Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

PESMA 97

Božja Reč je za nas poput hrane

Božja Reč je za nas poput hrane

(Matej 4:4)

 1. 1. Svaka reč je Jehovina

  poput hrane za nas.

  Život od nje nam zavisi

  jer je putokaz naš.

  Naša nada je sigurna

  Bog nam je obeća.

  (REFREN)

  Poput hrane je Božja Reč

  krepi i jača nas.

  Poput hrane je Božja Reč

  život podržava.

 2. 2. Kada mi u njoj čitamo

  o Božjim slugama,

  kako verno su služili

  njemu u kušnjama,

  hrabrost nama to uliva

  u našim borbama.

  (REFREN)

  Poput hrane je Božja Reč

  krepi i jača nas.

  Poput hrane je Božja Reč

  život podržava.

 3. 3. Svaki dan je mi čitamo

  snagu nalazimo.

  Kada kušnje se pojave,

  slušamo je u svem.

  Blago Božja je Reč za nas

  pruža nadu i spas.

  (REFREN)

  Poput hrane je Božja Reč

  krepi i jača nas.

  Poput hrane je Božja Reč

  život podržava.

(Dodatni stihovi: Is. Nav. 1:8; Rimlj. 15:4.)