Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pronalaženje blaga

Pronalaženje blaga
PRIKAZ

Preuzmi:

 1. 1. Dok čitam i proučavam,

  riznicu blaga otvaram.

  Samo treba da istražujem

  i vreme tome posvećujem.

  Zamislim da sam živeo tada,

  i znam šta treba da radim sada.

  (REFREN)

  Zamišljati, razmišljati...

  tako ću lakše sve usvajati.

  Šta je ispravno ja ću da razumem,

  i kakva osoba treba da budem.

  Kakva osoba treba da budem.

 2. 2. Razmišljam o svim ličnostima,

  vernima i nevernima.

  Od njih ću naučiti

  kako Boga mogu radovati.

  Duboko razmišljam i razumem

  kako da srce još više mu radujem.

  (REFREN)

  Zamišljati, razmišljati...

  tako ćemo lakše sve usvajati.

  Šta je ispravno, razumećemo,

  i kakve osobe treba da budemo.

  Kakve osobe treba da budemo.

  (REFREN)

  Zamišljati, razmišljati...

  Zamišljati, razmišljati...

  Zamišljati i razmišljati.