Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Tebi ću se moliti

Tebi ću se moliti
PRIKAZ

Preuzmi:

 1. 1. Kad me brige obuzmu

  i mir kad izgubim,

  ti ćeš me čuti,

  tebi ću se moliti.

 2. 2. Kad naiđu problemi,

  mali ili veliki,

  tebe ću zvati,

  tebi ću se moliti.

 3. 3. Neću se brinuti ni zbog čega i neću duhom klonuti.

  Ti ćeš mi srce i misli čuvati,

  jer u tebe ću se uvek uzdati.

 4. 4. Ti ćeš mi mir i spokoj dati.

  i kad mi se život potpuno poremeti.

  Za sve dobro što imam

  tebi ću zahvaljivati.

 5. 5. S vernima postupaš verno ti.

  Za svu brigu ću ti zahvaljivati.