinatora i Odbor za poučavanje odobrili su da se ponovo napravi izuzetak i da se u određenim delovima sveta kongresni program za 2021. godinu emituje preko televizijskih i radio stanica. Kako uspevamo da pokrijemo troškove ovakvog prenosa kongresnog programa? Zahvaljujući dobrovoljnim prilozima za naše međunarodne aktivnosti, koje na različite načine dajete putem stranice donate.jw.org. Mnogo vam hvala na vašim velikodušnim prilozima.

^ Ranije tokom 2020, Odbor koordinatora je odobrio da se na nekim područjima skupštinski sastanci za vreme pandemije emituju putem televizijskih i radio stanica. To je bilo od velike pomoći onima koji ne mogu da prate skupštinske sastanke niti da pristupe veb-sajtu JW Stream jer žive na području na kom usluge interneta i mobilne telefonije nisu dostupne ili su preskupe. Međutim, ova usluga nije namenjena onima koji mogu da pristupe sastancima lokalne skupštine.